De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Grieken: neem een voorbeeld aan IJsland

Grieken: neem een voorbeeld aan IJsland

zaterdag 17 september 2011 19:10
Spread the love

De Amerikaanse armoedegraad is gestegen naar meer dan 15 procent. 46 miljoen mensen kwamen er volgens officiële cijfers niet rond in 2010; in realiteit zijn er dat wellicht veel meer. Bij de Hispanics en de African-Americans is meer dan 1 op 4 arm. 50 miljoen Amerikanen heeft geen enkele vorm van ziekteverzekering en ook de werkloosheid stijgt. Gezond kan je de Amerikaanse samenleving moeilijk noemen; de inkomenskloof is enorm. De VS slaagt er bovendien in om door monetair beleid haar problemen altijd opnieuw te exporteren. Het is dan ook geen toeval dat je de Amerikaanse minister van financiën Geithner vrijdag zag aanschuiven bij het Europees overleg in Wroclav. Volgens sommigen had hij geëist aanwezig te zijn; anderen stelden dat hij er was op uitnodiging van gastland Polen. Dat kan, in het streng katholieke land denken velen immers nog dat de VS het beloofde land is. Zij dwalen natuurlijk, Geithner is een apostel van de verarming. Hij staat voor een streng besparingsbeleid.

Geithner was ooit directeur bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en mede op zijn advies werd de redding van de bank Lehman Brothers geweigerd. De financieel-economische neergang bleek dan niet meer te stoppen. Het minste wat je van Geithner kan zeggen is dat het een controversieel figuur is. Uitgerekend die man komt Europa de les spellen en vertellen dat allerlei besparingen niet volstaan en dat er her en der nog meer gesneden moet worden in verloning en sociale voorzieningen. Schaamte kennen ze in Washington natuurlijk niet.

Griekenland ligt nu al enige tijd in het middelpunt van de Europese monetaire belangstelling en van de verarming. Allerlei Europese ‘leiders’ beschuldigen het land van onfrisse begrotingsrekeningen, daarbij geholpen door weinig kritische en enkel op sensatie beluste media. De Griekse regering wordt ertoe aangezet om Zorba met de pet met een ongeziene verarming op te zadelen. Griekenland zou zich op de rand van het bankroet bevinden en allerlei westerse banken want their money back. Die vrezen dat het zou kunnen tegen vallen bij een default en hun politieke trawanten chanteren de Griekse regering door eerder beloofde hulp tegen te houden en/of bijkomende waarborgen te eisen. Zij worden uiteraard gesteund door ‘Ware Finnen’ en andere knetterrechtse neoliberale regeringen. Ook Merkel en Sarkozy laten zich niet onbetuigd. Met het oog op hun herverkiezing willen zij ook een binnenlandse return van de verarmingspolitiek die ze aan Athene opdringen. De Griekse regering van sociaaldemocraat Papandreou is al een heel eind mee gestapt in het verhaal, met desastreuze gevolgen voor de welstand en het welzijn.

Toegegeven: ze maken het de Grieken niet gemakkelijk. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA daarover vandaag: “In heel Europa staan bedrijven, KMO’s en overheidsinstellingen achter met betalingen. Maar tegen de Grieken mag natuurlijk ‘alles’ gebruikt worden. De Zwitserse farmareus Roche levert geen medicamenten meer aan de Griekse ziekenhuizen. Ondermeer belangrijke medicamenten in de kankerbestrijding worden niet meer geleverd. Degoutant, die winstlogica van een bedrijf dat het eerste half jaar van 2011 4,48 miljard euro (!) winst boekte.”

Het solidaire Europa is ver weg, het winststreven primeert en enge nationalisten dagen overal op en het eigenbelang wordt steeds vaker uitgespeeld. Af en toe wordt ermee gedreigd het armlastige Griekenland ook uit de eurozone te gooien. De vraag is hoe ernstig dit dreigement moet genomen worden. De banken, die met Grieks en ander overheidspapier (Portugees, Iers, Italiaans, Spaans, etc. ) in portefeuille zitten, staan er zeker niet op te wachten en de kans dat het dreigement wordt uitgevoerd is daardoor zo goed als onbestaande. De verbanning van Griekenland kan enkel gerealiseerd worden als de overheden voor de banken die dan hun broek zouden scheuren in de bres springen met massa’s belastinggeld. Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze dat durven. De gevolgen zijn moeilijk te overzien. Ook daarom doen de Grieken er goed aan om de regering die het besparingsbeleid oplegt bij de eerste gelegenheid voetje te lichten. Zij kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan IJsland.

Ook de IJslanders werden dagelijks bestookt met berichten over de noodzaak om in te leveren om de crisis te doorstaan. Het is tijd om het voorbeeld van IJsland te volgen en de bankiers en hun politieke handlangers een halt toe te roepen.

Geithner, de Europese Centrale Bank, het IMF en de Europese Unie moeten gestopt worden. De besparingsmaatregelen zullen de economie ruïneren en de werkloosheid naar ongeziene hoogten duwen. Men maakt de mensen wijs dat besparingen nodig zijn, maar in werkelijkheid heeft er een gigantische rooftocht plaats. In IJsland heeft de inleveringstheorie geen verf gepakt. De regering werd weggestemd en besparingsplans bij referendum verworpen. De eerste minister, die verantwoordelijk was tijdens de periode 2006-2009, zal zich binnenkort bij de rechtbank moeten melden. Bankiers werden er opgepakt, anderen ontvluchtten het eiland. De molensteen rond de nek van de IJslanders wordt door een wakkere samenleving verbrijzeld.

Griekse gepensioneerden moeten het nu vaak stellen met € 600 per maand en de bedelstaf is nooit ver weg. De Grieken mogen zich niet laten wijsmaken dat de besparingen op pensioenen en salarissen er zijn voor hun eigen bestwil. Overal waar de besparingswoede heerst is dat trouwens het geval. De vastberadenheid en de solidariteit van de IJslanders moeten een voorbeeld zijn. De aandeelhouders van o.a. Goldman Sachs, de Commerzbank en de Société Générale hoeven helemaal niet gered te worden, maar hun banken moeten met bekwame spoed worden genationaliseerd.

deze bijdrage verscheen ook op www.openbarebank.be

 

take down
the paywall
steun ons nu!