De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Greet Billet stelt tentoon in Sint-Lukasgalerie

Greet Billet stelt tentoon in Sint-Lukasgalerie

donderdag 4 oktober 2012 15:06
Spread the love

“ 1 / 256 – 256 / 256 “
een tentoonstelling van Greet Billet

De digitale wereld voorziet  via de byte 256 kleurwaarden onder de vorm van binaire codes.  Wanneer deze codes naar andere media worden vertaald, ontstaan er afwijkende kleurnuances afhankelijk van de drager.  Greet Billet zet met mathematische nauwkeurigheid alle schermkleuren over naar analoge zeefdruk in boekvorm. Vervolgens worden deze  kleuren omgezet in digitaal geprojecteerde lichtbundels, die in een laatste fase de analoge drukken uitlichten. Nu verschijnen er immateriële kleurtonaliteiten die een efemeer bestaan leiden. Een met uiterste precisie gevoerd onderzoek mondt uit in een wereld van ongrijpbare indrukken.  

Onze waarneming van objecten en gebeurtenissen is danig afhankelijk van de verschijningsvorm en het ingenomen standpunt.  Bovengenoemd onderzoek toont aan dat dit zelfs bij toepassingen op strikt controleerbare terreinen het geval is.  Het onderzoek van Greet Billet valt buiten de klassieke nuttigheidscriteria, de drijfveer is een artistiek standpunt. De omzetting van waarnemingsmateriaal van één medium naar een ander  – of van één waarnemer naar meerdere – geeft aanleiding tot telkens verschillende waarnemingen en interpretaties. Het globale wereldbeeld stoelt op de aanname van uniforme systemen, terwijl Greet Billets werk een particuliere weerbarstigheid blootlegt in elke waarneming.

Greet Billet is beeldend kunstenaar en docent in het atelier Vrije Grafiek aan LUCA, campus Sint-Lukas Brussel.  Meer info: www.greetbillet.be

take down
the paywall
steun ons nu!