De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gedwongen evacuate bij Standing Rock

Gedwongen evacuate bij Standing Rock

zondag 26 februari 2017 19:36
Spread the love
Nadat North Dakota’s Republikeinse gouverneur Doug Burgum executive orders had uitgegeven aan het Oceti Sakowin Camp bij Standing Rock om te evacueren, met het instellen van een deadline voor de namiddag van 22 februari, is voor het aflopen daarvan het grootste deel van de activisten vertrokken onder het toeziend oog van de oproerpolitie in SWAT uitrusting.Tien activisten werden gearresteerd in de buurt van het kamp.

Darren Begay, die het beheer van de Navajo-stijl structuren in Oceti had, vertelde Indigenous Rising Media dat toen de gedwongen evacuatie dichterbij kwam, hij heeft overlegd met de oudsten van zijn voorouderlijk land. Ze waren het er allemaal over eens dat op basis van het gedrag van de rechtshandhavers in het verleden, die tijdens invallen heilige voorwerpen hebben gebroken en weggegooid  en die hebben aangetoond minachting en afschuwelijke gebrek aan respect voor tipi’s en heilige woningen te hebben, het beter was de heilige structuren te verbranden, in plaats van ze te laten ontheiligen door rechtshandhaving uit  Morton County en North Dakota.

Het in brand steken van onze verblijven is een teken van respect”  legde Begay uit. “Het is een teken van respect voor het doel waarvoor zij hebben gediend in de afgelopen maanden. Ze zijn behouders voor gebed en voor het samenbrengen van mensen geweest. Door ze in brand te steken sturen we de rook omhoog als gebeden. Door ze aan te steken zorgen dat we deze structuren uit gaan in waardigheid.”

Tom Goldtooth, Executive Director van The Indigenous Environmental Network, heeft deze verklaring vrijgegeven: “We zijn geschokt door de huidige gedwongen evacuaties van de inheemse bevolking uit het Camp bij Standing Rock. Ze zijn een gewelddadige en onnodige inbreuk op het grondwettelijke recht van water beschermers om vreedzaam te protesteren en op de uitoefening van hun vrijheid van meningsuiting. Het belemmert het reinigingproces van het kamp en zorgt voor verwarring en chaos die de rivier de Missouri in gevaar brengt van verontreiniging door bouw en kampeerafval. 

De uitwijzing van vandaag is een voortzetting van een eeuwenoude praktijk, waarbij de Amerikaanse regering met kracht inheemse mensen verwijdert van onze landen en gebieden. We dringen er bij de supporters van de water beschermers op aan deze travestie te blijven weerstaan ??door het organiseren van massale mobilisaties, verdeelde acties, zich uit te spreken tegen de schendingen van de verdragsrechten van de Standing Rock Sioux Tribe en de Zeven Branden Raad van de Grote Sioux Nation, en de voortzetting van het zoeken naar bronnen voor aanklachten en het organiseren van grassroots activiteiten tegen de Dakota Access pijplijn.

Onze harten zijn niet verslagen. De sluiting van het kamp is niet het einde van een beweging of gevecht, het is een nieuw begin. Ze kunnen het vuur niet blussen dat met Standing Rock begonnen is. Het brandt in ieder van ons. We zullen opkomen, we zullen weerstaan, en we zullen gedijen. We sturen liefdevolle gedachten naar de water beschermers langs de oevers van de rivier de Cannonball, vandaag. Moge iedereen zo veilig zijn als maar kan. “

Vertaald onder Creative Commons Attribution 40 International License ( Pressenza)

(Image by Rob Wilson https://www.facebook.com/CampOfTheSacredStone/?fref=ts)

take down
the paywall
steun ons nu!