De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

fraudebestrijding: hoe kleintjes en onbenulligheden worden aangepakt

fraudebestrijding: hoe kleintjes en onbenulligheden worden aangepakt

maandag 11 april 2016 12:19
Spread the love

De regering doet rustig verder met wat vorige regeringen deden: DE FRAUDE BESTRIJDEN! 

De heer Johan Crombez schreeuwde moord en brand over de “villa – vennootschappen”. Het zou maar eens zijn dat een zaakvoerder op kosten van de belastingbetaler in een villa met zwembad zou wonen! Ongehoord.  Het moet gezegd de regering Di Rupo heeft hier wel iets aangedaan: het voordeel waar de zaakvoerder op wordt belast omdat hij “gratis” in die kast van een villa woont is gevoelig verhoogd. En je kan niet zomaar hieraan een mouw passen. 

Ook aan de auto is er geraakt. Dat zwarte beest waar zoveel mensen die het niet nodig hebben mee rijden  op kosten van de baas en dus van Jan en Alleman werd in 2012 ook zwaarder belast. Het alibi was hoe vervuilender hoe meer je als werknemer/zaakvoerder moet betalen.  Het interesseert de vroegere en de huidige regering echter geen bal.  Het milieu is enkel een alibi om nieuwe taksen te heffen.  Maar de zaakvoerders/werknemers hebben hun wagenpark gewoonweg aangepast dus de opbrengst van die maatregel uit 2012 is mi. schromelijk overschat.  

Dus gaat de huidige regering verder op het ingeslagen pad. FRAUDE: wat is fraude? Hoe aan te pakken? En het moet gezegd: er is ontzettend veel fraude. Er komen zelfs steeds nieuwe gevallen van fraude bij.

Een paar voorbeelden: de fiche 325.10 of 325.20 niet correct opstellen? FRAUDE met hoofdletters: boete! Dat de correcte som op de aangifte wordt vermeld en wordt belast: niet belangrijk.   

Nog een maatregel tegen FRAUDE: een BTW- listing niet correct indienen (kan over gediscussieerd worden): BOETE.  

En zo zijn er nog diverse voorbeelden van GROTE FRAUDE. 

Bij elke begrotingscontrole komen er nog zo’n paar gevallen van GROTE FRAUDE bij met uiteraard bijhorende boete!  Dat ondertussen de internettoestanden van de overheid die verplicht moeten worden gebruikt met regelmaat plat liggen en dus ONTZETTEND VEEL TIJD OPSLORPEN dat ….. tja ….. tja ….. tja.  Het personeel aan de helpdesk blijft wel altijd vriendelijk. Dat mag ook gezegd worden.

Maar dat er dus niemand klaagt dat de regering de FRAUDE niet aanpakt. INTEGENDEEL alle grote fraudeurs hier ten lande worden aangepakt MET vestiging van bijhorende boete. 

Laat aub duidelijk zijn dat dit licht tot zeer ironisch is bedoeld. 

take down
the paywall
steun ons nu!