De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

FOTOIMPRESSIE ‘KAMP’ VLUCHTELINGEN CALAIS door Lode Anseel

donderdag 10 september 2015 23:08
Spread the love

Calais: Mannekensvere, Calais parking, Emaius en het kamp zelf … Copyright Lode Anseel

take down
the paywall
steun ons nu!