De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Flu shot ? Forget it !

Flu shot ? Forget it !

vrijdag 14 oktober 2011 08:13
Spread the love

BELFORT – GROUP INFORMEERT

Zelfs Amerikaanse overheidsinstellingen bevestigen :
griepprik heeft geen enkele zin !

De provaccinatie-lobby beweegt hemel en aarde om ons toch maar de jaarlijkse prik tegen seizoensgriep te nemen : berichten in alle media en acties in ziekenhuizen, waar een ware reclamecampagne wordt gevoerd en waar we nog op terugkomen want het loopt werkelijk de spuigaten uit !

Maar tegelijk komen van alle kanten en alle landen de berichten binnen  dat al dit geprik  totaal zinloos is , zoals onderstaande gezondheidsbrief uit de USA.

Als u weinig tijd hebt of niet zo goed Engels kent, dan overlopen wij voor u de voornaamste bedenkingen :

* het griepvaccin verhoogt het risico om de griep te krijgen !

* ” Er is geen bewijs dat welk griepvaccin ook effectief is in het verhinderen of verminderen. De farmaceutische bedrijven weten dit maar blijven dit toch verkopen ! ”  = uitspraak van Dr . J. Anthony Morris , gewezen hoofdcontrolegeneesheer vaccinaties van het FDA , de Amerikaanse gezondheidsraad

* Verklaring : men weet op voorhand niet welke virusstammen er in het najaar zich zullen voordoen . Men schiet dus werkelijk ‘in het wilde weg’ !

* de kans om te sterven aan griep is 0.1 %, maar meestal betreft het mensen die reeds zwaar ziek zijn en voor wie een vaccin zeker geen bescherming biedt !

* De controlerende instantie CDC ( Center for Diseaese Control ) zegt zelf :

            ” De gegevens van 2005-2009 tonen aan dat het onwaarschijnlijk is dat het vaccin een beschermende reactie tegen het nieuwe H1N1-virus heeft opgewekt 
              en de meeste 60-plussers hadden toch al voldoende anti-lichamen ! “

Met andere woorden : een belangrijke doelgroep ( de ouderen ) heeft al een natuurlijke immuniteit !
* de vaccins zijn amper getest op veiligheid en bevatten hoe dan ook heel wat toxische stoffen zoals kwik dat zware neurologische schade veroorzaakt

* het verdient de voorkeur om gewoon je gezondheid te verzorgen en daardoor op een natuurlijke manier je weerstandsvermogen te versterken. Vitamine D 3 werkt zeer effectief !

De Belfort-group is het daarmee eens en hoopt dat men in Vlaanderen hieraan aandacht wil schenken in plaats van ons continu de stuipen op het lijf te jagen dat er weer een dreiging is van een gevaarlijke ziekte en dat iedereen zich zo vlug mogelijk moet laten inenten.
Alle middelen worden hiervoor aangewend zoals onlangs het bericht dat ” drie op vier huisartsen een griepvaccin neemt ” .

We hebben ook onze grootste twijfels bij de betrouwbaarheid van deze ‘studie’ . Een fatsoenlijk onderzoek gebeurt door een onafhankelijke instelling en op een anonieme manier. Nu heeft men zelf 5 % opgebeld en gedwongen kleur te bekennen.
Wie kan de resultaten hiervan ernstig nemen ?

De waarheid is dat meer en meer artsen en mensen uit de medisch-verzorgende sector de spuit trachten te ontlopen, hoe groot de druk ook is die almaar strakker wordt aangespannen. We hebben vele getuigenissen van mensen in overheidsdienst die worden gechanteerd op een manier die het bloed van ieder vrijheidslievend mens doet koken . Men kan werkelijk spreken van vaccinatie-terrorisme !

En daar zijn we het als Belfort-group niet mee eens !

Omdat wij in de artsenkrant als een obscuur groepje halvegaren worden voorgesteld, geven wij nog eens in alle duidelijkheid  ons standpunt :

         * iedereen moet op voorhand weten wat er in een vaccin zit, wat de gevolgen (positieve én negatieve) kunnen zijn en welke alternatieven er zijn

         * iedereen moet dan in alle vrijheid zelf kunnen beslissen

Dit is ook wat allerlei wetgevingen verplichten, maar waar de provaccinatie-krachten in Vlaanderen   – met de hete adem van de farmaceutische bedrijven in de rug – weinig of geen rekening mee houden :

Door angst en dwang wil men de spuit erin !

Hoogachtend,

Peter Vereecke

Hooiwege 20
9940 Evergem

take down
the paywall
steun ons nu!