De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Filip Dewinter: ‘Stadshooligan!’

Filip Dewinter: ‘Stadshooligan!’

donderdag 16 juni 2011 11:42
Spread the love

Het VB en de Vlaams Nationalisten kregen de voorbije dagen ‘kaakslagen’ te verwerken die die niet min zijn. Op Pinkstermaandag wapperde er een enorme Belgische driekleur aan de Ijzertoren. Daarop volgend onthulde een Europees waarden onderzoek dat de Vlamingen luier zouden zijn dan de Walen en deze laatsten een groter arbeidsethos hebben.

VB-top in de boeien

De genade klap was het in de boeien slaan van de gehele VB-top tijdens een actie dinsdag voormiddag in de Wetstraat. Filip Dewinter, Gerolf Annemans en partijvoorzitter Bruno Valkeniers incluis. Ze eisten een ‘zelfstandig Vlaanderen’. Het hunne, niet het mijne. Hun straatnaambordje ‘Republiek Vlaanderenstraat’ werd opgeborgen. Het zal voor een andere keer zijn.

Uiteraard jammerden de kopstukken van een partij die weldra tot ‘kleine rechts’ behoort over het hun aangedane onrecht door de ‘Belgische repressie’. Zich wentelen in een slachtofferrol is hun handelsmerk.

De anti-racisten en democraten die door extreem rechtse georganiseerde bendes in mekaar geslagen werden, zijn niet te tellen. Sommigen werden in het Brusselse vermoord door fascisten van ‘Jeune Europe’. Onlangs richtte het VB-Antwerpen ‘buurt observatie patrouilles’ op, om de witte burger ‘te beschermen’ tegen het ‘Islam gevaar’.

Het is de start van nieuwe knokploegen à la de verboden privémilitie Vlaamse Militanten Orde (VMO). Het VB speelt het hard, nu Bart De Wever de krenten uit de pudding pikt rest ‘de vlucht vooruit’. (‘Illegale burgerwacht VB’) (1)

Extra gemeenteraad

Het VB + de LDD kregen dinsdag 14 juni ’11 een ‘extra gemeenteraad’ voor mekaar. Dewinter zag er niet ‘gemolesteerd’ uit na zijn strapatsen in de voormiddag. Zijn  bodyguard doorkruiste demonstratief de gangen. Een tiental VB- ers van de harde en wat simpele kern bezetten de publieke tribune.

Extreem rechts riep deze extra raad bijeen wegens het ‘stadshooliganisme’, onlangs op de Turnhoutsebaan na enkele voetbalwedstrijden. Zijn het ‘bruisende Zuid’ en het Eilandje de place to be voor de rijke witte ‘hooligans’, dan zijn de Turnhoutsebaan en de oudere wijken van Borgerhout het terrein voor Marokkaanse jongeren. Die er hun terechte frustraties uiten en het door de stad en een flink deel van zijn autochtone bevolking gedemonstreerde dagelijkse racisme, van antwoord dienen.

Zou het een daverende raadszitting worden? Neen, zoals 99% van deze ‘hoogtepunten van de democratie’, was hij oppervlakkig en slaapverwekkend. Zowel Dewinter van het VB als de andere partijen en burgemeester P.Janssens (SP-a) bleven steken in het niveau van de gemiddelde tooghanger. (Zie het video verslag van ATV) (2)

Piryns: ‘Rol onderwijs’

De woordvoerders van de democratische partijen lukten er in naast de kwestie te zeuren en de essentie te vermijden. Die zijn : de sociale uitsluiting van een groot deel van de Antwerpse bevolking, de enorme werkloosheid bij Marokkaanse jongeren, het volledig gebrek aan vrije tijds voorzieningen, het opgelegde isolement, het racisme.

Slechts Freya Piryns ( oppositie, senator, Groen!) kwam even in de buurt, toen ze als vroegere lerares lager onderwijs met allochtone kinderen, wees op de reeds op  vroege leeftijd ontstane gevolgen van uitsluiting. Het ‘uitschot’ wordt gefabriceerd door een samenleving die ouders en hun kinderen in de steek laat. Goed onderwijs en naschoolse mogelijkheden zijn noodzakelijk. Ondersteuning van de ouders en familie. Dat geldt ook voor kinderen van generatie armen en àlle jongeren.

Nahima Lanjri (meerderheid, senator, CD&V) is van Marokkaanse afkomst. Ze evolueert vlotjes naar een meer lucratieve rechterzijde. Onthouden we dat ze kampioen van een repressief beleid wordt. Ook zij wist niets zinnigs over de leefwereld van de Marokkaans bevolking en haar jongeren te zeggen. Ze is niet eens een ‘schaamlapje’ meer. Lanjri is zo geweldig geïntegreerd, dat ze haar ‘roots’ zelfs niet meer kent.

‘GAS boetes tot 500 euro vanaf 14 jaar…’

Wél diende ze een wetsvoorstel in om de omstreden GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) aanzienlijk uit te breiden. De CD&V-ster wil dat deze vanaf 14 jaar gelden, sommigen menen vanaf 12 jaar. Lanjri wil jongeren aldus ‘responsabiliseren’. Door hen sommen te laten betalen tot 500 euro.

Wat een aanslag is op de kleine gezinsbudgetten van de allochtone families en de ouders straft. Aanslag op de rechten van het kind. Trouwens, ook van de marginale of tot de armste middenklasse behorende autochtonen. De Marokkaanse Lanjri kreeg opmerkelijk  applaus van de VB-achterban. ‘Wie bij de hond slaapt krijgt…’ (Lees over de GAS en actievoeren- ‘Progress Lawyers Network’) (3)

Alhoewel burgemeester Janssens bij hoog en bij laag beweerde dat de recente brutale sluiting van ‘Shisabars’ aan de Turnhoutsenbaan – ontmoetingsplaatsen waar waterpijp gerookt wordt – ‘toevallig’ vlak na de rellen viel, werden deze horeca gelegenheden wel tien keer vernoemd. Niemand gelooft in dat ‘toeval’.

Repressie, repressie, repressie,…

Net als rond het De Conickplein de ‘zwarte cafés’ geviseerd worden, gebeurt dat rond de Turnhoutsebaan met de Marokkaanse horeca. ‘Herwaarderen’ is synoniem van het verjagen van ‘imago verlagende’ kleine ondernemers en hun klanten. Zuiver racisme, waartegen de actiegroep ‘SOS 2060’ bij het Centrum voor Racismebestrijding en de stedelijke Ombudsvrouw klacht indiende. Waar UNIZO (Unie Zelfstandige Ondernemers) de propere handen van afhoudt. Slechts allochtonen die ‘het gemaakt’ hebben, horen er bij.

Alle raadsleden spitsten zich toe op repressie. Of beter, hardere repressie. Vriend van de Israëlische apartheidsstaat, advocaat en stem van de Joodse gemeenschap, Claude Marinower (VLD) zag als voorstander van ‘Big Brother’ heil in veel meer camera’s op straat. De AEL en Dyab Abou Jahjah blijven als een spook rondwaren.

Deze rechts populistische bestuursmeerderheid heeft in feite gelijk en ruikt haar vijand. De  AEL (Arabisch Europese Liga) lukte er toen in de Marokkaanse jongeren en hun gemeenschap een trots, politiek gezicht te geven. Dat wat ‘hooliganisme’ leek, te verheffen tot een bewuste strijd om rechten.

Het was in de raad duidelijk dat, dàt gevreesd wordt. Dat, dàt daarom gecriminaliseerd moet worden, zoals de AEL overkwam. Een professioneel uitgewerkte stigmatisering met de volle steun van de media, die nog steeds doorwerkt. Het VB+LDD hadden geen extra raad moeten bijeenroepen. Hun racistische standpunten zijn aanwezig bij alle meerderheidspartijen.( Zie AEL en KifKif ) (4)

‘Wij hebben het niet gedaan!’

Het optreden van de politie werd alom toegejuicht. Dat het Antwerpse corps – bewezen door een intern onderzoek- zowel binnen de gelederen als op straat uitgesproken racistisch en gewelddadig is, kwam bij niemand op. Wel vroeg men zich af waarom de recherche met haar Cel Diversiteit, Cel Info en Cel Voetbal niet kon voorspellen wat er na de voetbalwedstrijden die ogenschijnlijk aan de basis lagen van de rellen, zou gebeuren.

Wél, het ging inderdaad om spontane uitbarstingen. Het ging niet om voetbal. Het ging om sociale onrust. Die de arbeidersbeweging groot maakte. Die mei ’68 groot maakte. Op straat. Hier – nog – niet georganiseerd, al kunnen ze wellicht de aanzet zijn tot positieve, nieuwe organisatie vormen. Ook dat was wat te ver van hun bed, voor àlle raadsleden.

Dergelijke autonome bewegingen in de Arabische landen, Europa, Spanje en ook in België zijn een inspiratie bron voor hen. Ze zullen zich intelligent ontwikkelen los van de ouderen, het gezin, de imams , de moskeeën, de tradities. Ze zullen bondgenoten vinden. Reeds lang bewezen ze via de elektronische media te kunnen mobiliseren.

De gemeenteraadsleden waren ééndrachtig : ‘Wij hebben het niet gedaan!’. Noch de overheden, noch de flikken zijn ‘guilty’. Een anti politiek standpunt, bewijs van onverantwoordelijkheid, onkunde.

Wel, het spijt me : ‘Zij zijn wél schuldig!’. Schuldig aan de verwaarlozing en discriminatie van een groot deel van de Antwerpse bevolking, die weldra in de meerderheid is. Ze zijn verkozen om de bevolking ‘te dienen’, niet om haar te onderdrukken.

Nu al vormen jongeren van allochtone afkomst bijna de helft van de leerlingen in de basisscholen. Voor sommigen is dat beangstigend, voor anderen een verrijking. Het is de toekomst of een ‘bom’ wanneer het beleid niet zeer snel het geweer van schouder verandert en niet verder op de allochtonen en de armsten schiet.

Barometer samenlevingsklimaat

De Gazet van Antwerpen journalist Lex Moolenaar – nu ook weer niet de meest ‘linkse’ – had het in een column best begrepen : ‘De veiligheid op en rond de Turnhoutsebaan is al heel lang een barometer voor het samenleving klimaat in Antwerpen’. Hij verwijst naar de ervaringen met Dyab Abou Jahjah en verwerpt de plannetjes van Filip Dewinter. Als het aan deze ligt : ‘Dan marcheren er morgen leger colonnes binnen…’ Lex Mollenaar : ‘Met populistische kreten schieten we in elk geval niets op’.

En zo belanden we bij de initiatief nemer van deze extra raad, Filip Dewinter die ‘s ochtends de ‘stadshooligan’ ging uithangen in Brussel. Kreten, inderdaad. Zijn aanhang op de publieke tribune werd er witheet van. ‘Rellen zijn opstand tegen het gezag, onze-onze!-normen en waarden!’

Verder: ‘Een tweede Gaza strook en intifada in onze-onze!-mooie stad! Moslimfundamentalisten! Ethnische guerilla! Islam verdringt onze-onze!-Vlaamse ‘identiteit’. Stadsguerilla!…’ Hiermee is dat klassieke extreem rechtse gebral wel samengevat. Echt geïnspireerd klonk het niet, maar dat werd goedgemaakt door de toejuichingen van zijn afgerichte ‘onderklasse’ in de coulissen.

Imam Nordine Taouil

Daags na de extra raadszitting, legde Imam Nordine Taouil een rustige verklaring af. Taouil is een van diegenen die dicht bij de jeugd staat en op de Turnhoutsebaan steeds tussen hen aanwezig was, bemiddelde, gerespecteerd wordt.

Hij zei dat de verantwoordelijkheid bij de ouders en hun kinderen leggen – zoals de raad deed- wat al te gemakkelijk is. Nordine Taouil : ‘Het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid, want de jongeren hebben geen uitlaatklep, geen recreatieruimtes als alternatief. Jongeren reageren vaak des te agressiever als ook de politie hard optreedt’. Het is in deze ‘ik-ik’ cultuur wat ‘uit’, de opvatting dat de gemeenschap haar verantwoordelijkheden heeft. ‘Wij’, dus. Het blijft wel een juist standpunt.

Nordine Taouil stelt voor een soort ‘stewards’ uit de Marokkaanse gemeenschap te leren omgaan met jongeren. Elke grote voetbalploeg heeft stewards. Ze voeren preventieve, eerder pscychologische taken uit in plaats van geweld te gebruiken. Wat ze trouwens niet mogen.

Meer dan dat wil Taouil niet. Het is een rode lap voor de VB-stier… ‘Vreemden’ die zich organiseren, hun verantwoordelijkheid nemen… (Zie het gematigde standpunt van Nordine Taouil op een ATV-video) (5)

Katholiek fundamentalisme tegen ‘Mouttawa’

Woensdag in de vooravond viel een persmededeling van het VB in mijn postbus. Titel : ‘Moskee- of moslim patrouilles in Borgerhout zijn ontoelaatbaar. Geen Mouttawa in Borgerhout!’. ‘Mouttawa?’ Zo heet de ‘religieuze politie’ in sommige Arabische landen, zoals Iran en Saoedi-Arabië. Voor Filip Dewinter één pot nat, die ‘makaken’ en ‘vreemden’ in ‘ons Borgeroko’. En, waarom niet, Al Qaida.

Het Vlaams Belang eist dat burgemeester Janssens dit verstandige idee van de Imam afwijst en deze ‘religieuze patrouilles’ verbiedt. Hoe ziek kan een VB-er in zijn hoofd zijn… Hetzelfde VB dat nog maar pas startte met ‘Buurt Observatie Teams’. Op DWM werd reeds geëist deze knokploegen in opbouw – ‘bendevorming’ – te verbieden.(Lees) (1)

Voor Dewinter mag ‘de notoire fundamentalist’ Taoil ‘op geen enkele  manier aanvaard worden als gesprekspartner’. Grappig is wel dat dergelijke mededelingen steeds verstuurd worden door de woordvoerder van Dewinter, Philippe Van der Sande. Dàt is pas een religieuze fundamentalist, een katholieke tussen de bloed-en- bodem heidenen in zijn partij. Een ‘groupie’ van aartsbischop en holebi hater Mgr. Leonard. VB-er Van der Sande en C° vertoeven nog in de tijden van de Inquisitie. (Lees hoe het VB deze katholieke fundamentalisten koestert, op de site ‘Apache’ ) (6)

Taakstraffen voor politici

Freya Piryns vroeg in de raad om ‘een studie’ over de achtergrond van die jongeren. Freya, daar zijn bibliotheken over vol ‘gestudeerd’. Een Imam als Nordine Taouil kent de achtergronden perfect. Of vraag het Fatima Bali. Wordt naar hen geluisterd? Men kan zelfs te rade gaan bij de vroegere – geliquideerde en ‘naar Brussel’ gepromoveerde’ – korpschef  Luc Lamine, die in het heetst van de strijd op de Turnhoutsebaan wijzer werd. Een ervaringsdeskundige…

Beter zou zijn een studie te maken over wat er zich in de hoofden van zowel rechtse als sommige ‘linkse’ politici afspeelt. Een pak van hen heeft volgens mij begeleiding nodig, psychologische ondersteuning en desnoods GAS-boetes. Ze verdienen taakstraffen omdat ze hun huiswerk niet maken. Onthouden we ook dat uit wetenschappelijke studies blijkt dat heel wat huidige CEO’s en politici een psychopatisch profiel vertonen…

Straffen dus, om hen te ‘responsabiliseren’, zoals uw collega Lanjri meent. Voor Dewinter en de ‘marginaal’ Jürgen Verstrepen – die zo nodig zijn overbodig zegje  moest doen – past langdurige psychiatrische opname als humaan alternatief.

Gratis raad aan Cel Info van recherche

Deze extra raadszitting was een slag in het water, een kamerbreed voorbeeld van onbekwaamheid. Als toetje besloot burgemeester P.Janssens met een afgelikte opsomming van maatregelen die allen reeds lang faalden. Hij nam ootmoedig als chef van de politie alle verantwoordelijkheid op zich : ‘Ik heb dit fout ingeschat!’. Hij zal het nog dikwijls fout inschatten, tot het ‘gepeupel’ voor zijn deur staat. Begonnen niet alle democratische hervormingen zo?

Een gratis raad aan de Antwerpse Cel Info van de recherche. Hou goed in het oog hoe een verspreide anti-racistische en democratische oppositie mekaar ‘op het veld’ vindt. Zeer divers en basis democratisch. ‘Witten’ en ‘bruinen’ samen. Zonder duidelijke leiders, ongrijpbaar zoals de ‘bende’ die het ‘patattenveld in Wetteren’ bestormde. Een ‘explosief mengsel’ waar aan gewerkt wordt. De woede stapelt zich op. De economische crisis van de ‘vrije markt’ biedt brandstof.

Dus, niet geluierd mannen. Toch een ‘stadsguerilla’ op komst? Zorg dat ‘de Patrick’ nu wél van iets weet. Snappen zal hij het niet, hij zal wellicht niet de ‘leger colonnes’ van Filip Dewinter sturen. Wel nog repressiever optreden in plaats van de sociale oorzaken aan te pakken. De massieve sociale uitsluiting. Maar dat gaat een ‘socialistische’ burgemeester boven het petje, die het wonen met snel stijgende huurprijzen voor minder begoeden onmogelijk maakt. ‘Pak ze hun dak af’, ze zullen wel oprotten. (‘Te huur? Te duur!’) (7)

‘Blanc-Bleu-Belge’ (BBB)

De werkloosheid onder allochtone jongeren is enorm groot. Deze generatie wordt bewust, georganiseerd een toekomst onthouden. Het zal de daders nog zuur opbreken. Niet de op de arbeidsmarkt gediscrimineerde Marokkaanse jeugd is crimineel, dat zijn de CEO’s van bedrijven die vulgaire racistische eisen stellen aan hun personeel. Dat zijn de ‘hardwerkende Vlaamse ondernemers’ en multinationals die hun werknemers als vee beschouwen.

Zopas onthulde de Partij van de Arbeid (PVDA) op haar site een indrukwekkend dossier dat dit bewijst.Het Interim kantoor Adeco werd veroordeeld wegens discriminatie. Men hanteerde er afkoringen als ‘BBB’ (‘Blanc-Bleu-Belge’). Een term uit de vlees industrie om raszuivere koeiën mee aan te duiden. 

Niet alleen Adeco gebruikte dit ‘BBB’-label, maar ook tientallen bedrijven die via dit uitzendkantoor werknemers zochten. Delhaize, C&A, Swatch, Beneton,…Benneton ! Het merk dat zich profileerd als de spreekbuis van de anders globalistische generatie, de verdraagzaamheid.

Pralineverkoper Godiva was minder selectief. Geen ‘makaken’, maar: ‘A la limite turque ou yougo’. Zelden werd zo duidelijk gemaakt dat ‘de vrije markt’ werknemers behandeld als beesten op die markt. Walter Pauli in De Morgen (16/06/11) : ‘ Geniepig en en gemeen weert een aantal bedrijven coloured people, wellicht omdat een deel van de klanten dat wenselijk vindt (…) Dat schemerduister is nu openbaar gemaakt. We weten het nu: elk land, elk bedrijf de Ku Klux-kap die het past’.

Over die al lang bekende beerput, de brutale discriminatie van ook de Marokkaans ‘amokmakers’ op de Turnhoutsebaan, in de Antwerpse extra gemeenteraad, geen woord. Neen, jongeren die dit aanklagen riskeren zware boetes en worden door burgemeester Janssens en C° gecriminaliseerd. (Lees de volledige onthulling, het dossier op de site van de PVDA) (8)

Ruit gesneuveld? Tja…

Alhoewel, hoe ver kan men gaan? Lex Moolenaar (GvA) meent : ‘Binnen de grenzen van hun mogelijkheden stellen het stadsbestuur en het gerecht zich een stuk strenger op dan de rest van Vlaanderen’. Zero tolerance is de norm. Men gaat wettelijk ver buiten die ‘grenzen van hun mogelijkheden’.

Antwerpen is dan ook met voorsprong de meest racistisch stad, ‘dan de rest van Vlaanderen’. Mag het dan verbazen dat vooral jongeren gedwongen worden tot  ‘rechtvaardig geweld’ tegen het dagelijkse  onrechtvaardige geweld van hun onderdrukkers?

De politie pakte willekeurig een aantal jongeren op die ‘huis arrest’ riskeren. Patrick Janssen himself zal dat opleggen. Zit er een verborgen pedagoog in hem? Bekijk nogmaals een video – met dank aan ATV – over deze ‘amokmakers’, die voor de media al schuldig zijn zonder proces. Die volgens het VB herrie schoppen ‘met de uiteindelijke bedoeling van Borgerhout een moslimenclave te maken’. (‘ATV-nieuws’) (9)

Is ‘ t Stad van iedereen!’, zoals de slogan luidt? Neen, ‘t Stad wordt in  handen gegeven van de rijkere,witte middenklasse, waardoor bewust de ‘imago verlagende’ burgers de stadspoorten uitgejaagd worden. Zowel arme autochtonen als allochtonen. De politieke meerderheid van P.Janssens (SP-A) laat zich opjagen door extreem rechts. En de burgemeester leidt de dans.

Die ‘hooligans’ van de Turnhoutsebaan hebben dat alles door en dat is verheugend. Een door de stad vergoede gesneuvelde ruit is de geringe prijs voor waardevolle levens ervaring, emancipatie en politieke bewustwording.

1 – ‘Illegale burgerwacht VB’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/05/02/buurt-observatie-patrouilles-illegale-burgerwacht

2 –  ‘ATV-video’ www.atv.be/nieuws  (Ga naar ‘Janssens geeft inschattingsfout toe’) 

3 –  ‘GAS’  www.progresslaw.net/index.php?pg=536&id=498  (Zie onderaan ‘GAS en actievoeren’)

4 –  ‘AEL’  www.arabeuropean.org/belgium

      ‘KifKif’  www.kifkif.be

5 –  ‘ATV-video) www.atv.be/nieuws (Ga naar… Sport en ‘Imam wil stewards inzetten’) 

6 –  ‘VB steunt Leonard’  www.apache.be/2010/10/vlaams-belangers-steunen-aartsbisschop-leonard

7 –  ‘Te huur? Te duur!’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/06/13/armoede-te-huur-te-duur

8 –  ‘Adecco’ – ‘PVDA-dossier’  www.pvda.be

9 –  ‘ATV-video’  www.atv.be  ( ‘Amokmakers vertellen hun verhaal’) 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!