De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europese strijd voor Mensen Rechten

Europese strijd voor Mensen Rechten

vrijdag 4 juni 2010 03:17
Spread the love

Ook op Europees niveau zijn er organisaties actief die strijden voor Mensen Rechten. Schendingen van Mensen Rechten zijn immers geen exclusieve zaak van “ver weg”. Problemen met het naleven van Mensen Rechten stellen zich dikwijls ook “hier bij ons”, vlak onder onze neus en zonder dat we het echt beseffen. Het ergste is dat Mensen Rechten ingeruild worden “voor het grotere goed” of “uit onbegrip”.

AEDH

Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme (www.aedh.eu) is een belangrijke Europese speler wanneer het op Mensen Rechten aankomt. AEDH brengt de Mensen Rechten Liga’s uit de verschillende EU landen samen, alsook enkele internationale organisaties die werken rond Mensen Rechten en individuele personen die geïnteresseerd zijn in Mensen Rechten. Zelf is AEDH lid van meerdere internationale netwerken die algemeen of specifiek rond Mensen Rechten actief zijn.

AEDH werd in 2000 opgericht. Onze eigen Vlaamse Liga voor Mensenrechten (www.mensenrechten.be) was overigens één van de stichtende leden. AEDH gaf zichzelf als primaire taak de EU instellingen te monitoren over alles wat Mensen Rechten aan gaat. Hierop zal zij zelf reageren of de informatie doorspelen aan haar leden. Daarnaast fungeert AEDH als een netwerk voor haar leden. Zij zorgt voor een kruisbestuiving van ideeën, acties, informatie, enz.

Mensen Rechten in (on)balans

Wanneer we nauwgezet naar onze Europese samenleving kijken, merken we dat Mensen Rechten steeds meer onder druk komen te staan. Mensen Rechten worden in het nauw gedreven door allerhande andere aspecten. Veiligheid en dreiging van terrorisme zijn de afgoden waar we het meeste aan opofferen. Ook door een te sterk protectionistisch denken offeren we veel op.

Een samenleving is altijd een afweging tussen meerdere facetten, dat is normaal. Maar op deze moment worden vele van onze Mensen Rechten vlug en verborgen opgegeven, laat staan dat er een grondig en democratisch debat over gevoerd wordt. Bovendien verschuilen nationale politici vaak achter het schijnexcuus “we moeten van Europa”. Alsof het daar niet hetzelfde slag politici zijn die dergelijke beslissingen nemen ? Mensen Rechten staan dus absoluut niet meer in balans, het individu leegt het loodje tegen “de groep”.

Mensen Rechten te duur ?

Als we gaan kijken in Vlaanderen, zien we dat de Liga voor Mensenrechten met absurd weinig subsidies toch een stevige hoeveelheid werk presteert. Echter blijft de vraag komen “waarom doen jullie daar niets mee”. Zelf heeft de Vlaamse Liga ook nog interessante ideeën. Maar in beide gevallen moeten de Vlaamse Liga zich beperken om wille van de financiële ruimte. Lidgeld en schenkingen is de enige mogelijkheid om de middelen uit te breiden. (www.mensenrechten.be/main.php?action=liw) Als vrijwilliger aan de slag gaan kan natuurlijk ook.

Op Europees niveau ziet het er zo mogelijk nog veel slechter uit. AEDH moet het met nog beduidend minder subsidies stellen, terwijl het transnationale aspect net een hogere kost heeft en ook de taaklast van de organisatie erg hoog is. Ook AEDH heeft zinvolle ideeën genoeg, maar wordt door haar financiële ruimte serieus beperkt. Wederom zijn lidgeld en schenkingen de enige mogelijkheid om de middelen uit te breiden. (http://www.aedh.eu/-Contribute-to-aedh-.html) En ook hier kan je uiteraard als vrijwilliger je steentje bijdragen.

Mensen Rechten overbodig ?

In Vlaanderen dreigt de Liga voor Mensenrechten zonder boe of bah haar subsidies onder Cultuur te verliezen. Een werking kan wellicht altijd verbeteren, maar als je (terechte) kritiek hebt, geef dan toch een (eerlijke) kans om aan te passen ?

In Europa heeft een lichte budget overschrijding tot gevolg dat het EC budget nog extra inkrimpt. Het is momenteel bij AEDH de keuze tussen ofwel investeren en met schulden moeten opgeven als er onvoldoende budget gevonden wordt ofwel blijven stilstaan wegens ontoereikende financiën en sowieso moeten opgeven.

Ten midden van deze schrijnende financiële strijd zit het personeel, maar ook stagiair(e)s en vrijwilligers. Een hoop geëngageerde mensen die allen hard werken voor het veilig stellen van onzer aller Mensen Rechten. Allemaal mensen met een stevige kennis en veel competenties. Echter verkeren zij continu in een onzekere werksituatie : lonen, onkosten, materiaal, enz. Daarnaast moet worden vermeldt dat onze moderne maatschappij een hoop eisen stelt naar allerhande benodigde ICT voorzieningen, wat uiteraard ook een stevig prijskaartje heeft.

Wie geeft er nog om Mensen Rechten ?

Opmerkelijk is het ontbreken van jongeren in dit verhaal. Enerzijds zijn jongeren onvoldoende aangesproken partij, in het hebben en begrijpen van hun Rechten. Anderzijds zijn jongeren onvoldoende actieve partij, in het vrijwaren van en sensibiliseren over (Jeugdige) Mensen Rechten. Zijn jongeren de “missing link” in Mensen Rechten ?

Mensen Rechten zijn als een Universeel Goed moeizaam verkregen, vaak met zeer veel en soms zelfs bloedige strijd. Nu lijken we deze Mensen Rechten in ijltempo en zonder grondig en openlijk debat weer op te geven. Bovendien, wat je eens opgeeft en zodoende kwijtspeelt, dreigt voor altijd verloren te gaan. Misschien toch maar eens grondig stilstaan bij onze Mensen Rechten ? Liefst nu het nog kan. Liefst nu het nog mag.

take down
the paywall
steun ons nu!