De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Er is maar een eenvoudige brief voor nodig.

Er is maar een eenvoudige brief voor nodig.

vrijdag 19 mei 2017 17:33
Spread the love

La Romana, 18 mei 2017
De golfslagen rond Donald Trump lijken maar niet tot bedaren te komen: hij is nog bezig zijn weg te vinden rond het gedwongen ontslag van voormalig FBI-directeur James Comey en het Departement van Justitie van de Verenigde Staten huurt al een Speciale Raadheer in zoals het in de pers genoemd wordt, om de relaties tussen Rusland en de verkiezingscampagne van Donald Trump te onderzoeken. De gewenste persoon is voormalig directeur van diezelfde FBI met een geschiedenis van stellingnames tegen het Witte Huis

Maar er bestaat in de Verenigde Staten al jaren een Federaal Agentschap dat onderdeel is van het Department of Justice, het US Department of Justice Office of Special Counsel. De opdracht van dat Bureau is juist het onderzoeken en bestrijden van ongewenste persoonlijke handelingen door personeel van Staats of Federale agentschappen of departementen. Daaronder zouden ook de ongewenste relatie tussen een zittende president en een vreemde mogendheid kunnen vallen. Het Departement heeft dus geen Speciale Raadsheer gezocht, die was al aan het werk. Het FBI is niet het enige Bureau dat een oogje op de handelingen en uitspraken van een president moet houden.

Robert S. Mueller III, een voormalig Openbaar Aanklager en Directeur van de FBI van 2001 tot 2013, heeft toegestemd de rol van Speciale Raadsheer op zich te nemen zo kondigde de Deputy Attorney General Rod J. Rosenstein aan.
Nu wordt er dus in de wandelgangen en op spreekgestoeltes wel gesproken over het ontslaan van de President, de zogenaamde Impeachment, maar een dergelijke procedure is lang en niet makkelijk. Bovendien is het sterk de vraag of Donald Trump nog een falend project, nog een faillissement zal afwachten.

Tony Schwartz, Trump’s ghostwriter van ”The Art of the Deal” (Oh, pardon, u dacht dat hij dat boek zelf geschreven had) denkt dat Donald Trump ontslag zal nemen voordat het Impeachement proces op gang komt.
En wat gebeurt er precies als Trump besluit het bijltje er bij neer te gooien en ontslag te nemen?

Code 3 van de Verenigde Staten, sector 20 schrijft voor dat hij zijn ontslag schriftelijk moeten aanbieden aan de U.S. Secretary of State, lees Minister van Buitenlandse Zaken, op dit moment is dat Rex Tillerson. Die zou dan de ontvangst moeten bevestigen en het document moeten paraferen. Dat is wat Henry Kissinger deed toen hij in 1974 de brief kreeg waarin Richard Nixon zijn ontslag aanbood.Dat is ook het enige precedent, geen enkele andere president heeft ooit ontslag genomen.

Volgens het 25ste Amendement van de Constitutie van de Verenigde Staten wordt de vice president op het moment van het ontslag onmiddellijk president. Hij zal pas later ingezworen worden, maar is dan in feite al president.
Als Pence ook op de een of andere manier gecompromitteerd is, gezien wordt als niet in staat de rol van president te vervullen of zelf ook ontslag neemt dan is de volgende op de lijst de Speaker of the House of Representatives, Congressman Paul Ryan. Na Ryan in de opvolgingsketen voor president van de Verenigde Staten volgt gewoonlijk het oudste lid van de meerderheidspartij in de Senaat, Senator Orin Hatch, een republikein uit Utah.

Photo: Trump talking on the phone to Putin; Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!