De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Afghanistan, Taliban en westerse bezetting: een blik van op afstand

maandag 16 augustus 2021 11:02
Spread the love

Update 14 u: ons land beslist met inzet van de Luchtmacht alle landgenoten uit Kaboel te evacueren. De premier belicht kort de toestand in een Tweet.

 
Het Amerikaanse leger en de hulptroepen uit Europa, waaronder Belgische bataljons, ze trekken zich terug. Na zowat twintig jaar. Nadat voordien de Russen er een jaar of tien een militaire bezetting in stand hielden. Incluis notoire militaire wreedheden. En zich tenslotte toch noodgedwongen terugtrokken. Vanuit de randvoorwaarden Natuur en Militaire Strategie kunnen een paar bedenkingen gemaakt worden. Vanuit vrouwenrechten en ethiek ook. Opmerkingen gemaakt vanuit onze veilige, welvarende en menswaardige natie en situatie.
Voor ieder die iets verstaat van militaire strategie komt de terugtrekking niet als een wonder. Bergkrijgers zijn geen doetjes. Berglandschap is geen gemakkelijk terrein om in te vechten. En vooral: de uitgestrektheid van deze gebieden tart de verbeelding. Wie dat niet tijdig heeft gesnapt , staat niet alleen. Deze majeure fout is te vergelijken met deze die Hitler en Napoleon begingen toen zij meenden Rusland met soldaten te kunnen bezetten en knechten… Ook Rusland is van een territoriale omvang die West-Europeanen moeilijk kunnen vatten. En ook hier was er een onverbiddelijk natuurelement (!) in het spel dat leven en vechten zeer bemoeilijkt. Een “natuurlijke omstandigheid” die doden maakt. Die mensen uitput en materiaal voor vervoer en gevecht meer dan zes maanden lang elk jaar zo goed als onbruikbaar maakt.
 
Een voor de westerse mens weinig flatterende factor is ook de volgende: een superioriteitswaan. Zelfs de geregeld grootmoedige en visionaire Prime Minister Churchill liet zich tijdens de tweede wereldoorlog verrassen door de grote slagkracht van het Japanse leger, de vloot en de luchtmacht. Hij had het zich niet kunnen voorstellen dat de Japanners, die hij in vertrouwelijke kring soms “die kleine gele mannetjes” noemde, zulke doeltreffende militaire strijders konden zijn. Dit geld zowel voor de tactische en strategische talenten van de generaals en admiraals als voor de gevechtskwaliteit van de soldaten.
 
Het lijkt zeer waarschijnlijk dat gelijkaardige etnocentristische sentimenten de opeenvolgende westerse bezettingsmachten in Afghanistan parten gebben gespeeld. Nog voor de Amerikanen en de Sovjetrussen is hetzelfde overigens gebeurd met de Britten. Wie wel eens Sherlock Holmes leest, herinnert zich dat zijn nauwe medewerker en chroniceur dr. Watson een Afghanistanveteraan was. Over de militaire afstraffing die de Afghanen de Britten hebben bezorgd eind negentiende eeuw heeft Rudyard Kipling een lang gedicht geschreven. Hij benadrukt hierin overigens ook de rol die… de Afghaanse vrouwen als genadeloze strijders opnamen.
 
Nu we het hebben over strijders in de bergen, kunnen we ook een zijdelings licht laten gaan over gender. Onder deskundigen is het een bekend feit dat een (be)volk(ing) als de Tsjetsjenen ook juist wars staan van genderfluïditeit en zelfs van alternatieve rollen in de seksuele omgang, anders dan m >-< v, als bijeffect van… de martiale waardenschalen die hen bepalen. Een krijgshaftig man traint voortdurend zijn spieren en conditie en richt zijn gedrag op welbepaalde, traditionele, erotische normen. Een ander universum dus als het onze, en dit op nauwelijks 2500 km geografische afstand.
 
De kosten (2000 miljard?) en moeite gedaan door de Amerikanen in Afghanistan, dat verbaast overigens toch alleen wie geen besef heeft hoe, op macro- en microschaal, de mens aan de leiband loopt van de drijfveer genoemd Wraak. Veel tijdgenoten koesteren wellicht in dit verband een eerder soft mensbeeld. Dat bemoeilijkt begrip van internationale (militaire) situaties. Denk, wat de felle motiverende kracht van wraakoefening betreft, aan de manier en de snelheid waarmee Adolf Hitler de Duitse natie mee kon krijgen, ook juist in een beweging die stoelde op wraakneming voor het onrecht dat het land was aangedaan bij de vredesregelingen van Versailles in 1919!
 
Wie vandaag overigens geen medelijden ervaart voor de meisjes en vrouwen in het betreffende gebied, zal voor velen wel de titel onmens verdienen. In elk geval vanuit Vlaams, Leuvens standpunt. Het is niet anders. Wij kunnen ginds weinig of niets betekenen. Het bestaan is overigens overal geregeld doorspekt met tragische evenementen. De sterke vrijheidsbeperking van vrouwen en de gestandaardiseerde mishandelingen, ze kunnen wel een factor zijn om de nationale beleidsmensen – en actiegroepen en de pers-  in verband met asiel tot inspiratie te dienen.
 
“Literatuur die ons is van dienst geweest”
 
1. “Triumph and Tragedy “, dl 5 van “World War II” door Winston S. Churchill.
2. “Stalingrad” door Anthony Beevor.
3. “De glans van het echte. Impressies uit centraal Azië en Siberië 1970-1995” door Chris Van Orden.
4. “El Niñjo” door Perrissin en Pavlovic, graphic novel in zes delen.
5. “De Nachtuil”, graphic novel in drie delen door Hugault en Yann.
6. En last but not least: “The last Lion. Winston Spencer Churchill.” Dl. 3. “Defender of the Realm. 1940-1965.” door William Manchester en Paul Reid.
 
“Filmografie”
 
– De film “The Beast” brengt de strijd die de Afghaanse bergtroepen voeren tegen een bepaalde Russische tank.
– “9th company” brengt een verhaal door Russische ogen van de strijd in Taliban land. Bevat onder andere een fameuze scène waarbij die een (van de USA ontvangen) Stinger ground-to-air raket inzetten tegen een transportvliegtuig…

Blog dd. 16 augustus 2021, 11 u 30 AM. Update leeslijst 12:30

 

Taliban en de vrouw

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!