De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

een reflectie (3/6) rond “druppel in de oceaan”

een reflectie (3/6) rond “druppel in de oceaan”

maandag 17 juli 2017 23:32
Spread the love
Je bent een druppel in de oceaan maar in iedere druppel zit ook de oceaan besloten (Rumi, filosoof en dichter van Perzische afkomst en soefi-mysticus). Heb ik o.a “automatisch” opgeschreven tijdens mijn spiritueel ontwaken in 03/1998 zonder dat ik al iets had gelezen van Rumi.

Je ego is ondergeschikt aan het geheel, het AL en ieder persona draagt haar/zijn steentje bij aan deze samenleving. Iedereen heeft een missie maar velen zijn er zich niet van bewust omdat ze gevangen zitten in het materiële gebeuren.

Een druppel die in de oceaan plonst veroorzaakt rimpels en die rimpels kunnen aangroeien tot een vloedgolf, een tsunami…

Rimpels = kadans = ritme = muziek = energie = elektriciteit = herz = radiogolven = frequentie = sinus = oscilatie = wiskunde = gematria = numerologie => mystogogie…

Het is daarom niet belangrijk wie wat zegt of doet maar dat “hét” gezegd en gedaan wordt door iemand die zijn steentje bijdraagt aan “de maatschappij”, die dát doet waar zij/hij voor op aarde is gekomen. En hoe meer mensen zich daar bewust van worden hoe sneller “het proces” ofte “het gebeuren” zal vorderen… De alchemisten noemen dit “het Grote Plan” ofte “Magnum Opus”.

Bewustzijn heeft alles te maken met de hartcoherentie en dit wordt aangetoond middels veel wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen geest en lichaam. Bewijs is geleverd dat je de fysiologie van je lichaam drastisch kunt veranderen, alleen maar door je instelling te veranderen. En dan refereer ik weer naar Dr Wayne Dyer zeggende: “Wanneer je verandert hoe je naar dingen kijkt, veranderen de dingen waar je naar kijkt. Dit is TAO. In het boeddhisme heet het “praten met je cellen”. In de mindfullness training en yoga is het een “bodyscan”. Ben je je gewaar van je hele lichaam! Alles draait dus om bewustzijn. Wees je bewust, dat je dié druppel bent in de oceaan en meegolft op het ritme van het geheel. Het is ook de kracht van intentie (the butterfly effect) en die wordt geëxtrapoleerd ofte uitgemapt (zoals computers hun fysieke “ram” uitmappen naar het virtuele geheugen) analoog aan de rij van Fibonacci (Leonardo da Pisa), wat ook Leonardo Da Vinci wist en toepaste. Een genie gebruikt het reeds bestaande op een andere manier en komt dan tot iets “nieuws”… Is wat men noemt “creativiteit”.

En nu ik toch bezig ben over golven en ritmes kom ik op de Schumann-resonantie. Hij en zijn team hebben ontdekt dat de aarde trilt op 7.83Hz wat later de Schuman- resonantie is geheten. Deze frequentie komt overeen met het Alpha-ritme van de hersengolven. Als je in zulke staat verkeert dan ben je volledig in rust en harmonie en in balans met alles en iedereen. Is ook AiKiDo (de weg naar harmonie door innerlijke kracht = je geest). Het is ook het “zo boven – zo beneden” principe of Yin en Yang en als je deze beide signalen (je bioritme) in evenwicht brengt, bereik je een perfecte gezondheid! Over dit thema is veel te lezen op bv Wikipedia en men is daar meer en meer onderzoek naar aan het doen.

Tot slot: terug naar de druppel en de oceaan en heb er even de betekenis van opgezocht:

Druppel = kleine, bolvormige hoeveelheid vloeistof

Oceaan = zeer grote zee; wereldzee

take down
the paywall
steun ons nu!