De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een ondernemer is ter goeder trouw, een werknemer is ter kwader trouw.

Een ondernemer is ter goeder trouw, een werknemer is ter kwader trouw.

woensdag 11 juli 2012 19:53
Spread the love

Tjevenstreken leer je niet af.

Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) gaat de circulaire milderen die zegt dat de fiscus een monsterboete van 309 procent kan opleggen voor wie zijn voordeel van alle aard niet correct aangeeft. Hij zal duidelijk maken dat moet worden uitgegaan van de ‘goede trouw’ van de belastingplichtigen en dat rekening zal gehouden worden met de omvang van het bedrag. (bron: www.demorgen.be)
M.a.w. een ondernemer, want daar gaat het hier wel degelijk over, die doet dat soort dingen misschien eens per hoge vergissing, gehaast als hij is door het vele werken maar doorgaans is hij ter goeder trouw.

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert ( eveneens CD&V)  daarentegen, die gaat kordaat komaf maken landgenoten die zich enkel inschrijven voor een overheidsexamens om hun werkloosheid niet te verliezen. (bron: www.demorgen.be)
M.a.w. een werkloze die doet dat opzettelijk en dat moet maar eens gedaan zijn.

Wat nu precies de verhouding is tussen die twee, nl. het aantal werklozen dat zich om die reden inschrijven voor een overheidsexamen en het aantal ondernemers die uiteraard volledig onbewust de fiscus ontduiken, is niet duidelijk. Misschien is dit wel eens een parlementaire vraag waard?

De regering wil met de ingreep het signaal geven dat ze ondernemers niet ziet als fraudeurs of criminelen, maar dat ze worden gewaardeerd omdat ze de economie doen draaien en banen creëren.

Ondernemersorganisatie Unizo is blij dat minister van Financiën Steven Vanackere de rondzendbrief wil milderen. “Dit getuigt van respect voor én inzicht in de werking van de kmo”, luidt het.
Nu nog een berichtje van Unizo dat ze een signaal willen geven dat ze werknemers of werklozen niet zien als fraudeurs of criminelen, maar dat ze worden gewaardeerd omdat ze de bedrijven doen draaien en hard werk uitvoeren.

Afspraak op 14 oktober.

take down
the paywall
steun ons nu!