De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een leger werkende zieken

Een leger werkende zieken

woensdag 4 oktober 2017 20:50
Spread the love
 

 

 

 

 

(Trotse gewonde leeuwen en fiere gekwetste hanen verenigt jullie in de strijd tegen dit wanbeleid)

 

Wie?

Werknemers die elke dag opnieuw een gevecht met zichzelf voeren om toch maar te kunnen blijven werken voor bed,bad en brood,daarbij vaker wel dan niet gebruik makend van pijnstillers en spierontspanners voor de lichamelijke kwalen,anti-depressiva en aanverwanten voor de vaak daaruit voortvloeiende psychische problemen.

Werkdruk,ziekenjacht en pensioenafbraak

De toegenomen werkdruk die verkocht wordt als zijnde noodzakelijk om de buitenlandse concurrentie de baas te kunnen,terwijl er door de overheid in het kader van jobs,jobs,jobs al gedurende een aantal jaren aan de bedrijven voor vele miljoenen euro’s lastenverlagingen (kapitalistisch begrip waar ik weinig begrip voor kan opbrengen) zijn toegekend waarmee enerzijds de tewerkstellingsgraad verhoogd en anderzijds de werkdruk verlaagd kunnen worden.Zolang de werkgevers hieromtrent geen verantwoording moeten afleggen en er geen sancties aan verbonden zijn blijft deze maatregel steken op het niveau van een presentje van de regering aan de leden van het VBO, betaald door de onwetende burgers.

Het geopende jachtseizoen op de zieke werknemers onder leiding van hoofdopzichtster Maggie de Block doet daar ook geen deugd aan.

De onchristelijke maatregelen van Kris peeters zoals,verlenging van de pensioengerechtigde leeftijd alsook de afbraak van ons al laag minimumpensioen en het SWT-stelsel evenmin.

Loonmatiging,flexijobs en afbraak sociale zekerheid

De actieve zieke werknemer uitgeput door de werkdruk,angstig door de ziekenjacht en moedeloos door het vooruitzicht van een nog langere loopbaan krijgt daarbovenop nog een financiele aderlating door de loonmatiging terwijl alles duurder wordt,een nog grotere verwachte flexibiliteit voor zijn kiezen èn moet hij met lede ogen toezien hoe het vangnet dat sociale zekerheid heet onder zijn slappe levenskoord langzaam maar zeker wordt uitgerafeld.

 

(Trotse gewonde leeuwen en fiere gekwetste hanen verenigt jullie in de strijd tegen dit wanbeleid)

 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!