De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een kraak om te overleven, niet voor een beter leven

Een kraak om te overleven, niet voor een beter leven

zondag 19 december 2010 23:33
Spread the love

Vandaag mensen zonder papieren (niet te verwarren met asielzoekers met een lopende aanvraag) aan een nieuw kraakpand geholpen nadat ze uit het vorige manu militari dreigden verwijderd te worden door de politie.

Een echte oplossing brengt het niet: een leven in de illegaliteit, kou, ziekte (een man had een zeer ernstige bronchitis), ellende, onzekerheid,… met daarbovenop de voordurende angst om opgepakt te worden en in een gesloten instelling te belanden alvorens op het vliegtuig te worden gezet, is het toekomstperspectief van deze mensen.

De manier waarop vluchtelingen in dit land worden behandeld is schandalig. Stop de deporties, legaliseer alle vluchtelingen en open de grenzen. Dit niet doen is onmenselijk.

De politici van dit Koninkrijk liggen echter op één lijn: de asielprocedure verkorten en verstrengen en de instroom manu militari inperken:

1. Verkorten: geen asielzoekers meer in de kou: kort na aanvraag weten ze of ze mogen blijven of niet; zo wordt de wachtlijst kleiner en kan iedereen deftig opgevangen worden in afwachting van de goed- of afkeuring van zijn of haar asielaanvraag.

Tijdens de asielprocedure dus geen (voor de buitenwereld zichtbaar) menselijk lijden meer, in het beste geval.

2. Verstrengen: terwijl nu al de asielaanvraag van heel wat mensen (die nochtans politieke, economische of klimaatvluchteling zijn) wordt afgewezen, wil men nog meer asielzoekers uitwijzen. Enkel een zeer beperkt deel kan blijven. De rest krijgt het bevel het grondgebied te verlaten en komt in een gesloten instelling terecht als hij of zij beslist te blijven om in de illegaliteit te leven.

De staat zal veel nieuwe deportatiecentra mogen bouwen bij een strengere asielprocedure. Daar is ze eigenlijk al mee bezig: Steenokkerzeel 127 ter is in opbouw.

3. Minder instroom: Belgische politie-agenten zijn ingeschakeld in een Frontexmissie om de buitengrenzen van de EU te verdedigen in Griekenland. Hoe minder instroom van armoezaaiers (wie wat middelen heeft, komt met een toeristenvisum met het vliegtuig; ook brain drain vliegt over de Griekse grenzen), hoe beter. Nochtans is die instroom niet geweldig groot. Zeer beperkt eigenlijk, als we ze vergelijken met de mondiale migratiestromen: de voornaamste vluchtelingenstromen gebeuren binnen dezelfde regio, zoals van platteland naar stad.

Nogmaals: Europa redeneert: hoe minder instroom, hoe beter. En indien nodig kan hier geweld voor worden aangewend. Hier is een rol weggelegd voor Frontex.

Een beweging die zich inzet voor een samenleving waar iedereen een plaats heeft, ongeacht afkomst, de No Border-beweging, wordt gecriminaliseerd. Het eerste No Border Camp in Brussel kreeg te maken met een ontplooïng van honderden politietroepen: van lokale politie, federale politie, oproertroepen van Politie Antwerpen tot zelfs infiltranten. 300 activisten werden “preventief” gearresteerd. Nochtans waren het deze mensen (en vrijwilligers van andere organisaties zoals de CRER) die vandaag de mensen zonder papieren aan een nieuw kraakpand hielpen. Zonder deze kraak actie zou wel eens het eerste slachtoffer van de vrieskou kunnen gevallen zijn.

De videoreportage is nu ook te zien op dewereldmorgen.be. Over een kraak om te overleven, niet voor een beter leven.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!