De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een frisse bries in Brussel: Egalité werpt zich in de strijd!

maandag 18 juni 2012 09:43
Spread the love

De Brusselse verzetsbeweging Egalité neemt stelling in het debat rond Sharia4Belgium. Deze organisatie verbieden: nee. De leden de Belgische nationaliteit afnemen: kan niet. Uitwijzingen naar Marokko: tegen!

Egalité is geen goede maatjes met S4B. Ideologisch zijn het tegenpolen. S4B scheldt op ongelovigen en droomt van een herstel van het kalifaat, en combineert dat met homofobie en andere reactionaire neigingen. Egalité komt op voor de rechten en de belangen van de quartiers, voor werkgelegenheid en gelijke rechten, en is tegen racisme, islamofobie en homofobie. En het verdedigt ook de rechten van de Palestijnen: Gaza en Brussel liggen in de ideologie van Egalité niet ver van elkaar.

Ook lastposten hebben rechten

Egalité zegt last te hebben van S4B: provocaties en beledigingen tijdens manifestaties en ook bij pro-Palestijnse acties en verkiezingscampagnes. Toch is Egalité tegen een verbod van de S4B, want Egalité verdedigt het recht op vrije meningsuiting voor iedereen.

Egalité wijst erop dat de moslims, en ruimer nog: alle mensen met een migratieachtergrond, dag na dag geconfronteerd worden met beledigingen en agressie door islamofoben en zionisten, en vaak ook met broodroof. Daar wordt, zo stelt de beweging, door de autoriteiten niet tegen opgetreden. Egalité verwerpt dan ook de zogeheten ‘verdediging van de democratie tegen het nieuwe islamitisch fascisme’ door de Belgische autoriteiten. De beweging ziet het verbieden van S4B als een stapje verder in het islamofobe klimaat van België en in het slopen van democratische rechten.

Als de regering echt de democratie wil verdedigen zou ze beter een eind maken aan de discriminatie van de allochtone gemeenschappen. Dat ze begint met het schrappen van de antiboerkawet, het afschaffen van hoofddoekverboden in scholen e.d., het afzien van uitwijzing van Marokkaanse gevangenen naar Marokko. Dat ze zorgt voor goede scholen en voor werkgelegenheid!

Verkiezingsstrijd gestart

Egalité combineert deze duidelijke stellingname met de aankondiging van haar verkiezingsdeelname. De beweging kwam, maar twee maanden oud, in 2009 op bij de regionale verkiezingen en haalde een opmerkelijk resultaat: 4289 stemmen. In 2010 deed ze mee aan de federale verkiezingen en geraakte in Brussel-Halle-Vilvoorde aan 5670 stemmen.

Nu de thema’s werkgelegenheid, onderwijs, racisme, islamofobie, hoofddoekenpesterij, zionisme en politiebrutaliteit in de Brusselse quartiers dagelijkse gespreksstof zijn, is het uitkijken naar het aantal stemmen dat de verzetsbeweging en partij Egalité, die zich profileert rond deze thema’s,  bij de komende gemeentelijke verkiezingen zal behalen.

Égalité s’oppose à l’interdiction de Sharia4Belgium (S4B), la déchéance la nationalité et les extraditions:

http://www.egalite.be/?p=3080

Egalité: Qui sommes-nous?

http://www.egalite.be/?page_id=190

take down
the paywall
steun ons nu!