De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een beschamend schouwspel!
Tijdingen -

Een beschamend schouwspel!

woensdag 4 mei 2011 20:28
Spread the love

Het stond als eerste agendapunt voor de gemeenteraadszitting van 29 april 2011.
De OCMW-voorzitter Franky De Block (SP.a) werd op de gemeenteraad uitgenodigd om zich te verantwoorden voor zijn uitspraken…
Het werd een beschamend schouwspel. Zowel Jean-Marie Dedecker (LDD) als Wouter De Vriendt (Groen!) stelden pertinente vragen. Aangevuld door Bart Plasschaert (CD&V). De OCMW-voorzitter weerde zich als een duiveltje in een wijwatervat. Het rond de pot draaien en de zich achter de rug van anderen verbergen waren de technieken bij uitnemendheid van De Block. Het werd zó erg dat het voor iedereen overduidelijk werd, zelfs voor de meest onafhankelijke waarnemer: die man mist kwaliteit.
Het was waarneembaar dat de SP.a-leden echt beschaamd waren. Sommigen spraken zich zo uit – in afzondering. Een dergelijke OCMW-voorzitter is voor Oostende een negatief punt. Wanneer we dit vergelijken met de burgemeester, Jean Vandecasteele (sP.a), valt het verschil enorm op. De burgemeester mag dan soms eerder autoritair zijn, hij verhoogt de kwaliteit van zijn ambt. De OCMW-voorzitter beschaamt zelfs zijn partij.
De bespreking duurde onnodig lang, door de uitweidingen van De Block. Ook zijn voortdurende onontwarbare verwarring viel op. Best aangeduid met het Engelse ‘devious’.

take down
the paywall
steun ons nu!