De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een andere wereld

Een andere wereld

woensdag 3 december 2014 08:12
Spread the love

Volledigheidshalve zou ook moeten vermeld worden dat niet
iedereen op deze wereld de opwarming van het klimaat als een bedreiging ziet.
Heel wat landen in het hoge noorden, Groenland, IJsland, Canada, zien massa’s opportuniteiten
in het wegsmelten van het landijs en het terugtrekken van gletsjers. Ook het
ijsvrij zijn van de Noordelijke IJszee en de Noordelijke Doorvaart gedurende de
het grootste deel van het jaar opent alternatieve perspectieven voor dure
vaarroutes. Dichter bij huis heeft de opwarming van de aarde ongetwijfeld ook
een positieve invloed op ons energieverbruik. Het lijkt mij verstandig om ons
ook eens te bezinnen over adaptatie in plaats van ons te verliezen in het eindeloos
zoeken naar schuldbewijzen en schuldigen.

take down
the paywall
steun ons nu!