De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dringende oproep: VN-deskundigen roepen Nederland op om dakloze migranten noodhulp te geven voor de kerst

donderdag 18 december 2014 05:55
Spread the love

GENEVE (16 december 2014) – Een groep van
VN-experts voor de mensenrechten hebben er bij de Nederlandse regering op
aangedrongen om onmiddellijk dakloze illegalen in Nederland onmiddelijk te
voorzien van noodhulp, zoals voedsel, kleding en onderdak (in de volksmond
‘bed, bad en brood’). Nederland weigert om noodhulp te bieden aan deze groep,
ondanks herhaalde afkeuring door de internationale en regionale instanties voor
de mensenrechten.

De Nederlandse centrale regering heeft onlangs
een oproep voor hulp ontzegd aan meer dan 60 gemeenten die 15 miljoen euro aan
begrotingssteun vroegen om hun verantwoordelijkheden ten opzichte van migranten
in nood tijdens de komende wintermaanden te kunnen vervullen. De centrale
autoriteiten laten het aan de gemeenten en lokale goede doelen, op ad-hoc
basis, over om te beslissen al dan niet hulp te bieden aan illegale migranten
die op straat leven.

“In deze donkere dagen voor kerst, het is
ontstellend dat de Nederlandse overheid niet eens minder dan 0,01% van de
jaarlijkse begroting zullen besteden om mensen die in absolute ellende en
armoede leven te helpen”,  zo heeft
de speciale rapporteur van de VerenigdeNaties voor extreme armoede en
mensenrechten , Philip Alston, gezegd.

“Het assisteren van migranten die op
straat leven is geen kwestie van liefdadigheid: de toegang tot noodhulp is een
recht en de regering van Nederland is op grond van internationale wettelijke
verplichtingen genoodzaakt daarin te voorzien,” heeft de heerAlston
opgemerkt.

De speciale VN-rapporteur voor het recht op
adequate huisvesting, Leilani Farha, onderstreepte dat “volgens het
internationaal recht inzake de mensenrechten Nederland noodopvang moet bieden
zonder discriminatie. Dit betekent, hulpdiensten zoals daklozenopvang, en
adequate huisvestings- alternatieven moeten beschikbaar zijn voor migranten,
ongeacht hun wettelijke status.”

“Een aantal gemeenten willen
noodhuisvesting bieden voor deze populatie. De centrale overheid moet de
gemeenten van de mioddelen voorzien om dit te doen. De meest kwetsbare mensen
in de dakloosheid dwingen tijdens de hardheid van de winter is bijzonder
ongehoord. ” zo heeft Mevrouw Farha er aantoegevoegd.

“Nederland is verplicht om in het fundamenteel
recht op noodopvang en adequate huisvestings- alternatieven, vooral voor de
kinderen, te voorzien, als partij in het Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten en het Verdrag van de Rechten van het
Kind,” heeft Mevrouw Farha gezegd.

“Politici in Nederland hebben geprobeerd
om politieke punten te scoren ten koste van de daklozen illegale migranten in
het nationale debat over immigratie,” zei de speciale rapporteur van de VN
voor de mensenrechten van migranten, François Crépeau. “Maar  de basis noodhulp is een kwestie van
internationale verplichting, niet van politieke wil of onwil.”

“Menselijke migratiepatronen zullen niet
veranderen door migranten slapen op straat te laten slapen,” Zo heeft de
heer Crépeau gewaarschuwd.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten, een
orgaan dat het Europees Sociaal Handvest overziet, heeft onlangs besloten dat
Nederland in twee afzonderlijke zaken het recht op noodhulp van volwassen
daklozen illegale migranten heeft geschonden. Dit is niet de eerste en enige
keer dat de commissie en andere internationale, regionale en nationale
mensenrechtenorganisaties het land hebben bekritiseerd voor het niet voldoen
aan zijn verplichtingen tegenover illegale migranten.

“In plaats van het nemen van
onmiddellijke actie, heeft de Nederlandse regering aangekondigd dat het niets
zal doen totdat een Comité van Europese ministers formeel zal instemmen met de
genoemde beslissingen ergens in 2015,” hebben de VN-deskundigen opgemerkt.
“We dringen er bij de Nederlandse centrale overheid op aan om nu snel te
handelen, omdat winter invalt.”

De mandaathouders staan in contact met de
Nederlandse overheid om deze situatie te verduidelijken.

Bron: Verenigde Naties, foto: “Darfur refugee camp in Chad” by Mark Knobil from Pittsburgh, usa – Wikimedia Commons – 

take down
the paywall
steun ons nu!