De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dogan schuldig aan moord met voorbedachte rade

Dogan schuldig aan moord met voorbedachte rade

woensdag 18 september 2013 22:10
Spread the love

TONGEREN – Omstreeks 21u00 is de uiteindelijk vraag beantwoord op de schuldvragen die de juryleden beantwoorden met ja, ja en nee.  Daarmee wordt Mustaga Dogan schuldig bevonden aan moord met voorbedachte rade en werd de uitlokking afgewezen.

De bewijslast afgeleverd door de vaststellingen ter plaatste en het wetenschappelijk onderzoek dat gevoerd werd heeft de jury ervan overtuigd van zijn schuld.  Dat de uitlokking afgewezen werd heeft vooral te maken met het feit dat het contact tussen de dader en het slachtoffer twee à drie weken voor de feiten verbroken was en er dus geen sprake meer kon zijn van pesten of enige druk van buitenaf, Wat niet wil zeggen dat die er niet ervoor is geweest, enkele voorgelezen sms berichten die ze onderling naar elkaar stuurden duiden wel degelijk op een geladen situatie tussen beiden.

Desondanks een uitstekende verdediging van meester De Man, heeft zijn client zichzelf de das omgedaan door dingen te verzwijgen en leugens te vertellen die uiteraard wel ontdekt werden waardoor zijn geloofwaardigheid totaal te niet werd gedaan, een gegeven die door de burgerlijke partij de nodige argumenten heeft verschaft.  Hij loog over wie hem het wapen had verschaft, en in een ultime poging om een zoete wraak te nemen op de man die hem dit huwelijk heeft “gearrangeerd” en te zeggen dat hij hem het wapen verschafte.

Dat het sms verkeer tussen de echtgenoten “over de top” waren dat is zeker, maar het was dan ook wederzijds. Men kan veronderstellen dat er frustratie was lang beide kanten die na het huwelijk toch wel beseften dat dit een onmogelijk situatie was en onmogelijk vol te houden, wat op zijn beurt dan weer tot nieuwe frustaties leidde al dan niet gevoed door andere factoren.  Tja het is niet voor niets dat een huwelijk een serieuse zaak is in het leven van een mens maar niet van deze aard dat het een leven moet kosten.

Voor deze zaak zou men kunnen zeggen dat eerlijkheid en oprechtheid ver te zoeken waren, zowel beschuldigde, burgerlijke partij als getuigen voor beide zijden, hebben niet de indruk gegeven oprecht te zijn. Misschien dat de gemeeschappen van een ander origine dan belgische zich zullen moeten beraden over de betekenis van een eedaflegging en leren om waarheid en bescherming niet te verwaren, en respect voor ons rechtsysteem te leren aanvaarden, want als het misloopt is het toch uiteindelijk daar waar het verdict zal geveld worden. Dit proces heeft ons geleerd dat je er niet komt met leugens, in tegendeel, ik geloof dat als Mustafa Dogan gewoon alles had opgebiecht van in het begin hij misschien meer kans had gehad om op begrip te kunnen rekenen van een jury die zich misschien wel in verzachtende omstangheden had kunnen vinden. Nu hangt hem een levenslange straf boven het hoofd.

Het nog afwachten tot morgen om te weten wat de strafbepaling zal zijn, maar gezien hij reeds schuldig werd bevonden over de ganse lijn in de kans groot dat die niet mals zal zijn en hij een groot risico loopt om nog lang hier te mogen verblijven.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!