De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Doe de dénktest voor 25 mei!

Doe de dénktest voor 25 mei!

'Doe de denktest' is een poging om de kiezer informatie te verstrekken die weinig of niet in de folders en in de media aan bod komt. LEF legt dezer dagen een vragenlijst voor aan een aantal kandidaten voor het Europees, het Federaal en Regionaal Parlement. Wij beperkten ons tot kandidaten van CD&V (met ACW-achtergrond), sp.a, Groen! en PVDA+. De antwoorden zullen geleidelijk gepubliceerd worden op deze website.

donderdag 10 april 2014 09:28
Spread the love

In deze (meestal digitale) interviews worden er vragen gesteld over het politiek parcours van de kandidaten, hun voorstellen i.v.m. instellingen, budgetair beheer, economische ontwikkeling en tewerkstelling, instellingen, onderwijs, leefmilieu, cultuur, media, welzijns- en gezondheidszorg,  financiële instellingen, justitie, syndicale rechten, privatiseringen, wonen, armoedebestrijding, enz.

Tevens werd gepeild naar hun mening over fractiediscipline. Aan kandidaten die momenteel geen vertegenwoordigers hebben in het Europees of Vlaams Parlement, werd gevraagd naar hun kansen op verkozenen en naar de zin van het opkomen bij deze verkiezingen.   

De bedoeling van deze test is niet een stemadvies te geven, wel de kiezer beter in staat te stellen met kennis van zaken een weloverwogen stem uit te brengen. Wij noemen deze oefening daarom ‘Doe de denktest’, met een knipoog naar de VRT show ‘Doe de stemtest’. 

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!