De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dexia: de Belgische achilleshiel

Dexia: de Belgische achilleshiel

vrijdag 27 mei 2011 14:10
Spread the love

Voor 2008 hebben de ratingbureaus niet of nauwelijks gewaarschuwd voor de aankomende financiële crisis. Ze zagen de Amerikaanse hypotheekellende ook niet tijdig in en bleven lang blind voor de problemen van bijvoorbeeld Lehman Brothers en Fortis en Dexia. De ratingbureaus mogen dus gerust een deel van de verantwoordelijkheid voor het debacle op hun conto schrijven en ook voor de huidige ellende rond de Europese staatsfinanciën is dat zo.

In december maakte Standard en Poor’s haar zorgen bekend over onze staatshuishouding en deze maand doet ook de kredietbeoordelaar Fitch dat. Dat dreigde ermee België af te waarderen en verlaagde de ratingvooruitzichten. Allerlei ‘topeconomen’ zoals Noels, Van de Cloot en De Grauwe schoven in rij aan om de berichten te nuanceren of ze – zoals onze ‘toppolitici’ – als onzin af te doen. Volgens De Grauwe zijn er geen economische moeilijkheden die een dergelijke ingreep verantwoorden; hij ziet wel een politiek probleem. Elio Di Rupo vindt de economische fundamenten van België heel goed en zegt – unisono met Leterme en Reynders – dat er geen reden is om onze kredietwaardigheid te verlagen.

Ratingverlagingen doen de rente op Belgisch overheidspapier stijgen en kosten ons bijgevolg handenvol geld. Maar de reden voor deze meerkost mag niet in de schoenen geschoven worden van de agencies. Vooral de staatsgaranties die de overheid uitschreef voor Dexia en de andere grootbanken doen het risicoprofiel stijgen.

Bij Dexia ging dat toen zo. In volle financiële crisis (oktober 2008) werd aan de Frans-Belgische groep een staatswaarborg van 150 miljard euro verleend. Deze garantie mag Dexia gebruiken om interbancaire leningen aan te gaan. Dat wil dus zeggen dat de overheid in de plaats van Dexia treed ingeval van wanbetaling en dus het risico op de schouders van de Belgische belastingbetaler legt. Ondertussen werd deze waarborg van de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid teruggebracht tot 100 miljard euro. De Belgische overheid neemt daarvan liefst 60,5% voor haar rekening. Maar dat is nog niet alles. Tot in 2035 staat de Belgische federale overheid borg voor maximum 10,59 miljard dollar als het fataal fout zou gaan met de rommelkredietproducten van Dexia’s voormalige Amerikaanse dochter FSA (Financial Security Assurance) of als Dexia zelf failliet gaat. In december 2010 zat Dexia nog met 17 miljard dollar aan activa in FSA. Dexia is er in geslaagd haar Amerikaanse dochter te verkopen aan de verzekeringsmaatschappij Assured Guaranty. Maar het is verre van uitgesloten dat we moeten opdraaien voor de verliezen op het deel van de FSA-portefeuille dat Dexia niet is kwijtgeraakt. Nou moe …

In haar verslag van 22 december 2010 zag het Rekenhof het zo: ‘In elk geval blijven de waarborgen, die als gevolg van de financiële crisis door de Staat werden verleend aan financiële instellingen, door hun omvang een belangrijke factor van onzekerheid voor de toekomstige evolutie van de overheidsfinanciën’.

Waarom namen Leterme en Reynders indertijd dit enorme risico? De druk van de Vereniging van Steden en Gemeenten zal enorm geweest zijn. De Gemeentelijke Holding zit op een berg Dexia-aandelen (in 2010: 14,1 %) en ook Arco (het beleggingsvehikel van het ACW) zit tot over haar oren in Dexia (in 2010: 13,8%). Vandaar dus. Op TV vertelden Leterme en Reynders glimlachend dat ze het geld van de spaarders hadden gered …

In 2009 werd de staatswaarborg met een jaar verlengd en het gewaarborgde bedrag werd dus verlaagd van 150 naar 100 miljard Euro. In december 2010 deed Dexia volgens Trends nog voor 44,6 miljard euro een beroep op deze garantie. Dexia noemde het plafond toen niet meer relevant. De bank stelde dat het zich opnieuw op eigen kracht kan financieren en vanaf 30 juni zou Dexia voor zijn toekomstige financieringen geen gebruik meer maken van de staatswaarborg.

De kredietwaardigeid van Dexia is nu gezakt tot A/A-1. Standard en Poor’s overweegt de rating ook verder te verlagen vanwege de blootstelling van 4,3 miljard euro waarmee Dexia in Griekenland zit.

Problemen genoeg dus voor CEO Mariani, voor voorzitter van de raad van bestuur Dehaene en voor de andere ‘topbankiers’ van Dexia.
Vanmorgen werd de handel in Dexia aandelen tijdelijk opgeschort. Dat gebeurt niet zo vaak en duidt op ernstige problemen. Europa verplicht Dexia om werk te maken van de herstructurering, die de staatssteun met zich mee brengt. Er werd ook een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd die in de late namiddag zal plaats hebben. Ook dat voorspelt weinig goeds.

www.openbarebank.be

take down
the paywall
steun ons nu!