De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Wever is A(sociaal)

De Wever is A(sociaal)

dinsdag 25 juni 2013 09:23
Spread the love

Bart De Wever heeft niet alleen bij zichzelf de broeksriem boven gehaald, hij doet dit nu ook voor alle burgers van ‘t Stad.

Vooral de armere lagen van de Antwerpse bevolking krijgen het hard te verduren.

De budgetwijziging komt er om de begroting van 2013, opgesteld door het vorige stadsbestuur, ‘te toetsen aan de realiteit’.

Of hoe je door een vage omschrijving maar niet hoeft te zeggen dat je het middenveld wil raken door vooral bij die organisaties te besparen.

Dat het middenveld ge(k)raakt wordt blijkt uit het onvolledig besparingslijstje:

Een greep uit de besparingen:

– Het OCMW moet  € 8,6 miljoen besparen

– Het Zorgbedrijf Antwerpen krijgt € 2,75 miljoen minder

– Het CAW verliest 16% van haar budget

Opvallend, er zijn ook een aantal stijgers:

– Optrekking van de budgetten voor de 11 juli-feesten (uiteraard – zeer noodzakelijk)

– Cultuurcentrum Roma krijgt € 37.000 meer budget (alle andere culturele organisaties verliezen fors)

Een andere ‘uitleg’ die de meerderheidspartijen geven aan de besparingspolitiek is dat heel wat projecten op ‘pauze’ worden gezet.

Wel, meneer De Wever, projecten kun je op pauze zetten, maar armoede niet. Deze ingrepen zullen dan ook desastreuse gevolgen hebben.

Conclusie van het verhaal: op 11 juli zal er in Antwerpen serieus gefeest worden: een frituur, met als naam ‘gehaktbal’ (i.p.v. ‘boulette’ – gezien dit een Frans woord is en dus niet mag gebruikt worden) zal afgehuurd worden, tevens zal er een petanquebaan aangelegd worden waarbij een speciale stripact zal voorzien worden (verdere details volgen).

Helaas zal 11 juli de enige feestdag zijn in Antwerpen, alle andere dagen zullen er somber en zwart uitzien, een afspiegeling van een zwart beleid.

Mijn slogan voor de N-VA: durven denken, (d)oen!

take down
the paywall
steun ons nu!