De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De wereldproblemen zijn te ernstig om aan politici over te laten…

De wereldproblemen zijn te ernstig om aan politici over te laten…

zaterdag 2 april 2016 15:07
Spread the love
 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAjinomoto_msg.jpg

(Copyright: CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons) 

Monosodium glutamaat – zoveel lekkerder dan het klinkt…

De wereldwijd opererende supermarktketens – de Delhaizes, Carrefours, Lidls en consorten – zijn in hun genadeloze concurrentiestrijd om de consument zo ver gegaan dat de producenten van ons voedsel – de boeren – inclusief de toeleveringsbedrijven het water tot aan de lippen staat.  Zij dicteren de prijzen en allen die via hun kanalen willen (moeten) verkopen, zullen zich naar de wil van deze multinationals schikken.  Tot het zo ver is gekomen dat we eigenlijk voedsel van zeer lage kwaliteit in de rekken aantreffen, ondanks onophoudelijke, indringende reclamecampagnes die miljoenen kosten en het tegendeel beweren. Soms zijn bepaalde supermarktgiganten zelfs de enige bron van inkomsten voor de producent – en waarheen kan die vluchten indien al deze ketens eenzelfde politiek voeren van “goedkoper en sneller”? Eén dame getuigde in de Panorama documentaire “De Prijs Van Goedkoop Eten” (heruitzending van 7/2015, gemaakt door Greet Pluymers, bekroond in Londen als beste binnenlandse documentaire) anoniem dat  ze moest afhaken wegens die druk – aan zo’n prijs kon zij onmogelijk nog gewetensvol produceren qua kwaliteit. Net dat is het gevolg voor consumenten wereldwijd: het voedsel is zo goedkoop geworden (?) dat je gezondheid gevaar loopt!

 

Wat eten we vanavond? Trifluralin met Chloorpyrifos! Mmm, klinkt goed

Neem de relatief laag geprijsde Pangasius vis die met man en macht gepromoot werd tot we hem allemaal op ons bord legden (blij als we waren dat vis ook lekker én goedkoop kon zijn).  Deze wordt in lageloonland Viëtnam gekweekt maar wel volgepompt met allerlei antibiotica.  Vetvrij.com :

“In een vismonster van importeur Marmaris in Spakenburg is 0.018 mg/kg Trifluralin en 0.06 mg/kg Chloorpyrifos gevonden. In een vismonster van Albert Heijn is 0.007 mg/kg Trifluralin gevonden. En in een vismonster van groothandel Makro is 0.046 mg/kg Trifluralin gevonden. Volgens milieudeskundige professor Lucas Reijnders zijn deze bestrijdingsmiddelen, want dat zijn het, verboden in de EU om gebruikt te worden voor producten die bedoeld zijn voor consumptie. De officiële redenen voor verbod zijn zogenaamde milieuoverwegingen. Maar volgens Reijnders zijn er echter ook zeer sterke aanwijzingen dat trifluralin het risico van kanker van het spijsverteringskanaal vergroot. Blootstelling aan kleine hoeveelheden chloorpyrifos wordt in verband gebracht met een vergrote kans op de ziekte van Parkinson”.

 

Gekkemensenziekte

Dat runderen volgespoten werden en worden met groeihormonen en andere rotzooi is genoegzaam bekend.  Leg een stuk vlees – eender welk al tegenwoordig – in de pan en zie het krimpen waar u bij staat. De hormonen- en soortgelijke maffia’s tieren inderdaad nog welig… En heeft de kip die u koopt nog smaak, geur of kleur? Of haar eieren? Vindt u het brood van het warenhuis of zelfs van de meeste bakkers nog lekker? Ik dacht het niet hé?

Herinner u de BSE oftewel gekkekoeienziekte van zoveel jaren geleden; in het voer werden gemalen resten van dode dieren aangetroffen (dus beter te spreken van een gekkemensenziekte)! De salmonella-bacterie? Dioxine? De voedselcrisis van 2007-2008? Vroeger hoorde je nooit van dergelijke crisissen en ziektes… En genetisch gemodificeerd voedsel – is dit allemaal wel zo onschadelijk voor onze gezondheid als men propageert? En wat met de smaakversterkers zoals MSG of MNG – monosodium glutamaat – die wel “beperkt” toegestaan worden in Europa als additief, maar waar nogal wat geleerden grote vraagtekens bij stellen omdat die tot een waaier van lichamelijke klachten kunnen leiden? Volgens gedegen Frans onderzoek kan genoemde smaakversterker in ieder geval de eetlust voor bepaalde voedingsproducten bevorderen (en zo het risico van obesitas verhogen).

Doet u vooral zelf research vooraleer u iets in de mond stopt! Goedgezond.info wijst er alvast op de voedingsindustrie bijzonder inventief is; zo verandert deze niet alleen de namen van zoetstoffen, maar wordt ook MSG verborgen onder zeker 25 verschillende andere, misleidende benamingen, bijvoorbeeld “gistextract”.

 

The slow poisoning of the world

Als researcher aan de Canadese University of Waterloo heeft John Edward Erb meerdere publicaties op zijn naam staan, waaronder het in 2003 verschenen boek “The Slow Poisoning Of America”, waarin voor het eerst een link gelegd wordt tussen MSG en autisme ! De Amerikaanse doctor Wayne McDermott schreef hierop als commentaar: “Het probleem met dit boek is dat het té waar is, en wanneer iets té waar is betekent het dat het publiek er nog niet klaar voor is”…

Wijwordenwakker.org: “Het voedingsadditief MSG (monosodium glutamaat) is een langzaam vergif”.

Van de Amerikaanse Food and Drug Administration mogen producenten zoveel MSG aan voedsel toevoegen als ze maar willen, terwijl er letterlijk honderden wetenschappelijke studies bestaan met namen als:

-“Door MSG corpulente ratten als model voor de studie van obesitas”

-“Adrenalectomie heft de uitscheiding van hypothalamische serotinine op, zowel bij normale ratten als de door MSG corpulente ratten”

-“Door neonatale behandeling met MSG veroorzaakte obesitas, bij spontaan hypertensieve ratten: een dierlijk model van de veelvuldige risico’s”

(een handvol van deze staat onderaan dit artikel)

Sommige studies dateren reeds van de jaren ‘70, wijzend op mogelijke relaties met migraine, obesitas, autisme, ADHD en Alzheimer, maar niets zette producenten of officiële controleorganen aan hun mening te herzien, en ondertussen spelen wij allemaal lustig waarschijnlijk zeer kwaadaardige substanties binnen.  

Het leven is op zich al een “langzame dood” maar waarom zouden we een en ander bewust versnellen?

The Lancet (‘s werelds referentie op gezondheidsgebied) : “If post-2000 trends continue, the probability of meeting the global obesity target is virtually zero. Rather, if these trends continue, by 2025, global obesity prevalence will reach 18% in men and surpass 21% in women; severe obesity will surpass 6% in men and 9% in women. Nonetheless, underweight remains prevalent in the world’s poorest regions, especially in south Asia.”

Bron:  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2930054-X/abstract 

Dus: als de huidige trend in voedingsgewoonten zich verder zet – en niets doet vermoeden dat dit niét zo zal zijn – dan is binnen negen jaar één vijfde van de wereld obese…!

 

Toen John Erb zijn boek presenteerde en zijn zorgen meedeelde aan “een van de hoogste regeringsfunctionarissen van het Welzijnsministerie in Canada”, reageerde die laconiek met “Natuurlijk weet ik hoe slecht MSG is, ik zal het spul nooit aanraken”.   Maar diezelfde functionaris noch de grote media verkiezen het publiek te vertellen wat zij weten (deze laatste omwille van de reclameinkomsten vanuit de fastfoodindustrie)…  Het is alles toch Godgeklààgd?!

Shame on you!

De voedingsgiganten – Delhaize, Carrefour, Aldi, Walmart, Albert Hein et al. – durven nog counteren dat het de consument is die steeds goedkoper voedsel verlangt, maar dat houdt helemaal geen steek. Alsof die ampel keuze heeft in een markt die door de bovenstaande bedrijven voor bijna vijfennegentig procent gecontroleerd en gedicteerd wordt! Wat marktaandeel in België betreft is dit de recentste verdeling:

Colruyt: 24,7 %

Delhaize: 22 %

Carrefour: 21,3 %

Aldi: 10,8 %

Lidl: 6,6 %

Louis Delhaize: 4,9 %

Makro: 4,3 %

Monopolie – goed voor wie?

Het totaal percentage van de markt in handen van deze grote spelers bedraagt inderdaad 94,6 procent, wat maakt dat slechts 5,4 procent rest voor vele kleintjes, die desgevallend wel gezond voedsel op een ethische manier produceren.

En alsof de consument, die het vandaag financieel zeker niet makkelijk heeft, zo maar eventjes naar kwaliteitsvolle maar duurdere bio- en fair trade-producten zou kunnen overstappen? Terwijl de lage kwaliteit nu al niet goedkoop is – weten zij wel hoeveel een gemiddeld gezin door de gestegen prijzen moet uitgeven aan voeding vergeleken met pakweg vijf jaar geleden?! Dus shame on you, gij die boeren en hun dieren en grond uitperst om zelfs die laatste euro nog op uw winstrekening te kunnen bijschrijven…!

Overbevolking

We moeten hier wel stellen dat de aarde in januari 2016 maar liefst 7.391.068 mannen, vrouwen en kinderen huisvestte, zij het sommigen in een kartonnen doos en anderen in een paleis. Allemaal monden die gevoed moeten worden, zij het de ene met een handvol rijst en een andere met kreeft en kaviaar. (We laten dan het uitputten van de natuurlijke energiebronnen op termijn nog buiten beschouwing).

The Population Division is een van de organen van de Verenigde Naties.  Elk jaar maakt zij een prognose van de wereldbevolking. Met telkens ook revisies gepubliceerd, blijkt een en ander bijzonder accuraat. Zo was voor eind 2015 een schatting van 7.337.041 aardbewoners vooropgesteld en de realiteit werd, zoals net aangehaald: 7.391.068; schitterend werk dus. http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2004/2004Highlights_finalrevised.pdf

Wel: voor 2025 wordt een aantal van 8.321.838 voorzien…

Dit zou betekenen dat er binnen tien jaar een miljàrd mensen bij komen, en binnen twintig jaar zelfs twéé miljard! De hamvraag is: hoe en wat gaan we die allemaal te eten geven zonder te knoeien met en manipuleren van de voedselproductie? Dilemma! Een rigoureuze terugkeer naar de kleinschaligheid uit het verleden die nog kwaliteit waarborgde, lijkt dan wel een onmogelijkheid…  

De vraag stellen is de vraag beantwoorden: we zijn gewoon nu al met teveel mensen op de wereld, dus zou er dringend iets gedaan moeten worden aan de huidige overbevolking, én zeker de nieuwe, te verwachten bevolkingsaanwas. Maar China heeft net nog haar “één kind per gezin-politiek” losgelaten omwille van het vergrijzingsprobleem, waarmee onder meer ook Japan worstelt – daar worden nu al meer luiers verkocht tegen incontinentie van voor baby’s! De meeste kinderen worden trouwens nog altijd in Afrika verwekt, net het armste werelddeel, dus hoe pak je de overbevolking dan precies aan? Op een selectieve manier maar welke?

Kijk, het is niet aan ons, gewone burgers, dit soort gigantische werelddilemma’s op te lossen, al dient ieder voor zich wel zijn en haar verantwoordelijkheid te nemen.  Zo vraag ik mij persoonlijk af – met zelf ook nooit een kind verwekt – of het in deze tijd van overbevolking wel verantwoord is nog nieuwe mensen op de wereld te zetten.  Hierbij zij ook gewezen op het tegenstrijdige fenomeen dat hoe rijker een gezin (wij in het Westen), hoe kleiner de kinderwens wordt.  En hoe armer des te meer kinderen zij verwekken. Het zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn?! Met nu al vele miljoenen kinderen die in armoede en ontbering leven, en in weeshuizen over de hele wereld in vaak miserabele omstandigheden, zou er eerder aan adoptie kunnen gedacht worden… Het is met dit soort wereldproblemen dat politici aller landen zich zouden moeten bezighouden, in plaats van met futiliteiten, onbenulligheden, partijpolitiek en onderling gekissebis.  Daar betalen we hen met z’n allen toch (zeer dik) voor, niet…?

De wereldproblemen zijn te ernstig om aan politici over te laten…

 

monosodium glutamate – obesity – een kleine greep uit talloze wetenschappelijke studies en artikels:

Brain lesions, obesity, and other disturbances in mice treated with monosodium glutamate

JW Olney – Science, 1969 – science.sciencemag.orgAbstract In newborn mice subcutaneous injectionis of monosodium glutamate induced acute neuronal necrosis in several regions of developing brain including the hypothanamus. As adults, treated animals showed stunted skeletal development, marked obesity, and female Geciteerd door 1667 Verwante artikelen Alle 7 versies Citeren Opslaan 

The induction of obesity in rodents by means of monosodium glutamate

J Bunyan, EA Murrell, PP Shah – British Journal of Nutrition, 1976 – Cambridge Univ Press  The induction of obesity in rodents by means of monosodium glutamate BY J. BUNYAN, ELSPETH
A. MURRELL AND P. P. SHAH Beecham Pharmaceuticals, Research Division, Brockham Park, Betchworth, Surrey RH3 7AJ I. Monosodium glutamate (MSG) was administered Geciteerd door 138 Verwante artikelen Alle 5 versies Citeren Opslaan 
[PDF] van researchgate.net

[PDF] … lipolysis and enhanced glycerol and glucose utilization by adipose tissue prior to development of obesity in monosodium glutamate (MSG) treated-rats

M Dolnikoff, A Martin-Hidalgo… – … journal of obesity, 2001 – researchgate.net  Adipose tissue metabolism in monosodium glutamate treated rats M Dolnikoif et al 428 submitted to a second centrifugation at 12000 xg for 15 min to precipitate the plasma membrane fraction
(PM). Super- natant was centrifuged at 28000 xg for 15 min and the resulting supernatant Geciteerd door 88 Verwante artikelen Alle 6 versies Citeren Opslaan 

Activity increase associated with obesity induced by monosodium glutamate in mice

PE Araujo, J Mayer – American Journal of Physiology–Legacy …, 1973 – Am Physiological Soc  RESULTS THE OBSERVATION of retinal damage following monosodium glutamate (MSG)
administration in mice has led to the discovery that this treatment also leads to obesity (7). Brain lesions due to MSG have been described in a series of papers by various Geciteerd door 52 Verwante artikelen Alle 3 versies Citeren Opslaan 

Effects of monosodium glutamate on somatic development, obesity and activity in the mouse

WJ Pizzi, JE Barnhart – Pharmacology Biochemistry and Behavior, 1976 – ElsevierAbstract Neonatal mice 1 and 5 days of age and older mice 25 days of age were injected with an increasing dose of monosodium glutamate (MSG) for a ten-day period and observed for at least 150 days. Both male and female animals in the 1-and 5-day age group treated Geciteerd door 43 Verwante artikelen Alle 4 versies Citeren Opslaan 

Hypothalamic lesion induced by injection of monosodium glutamate in suckling period and subsequent development of obesity

K Tanaka, M Shimada, K Nakao, T Kusunoki – Experimental neurology, 1978 – ElsevierAbstract The relationship between the hypothalamic lesion, which was induced by injecting monosodium glutamate (MSG) in a suckling mouse, and subsequent growth of the mouse was studied. Hypothalamic lesions were localized mainly in the preoptic region and a Geciteerd door 63 Verwante artikelen Alle 3 versies Citeren Opslaan 

Reduced norepinephrine turnover in mice with monosodium glutamate-induced obesity

T Yoshida, H Nishioka, Y Nakamura, M Kondo – Metabolism, 1984 – ElsevierAbstract The disappearance of norepinephrine from the heart, interscapular brown adipose tissue (BAT), and pancreas has been examined in mice with monosodium glutamate (MSG)-induced obesity and in untreated controls. MSG-treated mice became obese in the Geciteerd door 50 Verwante artikelen Alle 8 versies Citeren Opslaan 

Behavioral and endocrinological effects of single injections of monosodium glutamate in the mouse.

JF Lorden, A Caudle – Neurobehavioral toxicology and teratology, 1985 – europepmc.org Abstract, Highlight Terms. Treatment of neonatal mice with large, repeated doses ofmonosodium L-glutamate (MSG) produces a syndrome of obesity and endocrinologicaldysfunction generally attributed to a hypothalamic lesion. Geciteerd door 60 Verwante artikelen Alle 4 versies Citeren Opslaan Meer 

Reduced BAT function as a mechanism for obesity in the hypophagic, neuropeptide Y deficientmonosodium glutamate-treated rat

MJ Morris, CF Tortelli, A Filippis, J Proietto – Regulatory peptides, 1998 – ElsevierNeuropeptide Y (NPY) exerts effects on food intake at the level of the paraventricular nucleus (PVN), which receives a dense projection from the arcuate nucleus. Monosodium glutamate (MSG) has been shown to induce hyperadiposity despite hypophagia Geciteerd door 61 Verwante artikelen Alle 4 versies Citeren Opslaan 

GLUT4 protein is differently modulated during development of obesity in monosodium glutamate-treated mice

P de Carvalho Papa, AM Vargas, JLT da Silva… – Life sciences, 2002 – ElsevierThe aim of the present study was to investigate the GLUT4 protein expression during the development of obesity in monosodium glutamate-(MSG) treated mice. Control (C) and neonatally MSG-treated 2-month-old (2-mo), 4-month-old (4-mo) and 7-month-old (7-mo) Geciteerd door 59 Verwante artikelen Alle 7 versies Citeren Opslaan 

(voorpublicatie uit het nog te verschijnen boek “GEEN RESPECT – EEN FILOSOFIE OVER MENS EN MAATSCHAPPIJ” van A. Nonymous. De auteur is node verplicht een pseudoniem te hanteren. U kunt mee helpen dit boek te realiseren (lees meer op http://www.worldofcrowdfunding.com/geen-respect) dus” like” en/of sponsor ons aub!

take down
the paywall
steun ons nu!