De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Uitnodiging …

De Uitnodiging …

dinsdag 28 juni 2011 00:25
Spread the love

Wij, Palestijnse civiele organisaties en militanten van de mensenrechten, roepen alle militanten uit heel de wereld voor vrede en gerechtigheid op ons te vervoegen in Palestina om een week aan onze zijde te verblijven en ons te ondersteunen in onze strijd voor de vrede. Israël heeft niet het recht jullie te beletten ons te bezoeken: dat is een onderdeel van onze fundamentele menselijke vrijheden. De arbitraire en misplaatste  controle die Israël doet op personen die naar de Palestijnse gebieden willen komen is onwettelijk. De Israëlische bezetter heeft reeds onze luchthaven vernield maar mag reizigers niet verbieden naar Palestina te komen.

Wij Palestijnen uit alle landen en vluchtelingen, blijven geloven in en werken aan vrede gebaseerd op rechtvaardigheid. Wij zijn overtuigd dat de internationale gemeenschap ons kan helpen de vrede en vrijheid te bereiken, en de waarden en principes te herstellen die we delen als menselijke wezens.

Wij geloven in de mogelijkheid vrede te bereiken als op niet-gewelddadige manier de principes van het internationaal recht en de mensenrechten gerespecteerd worden. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder van ons kan bijdragen aan verandering en dat niemand het recht heeft toegang te weigeren tot volkeren die lijden.

Wij nodigen jullie uit. Wij smeken jullie. Vervoeg ons en kom een bijdrage leveren aan de verandering van de wereld die u zo nauw aan het hart ligt. We bieden jullie logies aan, zodat jullie kunnen kennismaken met de gastvrijheid van de Palestijnen. Jullie kunnen deelnemen aan een programma voor vrede en rechtvaardigheid in Palestijnse dorpen en steden in een broederlijke sfeer.

Groepen uit vele Europese landen, uit Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië zijn bereid aan dit  project in juli mee te werken. Als je contact wil nemen met het organisatiecomité van je land, als je meer informatie wil, als je je wil inschrijven, stuur ons een mail op info@palestinejn.org met de vermelding in welk land je woont.

Al-Rowwad Cultural and Theatre Training Centre, www.alrowwad-acts.ps
Alternative Information Center www.alternativenews.org
BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights:www.badil.org/
Bil’in Popular Resistance Committee www.bilin-village.org
Friends of Freedom and Justice, Bil’in www.bilin-ffj.org
Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign www.stopthewall.org
Holy Land Trust: www.holylandtrust.org
International Solidarity Movement: www.palsolidarity.org
Open Bethlehem: www.openbethlehem.org
Palestinian Centre for Rapprochement between People www.PCR.PS
Palestine Justice Network www.palestinejn.org
Palestine Solidarity Project WWW.palestinesolidarityproject.org
Popular Struggle Coordinating Committee www.popularstruggle.org/
Siraj Center for Holy Land Studies, www.sirajcenter.org
Youth Against Settlements (Hebron)

take down
the paywall
steun ons nu!