De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Racistische pagina is weer in de lucht

De Racistische pagina is weer in de lucht

donderdag 4 augustus 2016 12:04
Spread the love

Het ligt een deel aan de media om titels uit te kiezen om mensen op te zetten tegen haat een nijd.De laatste dagen zie ik veel hatelijke opmerkingen van mensen tegenover andersdenken en om haat tegenover mensen die iets anders uit te zien te verspreiden.Dat is niet alleen via de media ,dat is ook op de Sociale Media te zien.

Er is een groep die zich Vlaamse Verdedings Liga noemt en daar zag ik heel wat hatelijke opmerkingen de laatste dagen.En even was het uit de lucht maar de pagina is weer in de lucht.

Zover ik weet zijn het opmerkingen van mensen die tot haat toe zetten van mensen die hier wel degelijk ook thuis horen op deze aarde.

Ieder mens die nu zwart,rood,geel of groen is heeft rechten om hier te wonen op deze aarde.Haat is verderfelijk en mensen aan zetten tot haat is strafbaar.

Recht van meningsuiting mag je hebben zolang je niet mensen omzet tot haat.De pagina vergelijk extremiste met de mensen die hier wonen en scheren alles over een kam.DE wansmakelijke opmerkingen die er gegeven worden zijn eerder van domheid of van ongeloof weer gegeven.Belgen die blank moeten zijn bestaat allang niet meer,we zijn allang voor de oorlog gemixt,dus het zuivere ras waar de meesten over hebben bestaat allang niet meer.

Ga je geschiedenis herlezen voor velen die denken met wansmakelijke berichten voor de dag te mogen komen.Ligt niet alleen aan de media maar ook aan de regering die er niks mee doet.

Word het niet tijd dat we allemaal eens verdraagzamer zijn in de plaats van hatelijk jegens anderen.??


take down
the paywall
steun ons nu!