De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De politiek moet aan de schandpaal

De politiek moet aan de schandpaal

donderdag 10 juni 2010 12:20
Spread the love

Spa maakt het vandaag voor een deel van zijn kiezers heel wat makkelijker. Wisten de meeste onder ons al dat zij resoluut kiezen om veeleer een centrum partij te zijn, eerder dan op een linkse manier te willen wegen op het bestuur in dit land, werd dit vandaag nog maar eens extra in de verf gezet door linkse frontvorming af te wijzen.

Ondertussen staan we een paar dagen voor de verkiezingen en de voorbije dagen, weken, was het opnieuw van dat. Leugens verpakt in holle slogantaal.

Het communautaire overheerst alles maar zelfs Nva blijkt geen oplossing te hebben voor BHV. Daar waar ’s morgens nog werd gesteld dat het Brusselse gewest diende te worden afgeschaft sprak men ’s avonds al opnieuw over speciale afspraken binnen het Brusselse.

Er werd geopperd om een burgerstemming te houden over de taalgrens. Maar geen enkele politieker die het aandurft om een burgerstemming te houden over een federale kieskring met samenvallende verkiezingen. Dan kan er tenminste gewerkt worden en zijn we van die 1000 politieke postje verlost. Want daar gaat elke nieuwe verkiezing rond. De paringdans rond de te verdelen postjes.

Alle partijen permitteren zich trouwens om politiekers op lijsten te zetten die nu al durven stellen dat zij hun mandaat niet zullen opnemen. Politiekers die wel allemaal mandaten opnemen bij Dexia, Inbev en andere dikbetalende bedrijven. Als de zweer in de portefeuille maar kan blijven groeien.

Burgemeesters en gemeenteraadsleden die hun functie nog eens combineren met een mandaat op Vlaams of federaal niveau, ze doen het allemaal!

Politiekers willen dan ook eerder elkaar overtuigen van de gezamenlijke programma punten in de hoop van samen de macht te vergaren binnen een coalitie. Als we er maar bijzitten dan verliezen we onze postjes niet!  Programmapunten voor de burger zitten er dan ook weinig in. Tegen de burger des te meer.

Eensgezindheid over het uitdoven van het brugpensioen en dat wij allemaal langer moeten werken. Ze hebben elkaar allemaal gevonden. Politiekers die zelf wel op pensioen kunnen op 52 met bedragen waarvan gewone mensen amper kunnen dromen.

Diezelfde politiekers hebben jaren het brugpensioen geschandaliseerd door er nooit op aan te dringen dat elke bruggepensioneerde diende vervangen te worden. Ze keken allemaal de andere kant op als de zoveelste winstgevende multinational het brugpensioen misbruikte om mensen massaal de straat op te smijten. Want voor al die mensen had, en heeft, de politiek nog steeds geen oplossing klaar! Dus is de makkelijkste keuze :”laat ze maar langer werken!”

Het gevolg is dat het aantal werkloze jongeren maar blijft stijgen. Bijna 50.000 jongeren zitten zonder werk en daar komen er dus nog eens 110.000 bij. Maar daar zet geen enkele politieke partij op in. Ze hebben daar waarschijnlijk ook geen oplossingen voor omdat ze gewoonweg niet werken voor ons, de burgers.

Maar ondertussen betalen wij per burger jaarlijks voor 2500€ notionele intresten aan bedrijven. Ondertussen vullen 30.000 bedrijven hun belastingsaangifte niet in en komen ze er mee weg omdat de politiek iedereen heeft wijsgemaakt dat er teveel ambtenaren zijn. Wie weet dat er ocharme drie belastingcontroleurs zijn om de middenstand te controleren in gans Antwerpen?! Niet moeilijk dat er dan 30.000 bedrijven wegkomen met deze fiscale fraude. En datgene dat een ander niet betaald daar draait Jan me de pet natuurlijk voor op.

Maar de politieke onderwereld danste de afgelopen lustig verder en gaf rijkelijk miljarden en miljarden aan lastenverlagingen aan bedrijven. Miljarden zonder dat daar ook maar één nieuwe job moest tegenover staan. En nu zijn er partijen die nog verder willen gaan. Bovenop de miljarden aan lastenverlagingen die werkstelers nu al krijgen wil Nva er nog eens 2.2 miljard bovenop doen! Burger trek u portemonnee nog maar eens open! Want elke lastenverlaging wordt immers door u betaald.

De meeste partijen willen bovendien dat zowat iedereen voor barbapapa gaat spelen. Super flexibel. Ze verkopen het wel door te stellen dat je als werknemer zelf mag bepalen dat je op sommige momenten langer zal mogen werken om nadien die overuren te kunnen recupereren op een moment dat je dat zelf wil. Niemand die er aan twijfelt dat het onze baaskes zullen zijn die zeggen wanneer er dubbele shiftjes gedraaid zullen moeten worden en wanneer we zonder werk zullen zitten en dus moeten thuisblijven

Electrabel is al jaren afbetaald door de burgers van dit land en toch blijft onze energierekening jaar na jaar stijgen. Geen enkele politieker die het hierin opneemt voor de burger. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de meeste partijen, zoals Cd&V en OpenVLD, ongegeneerd opnieuw willen inzetten op nieuwe kerncentrales die wij opnieuw versneld zullen mogen afbetalen. Inzetten op groene energie en zo extra banen creëren zit er blijkbaar niet in.

Wie heeft onze Vlaamse politiekers nog gehoord over een overname van Opel om zelf groene wagens te beginnen maken. Met de kennis en technologie in België aanwezig lijkt dat nochtans de logica zelve.

Ook de sociale zekerheid moet er aan geloven. Denk je maar eens in hoeveel groter het sociaal bloedbad, veroorzaakt door een rechts neoliberaal beleid, had geweest zonder dit vangnet! Nva en OpenVLD pleiten openlijk om dit te verzwakken, om de benodigde groeinorm naar beneden te halen. Op een moment dat de politiek er zelf is in geslaagd om jaar na jaar meer en meer mensen onder de armoede grens te duwen willen ze er nu nog meer doen verzuipen.

De laatste 25 jaar, met regeringen waarvan katholieken en liberalen aan het hoofd stonden, zijn wij afgezakt van een land met hoogconjunctuur naar een land waar één op zeven arm is.

Mensen gaan lenen om hun medicijnen te betalen of laten de nodige geneeskundige zorg gewoon opzij liggen omdat ze het niet kunnen betalen. Maar generische medicijnen als oplossing naar voor schuiven is blijkbaar voor vele politiekers een stap te ver. Men zou maar eens op de tenen moeten trappen van hun danspartner!

Over het pensioen worden de allergrootste leugens verteld. Mistgordijnen worden opgetrokken dat het wonderbaarlijk mag heten dat men zelf nog iets ziet. Iedereen roept dat men wil inzetten op de eerste pijler, het gewone pensioen maar niemand die concrete oplossingen naar voor wil schuiven. Zeggen dat je het pensioen zal verhogen met 200€ en in diezelfde adem inspelen op een versterking van de twee pijler (op bedrijfsniveau) is op zijn minst contradictorisch te noemen.

De partijen die fulmineren dat het geld op is verspreiden wellicht nog de grootste leugen van allemaal. Het pensioengeld is immers nooit op vermits dit een federale verzekering is dat altijd zal betaald blijven worden zolang België nog bestaat!

Andere parijen zoals LDD willen zelfs af van het pensioenstelsel. Zij willen dit volledig kapitaliseren wat zoveel wil zeggen als:”spaar jij maar zelf voor je pensioen, dat is tenslotte onze zaak niet!” Anders gezegd, als je arm bent zal tijdens  je oude dag kunnen gaan bedelen om rond te komen. Waardig ouder worden is er dan immers niet meer bij.

En het zijn net de mensen met het kapitaal dat ons in de problemen van vandaag hebben gebracht. De politieke onderwereld gebruikte ons geld om de banken te redden maar weigerde om van diezelfde banken staatsbanken te maken. Nochtans waren ze met geld van de burger, overheidsgeld, betaald. Nadien werden die banken voor minder door verkocht en deden we met z’n allen verlies. Ondertussen maken diezelfde banken terug megawinsten en hoeven ze nog steeds niets terug te betalen.

Nva, LDD en OpenVLD omhelzen het kapitalistisch systeem dat voor al onze problemen heeft gezorgd en zeggen volmondig nee tegen een vermogensbelasting. Ook hier schuwen ze de leugen niet. “Als je het kapitaal gaat belasten dan gaat het lopen”, is wat ze ons willen wijsmaken. Nochtans hebben Nederland en Frankrijk het wel gedaan en is ocharme 0,8% van het kapitaal gaan lopen. Jaja ocharme 0.8 procent!

En een vermogensbelasting treft ook de gewone burger niet. Wie van ons heeft er één miljoen euro op zijn spaarboekje staan, heeft een eigendom ter waarde van een half miljoen euro? Het gaat over ocharme twee procent van de mensen in België. Een land waar de politiek een hand blijft houden boven die 10 procent rijkste die 90% van de rijkdom bezitten.  De politiek zorgt er dagelijks zelf mee voor dat de kloof tussen arm en rijk steeds maar groter wordt.

En nu zondag moeten we gaan stemmen en opnieuw danst de politiek met het kapitaal. Maar spijtig genoeg trapt de gewone burger opnieuw in deze slechte choreografie. Er staan ons dan ook als gewone burger donkere tijden te wachten.

 Er zouden zo weinig mogelijk mensen moeten stemmen op de traditionele partijen. Iedereen die in de mogelijkheid is om op een kleine partij een tegenstem uit te brengen zou dit moeten doen. Wat baat het immers nog om als gewone burger te gaan stemmen op een hoop labbekakken die niet luisteren naar de straten maar enkele naar diegene die in hun warme huizen neerkijken op diezelfde straten.

take down
the paywall
steun ons nu!