De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De jeugd van tegenwoordig

De jeugd van tegenwoordig

zaterdag 19 januari 2013 17:25
Spread the love

Het is zover. De kogel is door de kerk. Ik weet waarom jongeren geviseerd worden middels het GAS-beleid! Dat ik dat niet gezien heb… Het was zo klaar als maar zijn kon.

Immers, op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie (FODJ) staat het volgende te lezen:

“Daders van vandalisme zijn meestal jongens tussen de 8 en de 16 jaar die met hun acties aanzien en erkenning proberen te verwerven in de groep waartoe ze behoren.”

alsook

“Sommige mensen beschouwen graffiti als een kunststroming die typisch tot de jongerencultuur behoort. Voor de meeste mensen is graffiti echter een vorm van vandalisme.”

(bron: http://www.belgium.be/nl/justitie/veiligheid/criminaliteit/vandalisme/, geraadpleegd op 19/01/2013 om 16u00)

De GAS-boetes zijn dus eigenlijk geen maatregel om overlast aan te gaan, maar wél om vandalisme aan te pakken. De website van Justitie laat wel in het gewisse of de merendeel van deze boefjes allochtonen of autochtonen zijn en of ze vaak gebruik maken van graffiti of niet

Ik vind zoiets frappant. Mijns inziens zijn er twee hypotheses:

1) Ofwel heeft de FODJ het bij het rechte eind en bestaat het merendeel van de vandalen uit jongens tussen de 8 en 16 jaar.
In dit geval gaat het om objectieve gegevens die verifieerbaar zijn door elke burger (of onderzoeker). Ook de FODJ mag niet zomaar in het wilde weg uitspraken gaan doen. Dat belangrijke informatie zoals dit dan ook aangetoond moet worden lijkt mij evident. Ik vind het persoonlijk zelfs een beginsel van behoorlijk bestuur. Moeilijk kan het toch niet zijn om te verwijzen naar een studie die aantoont dat vandalen vaak jongens zijn tussen 8 en 16 jaar. De overheid zal ermee aantonen dat verwijzingen die bepaalde doelgroepen stigmatiseert niet “zomaar” gemaakt mogen worden. Mensen worden tegenwoordig voor minder veroordeeld (ik verwijs hiermee naar Yves Desmet).

Hetzelfde gaat op voor de graffiti. “De meeste mensen” vinden grafiti vandalisme. Dat een ambtenaar graag vanuit zijn buikgevoel spreekt doet hij beter op café. Officiële communicatiemiddelen zoals de website van FODJ zouden zich beter beperken tot het maken van verifieerbare boodschappen. Staat er morgen misschien te lezen dat het merendeel van de grafitti wordt aangebracht door “jongens tussen 12 en 15 jaar die vaak spijbelen, drugs gebruiken en van lage sociale afkomst zijn”? Het zou net zo goed kunnen. Dit soort platte demagogie verwacht men van het Vlaams Belang, niet van de FODJ.

2) Ofwel heeft de FODJ het niet bij het rechte eind. In dat geval is het doorgeven van zo’n boodschap nog problematischer. Ze berust dan niet op feiten. Als kritisch burger ga ik ervan uit dat dit het geval is. In een informatietijdperk waar kritisch zijn almaar belangrijker wordt is het belangrijk dat we kunnen verifiëren wat ons verteld wordt. Gaat het om objectieve gegevens dan moet de bron bekend gemaakt worden. Op die manier kan ik als burger weten of dit wel ergens op slaat. Zo evolueren we van een maatschappij die door geruchten gevoed, reageert naar een samenleving die haar buikgevoel bij het viseren van bepaalde groepen (in casu jongeren van het mannelijke geslacht) kan wegwerken door de gegevens te raadplegen die voorhanden zijn.

Anders gezegd: het laat toe dat we niet meer geloven (credere) dat de hemel op ons hoofd valt omdat de grote baas het ons zegt. Het laat ons toe om aan de hand van verifieerbare wetenschappelijke gegevens te weten (scire). Het weglaten van deze informatie is zoveel als zeggen: geloof ons maar, wij weten beter. Het is de terugkeer naar het argument van het gezag en niet het argument van de ratio…

Conclusie: Ik kan alleen maar afkeuren dat dit soort ongefundeerde praat op de website van de FODJ komt te staan. Ik hoop dan ook dat zij dit ofwel objectief zullen staven in de toekomst, dan wel zullen verwijderen…

take down
the paywall
steun ons nu!