De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Crem: “Offensief en van lange duur”.

De Crem: “Offensief en van lange duur”.

maandag 21 maart 2011 10:58
Spread the love

Zo sprak onze minister van Defensie in Terzake met Kathleen Cools, zondagavond.
In ons parlement zei Dirk Van der Maelen (Sp-a) dat de finaliteit van de militaire operatie tegen Libië onduidelijk is: stoppen van het wapengeweld tegen de opstandelingen? Elimeren van Kadaffi? Wijziging van het regime (staatsstructuur)? Daarop is geen ondubbelzinnig antwoord gekomen, en Van der Maelen stemde voor, samen met alle andere volksvertegenwoordigers. Ook in de VS is er twijfel op hoog niveau over het einddoel: http://www.nytimes.com/2011/03/21/world/africa/21assess.html?ref=africa

De Crem was in Terzake dus veel duidelijker. Kadaffi moet voor het internationaal Strafhof gebracht worden. Zoals George W. Bush, Benjamin Nethanyahu en Ehud Barak? Kom, kom, laat ons ernstig blijven.

De officier van de Belgische luchtmacht sprak met fierheid en onverholen entoesiasme terwijl hij de geweldige kwaliteiten toonde van onze F-16’s. Hoeveel er in het verleden al zijn neergestort werd er niet bijverteld; evemin hoeveel ze kosten.

De  rijke westerse landen, gesteund door Quatar, zijn dus voor het zoveelste militaire avontuur vertrokken. In Irak en Afghanistan zijn de dramatische gevolgen alle dagen zichtbaar, en er staat geen datum op het einde, de thuiskomst van onze legers. Hoe de ruïnes van Yoegoslavië er vandaag uitzien, nu geheten Bosnië, Slovenië, Kroatië, Herzegovina, Macedonië enz, is uit het nieuws verdwenen; of het moest de betrokkenheid zijn van de eerst-minister van het onafhankelijke Kosovo bij de organenmaffia.
Onlangs berichtte in Gent een driedaags symposium van Iraakse academici over de afbraak van het onderwijs, en de vervolging van universitairen door de regeringen El-Maliki. Er was eenstemmigheid dat het einde van de bezetting de eerste voorwaarde is om aan de heropbouw te kunnen beginnen. We herinneren ons nog, onder de neus van de Amerikaanse bevrijders, de plundering van het museum van Bagdad, één der rijkste ter wereld, van de oudste kulturen ter wereld, die van Mesopotamië, waar onder meer het geschrift is ontstaan. In Tripoli, Libië, staat er ook een rijk museum, onder meer met oud-Griekse schatten, want over heel het land vindt men overblijfsels van die beschaving. Zou het museum al getroffen zijn? Tripoli is alvast gebombardeerd. ‘Odyssee dawn’ hebben de coalitietroepen de operatie betiteld; de Griekse held Odysseus keert zich om in zijn graf.
De generaties die tegen de Viëtnamoorlog demonstreerden zijn al deels overleden. Voor een goed begrip: dat was de Amerikaanse oorlog tegen Viëtnam; niet omgekeerd. Met de ontbladeringsmiddelen, agent Orange, waarvan de gevolgen nog zichtbaar zijn als aangeboren afwijkingen.
Welk soort wereld laten de christelijke naties achter?

Welk soort wereld laten de christelijke naties achter nadat ze een land gered hebben van een dictator? Kunnen onze machthebbers wel verdragen dat er naties en regeringen bestaan die verschillen van de onze, met hun eigen beleid en ideologie?
In Terzake voorspelde een Libië-kenner dat de diverse stammen, groepen, fracties, etc in Libië, wanneer ze onder de knoet van Kadaffi zullen uitkomen, in interne conflicten zullen verwikkeld geraken. Nu al (zondagavond) zegt een rebellenleider dat ze geen vreemde troepen willen in Libië: http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/20/libya-air-strikes-rain-down . Herkent u Irak, Afghanistan, Yoegoslavië, Ivoorkust, Congo – overal waar het vrije Westen democratie is komen brengen.
De filmmaker Michael Moore heeft ooit, gewapend met microfoon en camera, aan leden van het Congress in Washinton gevraagd: gaat uw zoon vechten in Irak? Enkele verkozenen vonden dat een goede grap, sommigen maakten dat ze wegkwamen.
Die vraag zou ik vandaag ook willen stellen aan onze verkozenen. Niet alleen omdat soldaten kunnen sneuvelen; maar ook omwille van het Libië dat de soldaten zullen achterlaten: de moeders van dode kinderen, kinderen zonder vader, de huizen, scholen en hospitalen in puin. Neen, zo hebben we het niet bedoeld, dat waren vergissingen van de onbemande drones: we willen alleen militaire doelwitten treffen! Zullen we alvast vergiffenis vragen? Laat ons bidden.
Vervloekt is het land dat gezegend is met olie of mineralen.
Maar Sarkozy is nu zeker van zijn herverkiezing: een land in oorlog staat als één man achter zijn Leider. Tevens kunnen de vliegtuigen van Berlusconi ‘Il Cavalieri’ redden.

Cultural cleansing of Iraq. Why museums were looted, libraries burned and academic murdered”. Raymond W. Baker, Shereen T. Ismael and Tarq Y. Ismael eds. 2010, www.pluto.press. London, New York.
http://www.brussellstribunal.org/
http://www.brussellstribunal.org/IraqiProtests200211.htm
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/21/us-army-kill-team-afghanistan-posed-pictures-murdered-civilians
http://www.kaaitheater.be/productie.jsp?productie=852 

take down
the paywall
steun ons nu!