De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De beste generatie wordt alsmaar kwetsbaarder
Opinie - Amber Leurs

De beste generatie wordt alsmaar kwetsbaarder

donderdag 23 april 2020 17:27
Spread the love

 

In deze bijzondere tijden is het maken van opdrachten niet altijd meer zo simpel als voorheen, vooral omdat de opleiding gericht is op de doelgroep ouderen. Het is dan ook belangrijk om actueel met onze opdrachten aan de slag te gaan. Door de coronacrisis krijg je veel andere inzichten over hoe de samenleving omgaat met ouderen, aangezien deze crisis een invloed heeft op de leefwereld van de ouderen van vandaag.

Vooraleerst wil ik verkort iets meegeven over wat ik op Facebook zag. Een meneer schreef een mooie tekst over hoe er momenteel met ouderen wordt omgegaan volgens hem. Dit greep mij zo hard aan en is eigenlijk hoe ik het ook zie als ouderencoach. 

De beste generatie sterft, die van onvoorwaardelijke liefde. Diegenen die hun kinderen opvoedden zonder studies, die crisissen overleven zonder middelen, die werkten als beesten, die meer dan wie ook heeft bijgedragen en nu rustig en gewaardeerd willen genieten van hun pensioen, die zonder steun de intelligentie hadden die weinig tegenwoordig nog hebben, die het land hebben grootgebracht, die willen genieten van hun kleinkinderen, … Diegenen die nu helemaal alleen moeten sterven, in angst hun laatste adem uitblazen. Ze moeten vertrekken zonder afscheid, diegenen die het minst verdienen om te vertrekken. 

Velen die het ‘geweten’ missen, zeggen … betreft alleen ouderen! Alsof ze er niet toe deden, alsof ze niet menselijk waren, alsof hun wijsheid er niet toe deed, hun voetafdruk, hun tederheid, hun steun, hun warmte, in feite gaven ze de beste jaren van hun leven aan het werk, aan hun familie en aan het land. 

Je moet voor hen zorgen, want op een dag zal je op hetzelfde punt komen waarop zij nu zitten. Ik weet dat iedereen goede zorg wil ontvangen als ze ouder zijn, maar zorg er dan eerst voor dat je zorg draagt voor de generatie voor jou! Zij hebben zoveel gedaan in hun leven voor ons en het belangrijkste wat wij hen nu kunnen geven is de juiste zorg, bescherming, ondersteuning en vooral hun rechten bewaken.

Hierbij is het heel belangrijk om stil te staan bij het feit dat de gezondheid van ouderen nu eenmaal fragiel en kwetsbaar is. Daarom worden ook de vele maatregelen genomen, maar zijn deze wel doordacht genomen, vraag ik me af?! 

Uit een onderzoek dat ik tegenkwam, blijkt dat juist deze eenzaamheid en het isolement van ouderen ervoor kan zorgen dat ze nog kwetsbaarder worden. Deze 2 factoren kunnen ervoor zorgen dat de kans op hart- en vaatziekten met meer dan 30 procent stijgt. Hiernaast zou ook het immuunsysteem verzwakken door eenzaamheid wat in deze periode juist sterk moet zijn. Vervolgens las ik dat als ouderen geen enkel bezoek meer ontvangen, er fysieke en sociale problemen om de hoek liggen. Er is dus nood aan aandacht hiervoor, men richt een intelligente lockdown, op maar kan geen intelligente bezoekregeling opstellen. 

Hierbij moet ik dan weer kijken naar een andere kanttekening, namelijk wat er speelt in woonzorgcentra, en waarom ze geen bezoek toelaten. Ze worden enorm zwaar getroffen, terwijl ze er alles aan doen om het buiten te houden. Ze vragen aan de overheid meer testmateriaal, meer beschermingsmateriaal en veel meer ondersteuning. Ze worden aan hun lot overgelaten, is mijn mening, terwijl zij eigenlijk de hulp hard nodig hebben. Zo heb ik gehoord dat mensen in isolement moeten gezet worden als ze symptomen hebben, maar dat dit niet altijd simpel gaat in de praktijk door het personeelstekort en door het tekort aan beschermingsmateriaal. 

Vervolgens kwam ik in de krant tegen dat er niet mag uitgerust worden op een bankje in een park en dat er al boetes zijn uitgedeeld. Dit vind ik onmenselijk. We mogen volgens de regels gaan fietsen en wandelen in onze omgeving maar als een oudere even zijn huis uit wilt voor een wandeling of fietstocht en dan even wilt uitrusten op een bankje dan mag dit niet? Ik ga zelfs graag eens zitten als ik ga wandelen of fietsen. Ik snap dat wij dit niet meer mogen, maar ouderen moeten wel deze mogelijkheid blijven behouden. Zoals ik hierboven aanhaalde, is hun gezondheid kwetsbaar maar eenzaam binnen blijven ganse dagen maakt het erger. Er moet beter en meer doordacht gekeken worden naar de regels die genomen worden door de overheid … 

Als laatste kwam ik nog twee kleine zaken tegen. Het eerste was dat ouderen contact tot eind dit jaar zouden moeten gaan vermijden? Is dit wel realistisch? Met al het voorgaande wat ik hier heb gezegd, denk ik echt dat ook dit beter bekeken moet worden. Ten tweede kwam ik dan weer tegen dat er veel ouderen naar de coronalijn bellen voor duidelijke informatie omdat de media met verschillende zaken spuugt naar hen. Hiernaast willen ze ook hun bezorgdheid uiten dat er een angst onder de ouderen is dat ze geen behandeling zullen krijgen als ze corona krijgen. Ik denk dat de media en overheid hier eens een duidelijke boodschap over mogen vormen en dit goed mogen overbrengen. 

Vooral niet rond de pot gaan draaien over wat er zal gebeuren in de toekomst, welke regels of verleningen er komen, wat corona nog zal aanrichten, … Er moet gewoon eerlijk en duidelijk overgebracht worden hoe het zit en momenteel vind ik dat er maar één iemand dit doet: Marc van Ranst. Dikke pluim voor hem.

Dus de overheid moet zorgen voor goede bescherming van het zorgpersoneel, want zonder hen staan we in deze tijden helemaal nergens. Er moet voldoende personeel zijn in alle zorgcentra, niet alleen nu maar ook hierna is dit nodig. Dit tekort moet opgelost worden, want zij zijn de helden van nu en onze toekomst. Hiernaast moet er genoeg ondersteuning komen voor mantelzorgers en vrijwilligers aangezien zij ook een serieus draagvlak op zich nemen in de zorg voor iemand. 

Vervolgens wil ik nog maar eens meegeven dat het belangrijk is om als overheid al de regels grondig af te toetsen met experten uit het werkveld. Zij weten namelijk wat kan helpen in de samenleving om hun doelgroep te beschermen en vooral te ondersteunen in deze tijden. Het mag niet louter regels opstellen zijn en doordrukken, er moet op een menselijke manier gehandeld worden en vooral overlegd worden. Zoveel diensten die extra ingezet kunnen worden om mogelijkheden aan te reiken waardoor er onnodige slachtoffers en trauma’s vermeden kunnen worden. Zo zouden sociale assistenten, palliatieve werkers, ouderenzorg, etc. erbij betrokken moeten worden om een bredere kijk te hebben en elke doelgroep in het oog te houden om zo weloverwogen maatregelen te nemen.

Ouderen hebben rechten zowel in hun bescherming en gezondheid maar ook op alle andere vlakken, zoals sociale vlak, emotionele vlak, praktische vlak, etc. het is dus belangrijk om de levenskwaliteit van de ouderen op alle vlakken niet uit het oog te verliezen. Men moet in deze crisis laten zien dat wij een warme samenleving zijn die verbonden is met elkaar en die samen deze tijd doorkomen.

Natuurlijk moeten we niet alleen het negatieve aanhalen over het coronavirus. Door de vele uitdagingen waar we voor komen te staan zie je ook dat we solidair zijn en zeker respectvol naar iedereen in de zorgsector. Wij kunnen hen niet genoeg bedanken voor alle risico’s die ze nemen. Hierbij wil ik ook een welgemeende dankjewel uitbrengen naar alle studenten en stagiairs die nu momenteel mee strijden tegen corona, ook zij moeten bedankt worden en eeuwig respect ontvangen. Ik ken genoeg leeftijdsgenoten die het nu zwaar hebben in de strijd tegen dit virus. Tegen hen: Dankjewel, ben trots op jullie!

Ik merk dat iedereen elkaar wil helpen in deze moeilijke tijden, zo komen er veel initiatieven van buren, jeugdbewegingen, familieleden, lokale bedrijven in bewegen. We moeten met zijn allen voorzichtig blijven om het virus te verspreiden maar ook samenwerken en solidair zijn. We moeten samen naar oplossingen zoeken om iedereen in deze moeilijke periode te ondersteunen en erdoor te trekken. Ik zie enorm veel mogelijkheden voor ons liggen als samenleving, denkend aan vermaatschappelijking van de zorg waar zo op ingezet wordt door de overheid en ik hoop dat deze initiatieven ook na de crisis nog zullen blijven doorgaan. Een pracht voorbeeld van een mogelijkheid is dat er nu ‘in-mijn-kot’-krantjes worden bezorgd aan ouderen die niet mee zijn met de digitale wereld, zo zie je maar: wij kunnen inspelen op de noden die er zijn! Volhouden!

Onze ouderen hebben zorgen nodig en sommige ouderen ervaren nu meer ondersteuning dan anders en dit moet behouden worden. Ze hebben recht op goede zorg, bescherming, maar ook vrijheid. Iedereen moet hiervoor instaan, zowel jij als ik! 

 

Amber Leurs is studente Banaba ouderencoaching aan Thomas More Hogeschool in Geel.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!