De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

China en Tibet: water en vuur. Waarom deze Dalai Lama de laatste zal zijn

China en Tibet: water en vuur. Waarom deze Dalai Lama de laatste zal zijn

donderdag 18 december 2014 05:23
Spread the love

Domme Dalai Lama

Tenzin Gyatso, de
huidige Dalai Lama, was dinsdagavond te gast op BBC Newsnight. Hij zei dat hij er
niet aan twijfelde dat de traditie, het Instituut Dalai Lama,
dat uiteindelijk door mensen geschapen is, ooit zal verdwijnen.

Hij gaat nog wel
even leven, zei hij, maar bij zijn overlijden zou het Instituut best opgedoekt worden. Beter om met een redelijk
populaire Dalai Lama te eindigen dan met een domme Dalai Lama verder
te gaan, zo stelde hij en hij lachte eens smakelijk.

Maar waarom zou de
volgende Dalai Lama een dommerik zijn?* De Dalai Lama is toch een
reïncarnatie van een geest in opperste staat van verlichting, die al
sinds de 15de eeuw kiest om Bhodisattva te zijn en alle voelende
wezens op aarde te helpen en daarom te incarneren in plaats van
naar het Nirvana te gaan wanneer zijn aardse lichaam sterft?** Hij
kiest om herboren te worden op deze wereld en vertrouwt erop dat de
andere Lama’s hem zullen vinden, herkennen en erkennen.

Daar wringt de schoen. In het wereldbeeld van boeddhisten hangt alles nauw samen
en nergens meer dan bij de zoektocht naar de incarnatie van de nieuwe
Dalai Lama. Die kan alleen zorgvuldig en juist gebeuren als aan alle
voorwaarden voldaan is. De herkenning, erkenning en daaropvolgende
aanduiding van de Dalai Lama wordt in belangrijke mate bepaald door
de wijsheid van de andere hoge Lama’s. Eén daarvan, en een erg
belangrijke, is de Panchen Lama, de tweede hoogste titel in het Tibetaans boeddhisme.

In 1995 werd Gedhun
Choekyi Nyima op zesjarige leeftijd herkend door de Dalai Lama als de
elfde reïncarnatie van de Panchen Lama. Het kind én het hele gezin
werden prompt door de Chinese autoriteiten opgepakt en zijn sindsdien
spoorloos. Men weet zelfs niet of Gedhun, de Panchen Lama, nog leeft. Als klap op de vuurpijl stelde China een eigen Panchen
Lama aan. Heiligschennis, maar dan met politieke betekenis.

De bezettende macht,
die al meer dan 60 jaar de enige en machtige vijand van het vredelievende
hooglandvolk is, vermorzelt finaal de Tibetaanse traditie,
cultuur en spiritualiteit met deze zoveelste schending van de
mensenrechten. Het enige dat de Dalai Lama kan doen, als verlichte
geest, is ons doordenkers geven. Uitspraken om op te kauwen. Ideeën
aanreiken die je zowel naar het internet als op het pad naar
contemplatieve stilte kunnen leiden. 

De dictatuur van de intimidatie en de grootmacht zal nooit legitimiteit
hebben en haar
propaganda zal intelligente mensen nooit volgzaam maken. Maar zij die
spreken met waardigheid en verontwaardiging hebben stemmen die volgens
velen niet te luid mogen klinken.

De dictatuur van de
grootmacht

Tot voor kort was elke
Dalai Lama zowel de spirituele als de politieke leider van het
Tibetaanse volk, maar in 2011 heeft Tenzin Gyatso zijn politiek leiderschap overgedragen aan een democratisch verkozen premier. Waarom? Omdat de volgende Dalai Lama een charlatan zal
zijn, een stroman van Chinese belangen, zoals de door China aangestelde Panchen Lama. Hij zal in geen geval de spirituele
leider van het Tibetaanse volk zijn.

De huidige Dalai Lama heeft
door afstand te doen van het politiek leiderschap ervoor gezorgd dat de Chinezen niet zomaar het politiek leiderschap over het Tibetaanse volk erven door de Dalai Lama zelf te kiezen. Wanneer de gewaardeerde huidige Dalai Lama overlijdt verliezen de Tibetaanse boeddhisten hun spirituele leider. Voor altijd, zoals het ernaar uitziet. Maar ze verliezen niet automatisch hun politieke leider. Wanneer de Chinezen dan hun maffiosi-style geïnstalleerde nieuwe Dalai Lama aan het Tibetaanse volk zullen opdringen, zal de enige troost zijn dat de Tibetanen politiek onafhankelijk zijn. Theoretisch. Want wat heb je daaraan, zonder land of rechten? De Tibetaanse regering zetelt al 55 jaar in ballingschap in Dharamsala, Indië…

Bevrijding: newspeak woord van de eeuw

Wanneer Tibet in
1950 door de Chinese Communisten werd ‘bevrijd’ van het imperialisme,
gaven diezelfde imperialisten geen gehoor aan de Tibetaanse
smeekbeden om de autonomie van het Tibetaanse volk te vrijwaren. Door
Mao uitgelachen en door de rest aan hun lot overgelaten, moesten de
zes miljoen Tibetanen lijdzaam toekijken hoe het veel machtigere Chinese Bevrijdingsleger van het Volk de 8500
Tibetaanse soldaten in de pan hakten en in geen tijd het hele
autonome Tibetaanse grondgebied veroverden.

Hoewel Tenzin Gyatso
al op zijn vijfde spiritueel leider werd van het Tibetaanse volk, was
hij bij de inval van de Chinezen nog geen ‘volwaardige’ Dalai Lama,
‘t is te zeggen, hij was nog niet de politieke leider, de Tibetaanse regeringsleider. Na
de aanvallen van China in 1950 zal hij op aandringen van het volk die
functie opnemen, ook al is hij pas 15.

Dezelfde enige en
ware leider van het Tibetaanse volk, die als moreel leider zijn gelijke niet kent in de
moderne geschiedenis, die geschoffeerd en bestolen is geweest langs alle
kanten, blijft ook 64 jaar later het pad van de gulden middenweg bewandelen terwijl hij
tegelijkertijd ogen opent. Ondertussen zijn er vele Chinese leiders
gepasseerd, maar allen zongen ze hetzelfde agressieve liedje.

Voor wie het horen
wil zingt de Dalai Lama de mooiste aria’s met de wereld als
schouwtoneel.

Ondertussen werpt de paus
kushandjes naar één van de grootste spirituele leiders ooit en zegt
dat het hem spijt dat ze elkaar niet kunnen zien, maar elkaar
ontmoeten zou China als een braamstruik kunnen doen ontvlammen, zo
precair zijn de onderhandelingen over de macht over de katholieke
sekte in China.

Water en vuur

De kans dat de
Tibetanen ooit terug autonomie zullen krijgen over hun grondgebied is
onbestaande. Wanneer China nog een zogenaamd communistische dictatuur
was, zochten allerhande analisten naar ideologische verklaringen. En
bij het grootste deel van de Chinese bevolking zijn de
geïndoctrineerde vooroordelen tegenover Tibetanen monsterlijk.

In extremis leidt de
decennialange overrompeling, onderdukking, onderwerping,
ontmenselijking, foltering en zelfs moord tot wanhoopsdaden van de nog
overgebleven Tibetaanse monniken en gaan ze over tot zelfmoord door
zich in brand te steken. Self-immolation heet het, als je het wil
googlen, want in de Nederlandstalige pers zal je er niks over terug
vinden. In de mainstream pers tout court zal je er zo goed als niks over
terug vinden.

133 monniken probeerden de laatste
jaren op deze gruwelijke wijze de aandacht van de wereld te vestigen
op het onrecht dat Tibet nu al bijna 65 jaar wordt aangedaan. Zonder
anderen pijn te doen. Maar de wereld luistert niet. 

In het China van
vandaag zijn de redenen om Tibets autonomie te ontkennen geografisch
tactisch en uiteindelijk puur economisch. Behalve andere grondstoffen
is Tibet vooral rijk aan drinkwater en bevoorraadt het een groot deel
van Azië met de bron van het leven. Vanuit Tibet, het dak van de
wereld, stroomt almaar schaarser wordend zuiver drinkwater
vooralsnog op natuurlijke wijze naar lager gelegen buurlanden,
waarvan India en China de grootste zijn. Het wereldwijd meest omvangrijke
dammenproject ooit, dat China nu aan het bouwen is op bezet
grondgebied, zal er in de toekomst voor zorgen dat al dat kostbaar
drinkwater richting China zal stromen.

* Dalai is Mongools voor oceaan en Lama is een Tibetaans woord voor leraar, mentor, guru.

** Ik ben mij ervan bewust dat ik een westerse interpretatie en simplificatie hanteer om tulku of reïncarnatie te omschrijven. Mocht je geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen over reïncarnatie en ‘de geest’ en haar werkingen zoals ze in het boeddhisme begrepen worden, dan kan je bijvoorbeeld ‘Nature of the mind‘ bekijken op youtube, waarin de Dalai Lama zelf aan het woord is als gast van de universiteit van California.

take down
the paywall
steun ons nu!