De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ceci n’est pas une PIP

Ceci n’est pas une PIP

donderdag 11 oktober 2012 20:48
Spread the love

In het federaal parlement van vandaag gaf Gwendolyn Rutten ons een kundig inzicht in het leven van de PIP’s. PIP’s zegt ze, (positief ingestelde personen) dat zijn mensen op wie de zomer een positief effect heeft gehad, bij wie de rust van de vakantie een soort van overweldigende inzichten naar boven heeft gebracht dat ik al bang wordt voor wat de volgende besparingsronde ons zal brengen. Maar dat is niet alles, positief ingestelde personen vind je uiteraard zowat overal, zo heb je bv.ook de PIPa’s (positief ingestelde personen anders) van Bruno Tobback, denk maar aan Mevr. De Coninck die stelt dat het verlagen van het stempelgeld tot 400€ de mensen op termijn gelukkiger zal maken. Die gelukkige mensen die met 400€ moeten rondkomen, de PAP’s dus (positief arme personen) dat zijn mensen op wie de zomer helaas niet zo een rustgevend effect heeft gehad. Dit o.a. door gebrek aan geld om van al dat zomers geluk te genieten maar toch positief blijven, behalve misschien op hun rekening dan maar dat zal de echte PIP’s worst wezen want zegt Gwendolyn ons nog, liberalen dat zijn de echte PIP’s. Mensen dus die echt positief ingesteld zijn want ja, het is goed leven in Vlaanderen (voor de PIP’s). Vergis je dus niet als je er zondag eentje tegenkomt die beweert een PIP te zijn maar misschien wel een verdoken PIPa is of jawel een PIPo van één van de overige partijen (positief ingestelde persoon overige). Echter, er is ook een minder leuk kantje aan al dat gepip. Tot haar grote verbazing merkt zij nog altijd mensen op in de wandelgangen met negatieve en pessimistische gedachten, NIP’s dus waarschijnlijk. En Siegfried Bracke? Siegfried die was druk in overleg met zijn collega’s en vroeg zich waarschijnlijk af of hij zijn quote “het is goed voor de armen dat er nog rijken zijn” niet zou veranderen in “het is goed voor de PAP’s dat er nog PIP’s zijn. Als dat geen verkiezingsslogan is dan weet ik het ook niet meer. Je zou toch verdomme stilaan tureluur worden van al dat gepip in het parlement!

take down
the paywall
steun ons nu!