De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief van Grootouders voor het klimaat en Youth for Climate aan Belgische leden van Europees Parlement
Open brief - Grootouders voor het Klimaat, Youth for Climate Belgium, Grands-Parents pour le Climat

Brief van Grootouders voor het klimaat en Youth for Climate aan Belgische leden van Europees Parlement

dinsdag 20 oktober 2020 13:09
Spread the love

 

Geachte heer, geachte mevrouw, lid van het Europees Parlement,

 

Het Europees Parlement zal zeer binnenkort in plenaire zitting over een voorstel stemmen voor het

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020.

Dit voorstel voor het GLB is niet coherent met de Green Deal, met name met de “Farm to Fork”- en de Biodiversiteitsstrategie. We menen dat het voorliggend voorstel werd opgesteld door de Commissie-Juncker en niet werd aangepast op het conform te maken met de Green Deal.

Dat is zeer ernstig, des te meer omdat dit voorstel van GLB een engagement is voor de volgende zeven jaar.

Grootouders voor het Klimaat en Youth for Climate, Belgische bewegingen die zich inzetten voor rechtvaardigheid over de generaties heen, willen de manifeste incoherentie aanklagen tussen de doelstellingen van de Green Deal (bevorderen van korte keten en een landelijke, veerkrachtige landbouw, reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen… ) en het behoud van massale subsidies voor intensieve en vervuilende landbouw waarin 80 procent van de middelen in de handen gegeven worden van 20 procent van de producenten.

We vragen daarom met aandrang nu niet te stemmen over dit GLB zoals het voorligt, en te eisen dat het debat erover wordt uitgesteld, zodat een nieuw voorstel kan uitgewerkt worden op basis van de volgende principes:

  • de lokale tewerkstelling steunen en de betalingen per hectare drastisch te plafonneren
  • de landbouwers vergoeden voor de creatie van publieke waarden (koolstofopslag in de grond, herstel van de biodiversiteit …)
  • de transitie steunen naar duurzame ecologische agrarische systemen

We rekenen op uw verantwoordelijkheidsgevoel en zullen aandachtig uw stemgedrag en dat van uw fractie volgen.

 

Hoogachtend,

Grootouders voor het Klimaat,

Youth for Climate Belgium,

Grands-Parents pour le Climat

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!