De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan Hilde (19)

Brief aan Hilde (19)

zaterdag 12 januari 2019 15:27
Spread the love

Geachte mevrouw onderwijsminister,

Hierbij roep ik al mijn collega’s in het onderwijs van dit land en de schooldirecties op, om komende donderdag en de donderdagen die daarop volgen op school geen afwezigheidslijsten in te vullen, kortom: afwezige leerlingen in de klas op donderdag niet langer te melden en ook zonder gevolg te laten. Hiermee sluit ik mij voor onbepaalde duur aan bij de actie burgerlijke ongehoorzaamheid van de scholieren ,,Spijbelen voor het klimaat/Youth for Climate”, die deze week drieduizend leerlingen op de been bracht.

Na deze geslaagde actie vond u het nodig om bij monde van Phara de Aguirre – btw, ik wist niet dat zij uw woordvoerster was, maar ja, journalisten verwarren bij de openbare omroep wel eens vaker vierde macht met de andere drie of speelde Phara gewoon advocaat van de duivel? – in het Canvasdebat ,,De Afspraak” één van de initiatiefnemers Anuna De Wever op haar plicht te wijzen aanwezig te zijn op school, niettegenstaande er in dit land leerplicht geldt, geen schoolplicht. En om uw gezicht te redden, was er ook nog uw uitgestoken hand om eens een onderhoud te hebben met hen, op woensdagnamiddag weliswaar, want scholieren horen niet op donderdag tijdens de schooluren te ijveren voor een beter klimaat.

Daarmee geeft u impliciet te kennen, dat u het standpunt van de spijbelaars niet begrijpt. Voor alle duidelijkheid nogmaals: ze komen moedwillig op donderdag op straat, en overtreden bewust en nadrukkelijk het schoolreglement, omdat dit de enige manier is, om de klimaatzaak op de agenda te krijgen bij u en uw collega’s. Ze hebben aan den lijve ondervonden hoe met 75.000 op straat komen op zondag niets uithaalt, want daags nadien ondertekent ons land een nieuw klimaatakkoord niet, omdat uw regering er nog eens moet over nadenken. Een schoolvoorbeeld van ,,repressieve tolerantie”, als u het mij vraagt. Met deze daad van burgerlijke ongehoorzaamheid, een vorm van geweldloos politiek protest: ,,men aanvaardt het staatsgezag, maar zoekt toch door demonstratieve overtreding van rechtsregels – bijvoorbeeld ,,spijbelen” – publiciteit voor ‘de goede zaak’. Daaruit voortvloeiende berechting en bestraffing accepteert men.” Daarmee treden deze leerlingen in het voetspoor van Henry David Thoreau, Gandhi, MLK en Rosa Parks en nog vele anderen. Misschien is het u ontgaan als afgestudeerde master in de rechten, dat zou kunnen.

Beseft u wel dat uw aansporing om op woensdag en in het weekend op straat te komen, eigenlijk een non-argument is, waar deze jongens en meisjes al lang voorbij zijn? Ze hebben de doorzichtige politiek van veel beloven en nadien je kop in het zand steken, al lang doorzien. Ze zijn dit soort kortzichtig ,,We zien wel”- gedrag in- het-licht-van-de-verkiezingen-zijn-de-posities-op-de-lijst-belangrijker beu, maar moeten straks wel verder in een land en op een wereldbol, waarin het klimaat door roofbouw op de natuur grondig verstoord is en miljoenen mensen op zoek zijn naar (voedsel)veiligheid door ons systeem van  onrechtvaardige productieverhoudingen.

U vraagt van deze jongens en meisjes dat ze studeren in plaats van te manifesteren en de wetenschap te omarmen, maar diezelfde wetenschappelijke rapporten waarover ze op school leren, worden door u en uw collega-politici verticaal geklasseerd. Kunnen zij u voor deze nonchalante, après nous la déluge-houding afstraffen? Wel neen, ze bezitten niet eens stemrecht in onze gezegende democratie, waarmee ze – pak weg – uw collega van schermgroen- en boskap zouden kunnen wegstemmen. Als u goed luistert naar deze jongeren, dan zult u horen dat ze het hebben over een crisis van ons systeem: de simpele vraag – u mag ze ook voorleggen aan uw collega, die bevoegd is voor openbaar vervoer – hoe komt het dat het goedkoper is om naar Londen te vliegen, dan om de trein te nemen? Hoe komt het dat de stand van de productiekrachten dermate is geëvolueerd, dat we technologisch in staat zijn om heel dit land met hernieuwbare energieën te bevoorraden (kernenergie niet meegerekend) en dat dit toch niet gebeurt? Anuna gaf een vrij plausibel antwoord tijdens dat Canvas-debat, maar het ging een beetje verloren, omdat een belegen professor kerkelijk recht zich plots meende te moeten ontpoppen als klimatoloog en daarbij overduidelijk vertrok vanuit achterhaalde negentiendeeuwse filosofische categorieën zoals ,,natuur” en ,,mens”.

Ik herhaal hier het antwoord van Anuna: ,,Omdat er natuurlijk mensen zeer veel geld verdienen met die (verouderde) systemen.” Een zeer wijs antwoord voor een zeventienjarige, me dunkt. Eigenlijk wil elke leerkracht een leerling met een dergelijk antwoord gewoon in zijn klas.

Dat alles dreigt u te ontgaan, omdat u zich stelt op de positie van dè onderwijsverantwoordelijke. Eigenlijk zou u als onderwijsminister deze meisjes dankbaar moeten zijn. Ik ben hen alvast dankbaar, met hun actie realiseren ze in één klap de ,,vakoverschrijdende eindtermen met betrekking tot burgerzin en burgerschapseducatie”, socio-economisch en duurzaam handelen, om precies te zijn en neem daar maar ,,democratisch handelen” ook bij, de na te streven VOET-en. Ik geef ze even mee, zodat uw ,,doorlichters” weten waarover we het hebben, als u ze straks bij mij  langs stuurt. Ik zal plichtsbewust volgende VOET-en aanvinken voor elke leerling die volgende donderdag deelneemt aan de ,,Spijbelen voor het klimaat”-actie. Ik ben daarmee volledig in orde met uw wetten en regeltjes, als u dat maar weet. Via deze actie burgerlijke ongehoorzaamheid realiseren we gezamenlijk volgende VOET-en:

4.4 De leerlingen zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren.
5.13 De leerlingen geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.
6.2 De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn en verdeling van welvaart.
6.3 De leerlingen zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de
wereld.

Alleen al hierom ben ik hen enorm dankbaar. U zou dat eigenlijk ook moeten zijn, maar ik merk daar niet zoveel van…

mvg,

Patrick Ghyselen

take down
the paywall
steun ons nu!