De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Breuk in Antwerpse SP.A

Breuk in Antwerpse SP.A

dinsdag 21 december 2010 20:58
Spread the love

“Ik ben het beu afgedreigd te worden !”. Dat waren de letterlijke woorden van het Antwerpse SP.A-gemeenteraadslid Frank Hosteaux in volle zitting over zijn eigen partij. Hosteaux kondigde op de Antwerpse gemeenteraad van maandag 20 december woedend zijn ontslag aan uit zijn fractie. Officieel gebeurt dat pas tijdens de zitting van januari 2011. Maar in de wandelgangen werd dat ontslag bevestigd.

Na zijn tussenkomst was het duidelijk dat zijn besluit vaststaat. Hosteaux blijft wie hij is. Een ex-havenarbeider, als bewoner van “den 2060” of ‘t Noord een overbekende buur die met zijn Krot Op-acties landelijke bekendheid kreeg. De stad coöpieerde zijn project tegen huisjesmelkers die vooral arme gezinnen oplichten. Deze eigenaars/gangsters kregen het moeilijk. Frank is een geboren socialist in een wijk die ooit een “rode burcht” was, lang voor de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens de SP hervormde tot de partij van de tweeverdieners, de “loftsocialisten”. Toch bleef een militant als Frank Hosteaux “bruikbaar” als stemmenversierder bij de meer klassieke “sossen”. Hij kwam op de gemeenteraadslijst en werd verkozen. Dat was niet echt de bedoeling…

Pintje verboden

Maandag stond op de dagorde van de gemeenteraad een belangrijk punt in “enkele schuifjes”. Het betrof de goedkeuring van een “plan” om lastpak “2060” – naar het postnummer – in de greep van Recht en Orde te krijgen. Een plan van Janssens en C° dat door extreemrechts en simpel rechts omarmd werd.

Een plan dat voor de zoveelste keer zwaar discriminerende maatregelen en op het randje onwettelijke ingrepen bevat. De advocaat Hugo Coveliers (VB – VLOTT) heeft voor dergelijke aspecten steeds een neus. Hij vroeg zich op de raad af of het verbaliseren van personen “op zoek naar drugs” wel juridische grond bevat. Hoe definieert men dat? Is het drinken van een pintje op straat in 2060, aan het De Coninckplein en omgeving wel overlast en elders in de stad – bijvoorbeeld op het chique Zuid – niet?

De gemeenteraad keurde dat hele plan tenslotte na wat gebeuzel goed. Het VB was enthousiast. Weer een stuk van haar programma onder een socialistische burgemeester verwezenlijkt. Er waren enkel tegenstemmen, van Groen! en van de nog even SP.A-er Frank Hostiaux die nadrukkelijk aankondigde tegen zijn fractie te stemmen.

Wat elders een fait divers is, een afwijkende mening, is in de Antwerpse SP.A een stalinistisch drama. Kadaverdiscipline is er reëel. Fractievoorzitter Jo Vermeulen, van Groen! overgelopen naar de meer lucratieve SP.A, spaart de roe niet op de vergaderingen. Allen stemmen en spreken uit één mond.

Weinigen zijn geroepen om een deuntje af te draaien tijdens de gemeenteraad. En al zeker de proleet Frank Hosteaux niet. Hem werd verboden tussen te komen over zijn eigen wijk, over “het plan” om daar de boel verder op te kuisen. Dat was eindelijk de druppel teveel. Eindelijk, omdat zijn vrienden en buurtbewoners zich al lang afvroegen hoe hij het in godsnaam uithield in die SP.A-fractie die een politiek voorstaat die een oude dokwerker en buurtwerker niet kan, niet mag slikken.

“Pro’s en contra’s”

Het waren zijn fractie en de andere gemeenteraadsleden die, die maandagavond moesten slikken. Frank Hosteaux gaf zijn definitie van twee partijgenoten, in volle zitting : “Ik ben het beu als nitwit behandeld te worden, burgemeester Patrick Janssens. U doet alsof u God de vader bent en Jo Vermeulen de heilige Petrus. In mijn wijk worden de zwakkeren geviseerd, de prostituees, daklozen, verslavingszieken, de vele werklozen, gezinnen met een extreem laag inkomen, mensen zonder papieren,… De rijken worden op hun wenken bediend, de armen opgejaagd. Ik heb er genoeg van, burgemeester. Wij zijn in onze wijk verdeeld in pro’s en contra’s het beleid. Ik behoor tot de contra’s.”

Klare taal waarmee Frank Hosteaux zich duidelijk als stem van de sociaal uitgeslotenen profileerde, tegen de rest van de gemeenteraad en de SP.A in. Het “plan” werd goedgekeurd, min twee stemmen. Van Groen! en van Hosteaux. Een “plan” dat opnieuw met haken en ogen aan mekaar hangt, discriminerend en op het randje van het onwettelijke.

Het VB juichte. Advocaat Hugo Coveliers (VLOTT – VB) wees op de juridische risico’s. Wordt hier niet gediscrimineerd op basis van woonplaats bijvoorbeeld ? Wordt in ‘ t Noord niet bestraft, wat elders kan? Mensen zullen verbaliseerd worden wanneer ze de neiging vertonen drugs te kopen. Is er dan sprake van een bewijsbaar opzet? Advocaten slijpen de messen al. Janssens beweerde dat de stad klaarstaat voor een klacht bij de Raad van State. Hij is er gerust in…

In de namiddag werd op het kabinet een kleine delegatie van hoofdzakelijk “zwarte” cafébazen van op en rond het De Coninckplein ontvangen, niet door de burgemeester zelf. Ze hadden terechte klachten over het sluitingsuur om 1u in een groot deel van de wijk. Dat was al in het lang en breed in de media aangekondigd, voor het ‘s avonds gestemd werd.

De bewoners, de horeca werden niet om hun mening gevraagd. Oeps, foutje… Janssens en zijn bestuur krijgen het rechtse beleid als een boemerang in hun gezicht. Hosteaux is duidelijk, er wordt ook een burencomité opgericht dat nadrukkelijk los van de stad wil werken : NOORD ant – woord. Woensdag wordt het om 20u voorgesteld in Centrum de Wijk, Lange Scholierstraat 94. Iedereen welkom.

Hosteaux uit SP.A-fractie

Hosteaux tijdens de gemeenteraad van 20/12/10 : “U pleegt broodroof, burgemeester. U hebt een dubbele, verborgen agenda. Elke horecazaak moet kansen krijgen, niet slechts de chique die in uw elitaire visie passen. De volkscafés zullen op termijn allen moeten verdwijnen, wanneer u uw zin krijgt. “Den 2060″ is een volkswijk, groter dan Mechelen, met 70.000 inwoners. Haar stem wordt noch op deze raad noch in de socialistische fractie gehoord. Ik ben het beu in die fractie gemanipuleerd te worden. Ik stem tegen. Ik hou mijn ontslag uit de fractie in beraad tot januari.”

Zoals gezegd, in de wandelgangen werd dat ontslag bevestigd. Deze ontwikkeling is belangrijk. Ze is symbolisch en zeer concreet voor “den 2060”. De mensen nemen het roer zelf in handen en zijn het zat dat hun buurt door de media en de politiek vakkundig gecriminaliseerd wordt. Frank Hosteaux is een belangrijke stem voor ‘t Noord. Hij werd te lang in de tang genomen door de fractie, door rechtse tenoren als Janssens. Hopenlijk houdt hij stand, als onafhankelijk raadslid in de oppositie, gesteund door linkse bewegingen als SP.a Rood en de PVDA.

Frank Hosteaux is een basissocialist. Frank Hosteaux kondigde zijn beslissing om tegen zijn fractie te stemmen reeds zaterdag in Gazet van Antwerpen aan. Men kan verwachten dat zijn “kameraden” het grof geschut zullen bovenhalen om hem opnieuw in het keurslijf te dwingen. Toch kan hij een belangrijk element zijn in het heroveren van de wijken, die “loftsocialisten” als Janssens in handen gaven van extreemrechts.

Deze laatste gemeenteraad van het jaar werd naar traditie afgesloten met een drankje, in Café Den Engel, naast het stadhuis. De SP.A had meteen een gespreksthema…

“NoordLink” met artikel uit Het Nieuwsblad – http://noordlink.wordpress.com/2010/12/21/u-bent-god-de-vader-niet

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!