De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Boekenbeurs: succes van de grijze stof

zaterdag 6 november 2010 16:21
Spread the love

Als men de massa’s ziet toestromen op de Jan van Rijswijcklaan (deze  burgemeester van Antwerpen (1892-1906, vrijzinnig en flamingant) zou fier zijn), als men ze van en op de volle trams 2 en 6 ziet stappen, naast de volle parkeerplaatsen in de hele omgeving; het zijn de grijze ouderen met een stok, de uitgelaten en springende schoolkinderen, hun leerkrachten, de ouders en grootmoeders met de jongste in de kar, en heel veel van die speciale categorie die men “jongeren” noemt, van alle maten en kleding en haardos –

Als men ze dan in de vier grote hallen ziet rechtstaand lezen, kuieren tussen de tafels en rekken, bladeren hier en daar, pakken boeken sleuren, vermoeid in de rij wachten voor een opdracht van een schrijver of aan de kassa’s – dan kan men moeilijk anders dan verblijd zijn over de grijze hersenstof van de hedendaagse medemens, van jong tot oud. “Schop ze naar de bibliotheek” zei destijds de studieprefect Spinox van mijn ateneum (K.A. Berchem). Hij zou best tevreden zijn.

We hebben nog niets verteld over de interviews of korte voordrachten door auteurs, in de zes zalen, om het uur een ander tema. Vaak moeten de belangstellenden op de trappen wachten, omdat ze met zoveel zijn, en de zaal nog gevuld wordt met entoesiaste gesprekken nà de voorstelling. De formule is al jaren heel succesvol dankzij de strikte timing en de beknoptheid: 45 minuten luisteren en dan nog een paar vragen uit het publiek. Door de diversiteit ook van de onderwerpen: voor elk wat wills. Of heb ik toch de sociale crisis, de armoede overal, en de uitputting van de planeet wat gemist?

We zullen in volgende bijdragen enkele auteurs en boeken toelichten die onze aandacht trokken.

De BB loopt nog tot donderdag 11/11, met zelfs een miniconcert van Liesbeth List om 12u30.

www.boekenbeurs.be

take down
the paywall
steun ons nu!