De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bloemenhulde Congolese slachtoffers aan KMSKA

Op 30 juni 2023, dag van de Congolese onafhankelijkheid, organiseerde Hand in Hand tegen racisme vzw een bloemenhulde voor de zeven Congolese slachtoffers van de Wereldtentoonstelling van 1894 voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (de plek waar het Congolese dorp zich bevond).

maandag 3 juli 2023 20:24
Spread the love

Samen met enkele tientallen mensen legden we een bloem neer ter herdenking. Spoken word-poëet Muabana droeg een kort gedicht voor en Judith Elseviers (dekolonisatie-experte) en Lieven Miguel Kandolo (covoorzitter Hand in Hand) namen het woord om wat toelichting te geven.

we vroegen er om een gedenkteken op die plek,ter opvolging van de open brief uit het najaar 2022, zie hier, die door meer dan 1000 mensen werd ondertekend. De stedelijke overheid gaat voorlopig niet in op die vraag. Judith Elseviers : “We vroegen en vragen het Antwerps stadsbestuur nog steeds en bij uitbreiding, de Vlaamse overheid,  om samen een plek van herdenking vrij te maken op deze site voor de overledenen. Onmogelijk zegt u? Neen, we hebben gezien dat er in Borgerhout eind mei aan het districtshuis een gedenkplaat is bevestigd om alle slachtoffers van de kolonisatie te herdenken. Waarom dan niet in een ander district van dezelfde stad?

Ze gaf ook aan dat dit voor iedereen belangrijk is. “Nog even, de vraag wordt dikwijls gesteld wie zijn jullie, waar zit jullie community? Het is een mensenrechtencommunity, die geshocked is dat zoiets is kunnen gebeuren en de dag van vandaag zomaar kan passeren zonder herdenkingsmonument .”

En tevens tegen het falen van de federale Congocommissie die oplossingen voorstelde voor deze en andere koloniale misdaden en de gevolgen ervan in het heden. Lieven Miguel Kandolo, covoorzitter Hand in Hand tegen racisme vzw: “Het is belangrijk om aan te kaarten dat wat er gebeurd is in 1894, ook nu nog steeds gebeurt. Mensen van Congolese afkomst worden niet op een waardige manier erkend. Als we van een echte dekolonisatie willen spreken, moet deze erkenning op een symbolische en structurele manier plaatsvinden.”

Meer info: www.handinhandtegenracisme.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!