De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Belgie gaat kapot door gebrek aan democratie

Belgie gaat kapot door gebrek aan democratie

dinsdag 21 juni 2011 14:41
Spread the love

Op partijniveau is de democratische draagkracht hoe langer hoe meer zoek. Gedaan met het aanbrengen van valabele en gedragen kandidaten uit het middenveld, de syndicaten, mutualiteiten, coöperatieven, middenstandsverenigingen, landbouwcoöperaties, wetenschappelijk- en cultureel milieu,enz.

Met andere woorden uit een breed veld dat de (bijna) volledige bevolking betrekt. De huidige politieke partijen zijn verschrompeld tot kleine, totaal niet representatieve cenakels, waarin clanoorlogen ( het verzwakken tot elemineren van vijand en vriend) de belangrijkste bezigheid zijn geworden. Het recruteringsveld van de politieke partijen lijdt aan de ergste vorm van inteelt. Men poogt dit te verdoezelen door wat marketeers en BV’s te etaleren. Vandaar een verbijsterend gebrek aan niveau.

Onze beste mensen zitten niet meer in het parlement; zij willen het ook niet meer in dit soort vergadering. Geen strijd meer voor meer democratie, meer rechtvaardigheid, snelle, strenge en uitgevoerde justitie (zie fiscale grootschandalen), meer solidariteit, sociaal rechtvaardige belastinginning en dito repressie van fraude.

Het Belgisch parlementair systeem is vergleden naar een clan-systeem waarbij democratische besluitvorming steeds meer zoek raakt. Het principe één persoon=één stem is grotendeels onderuitgehaald. Het gewicht van één persoon in Wallonië, Vlaanderen, Brussel, Duitstalig België of van een Franstalige of Vlaamse Brusselaar etc. in een van onze talrijke wetgevende organen is ongelijk tot zeer ongelijk. Daarenboven zijn constitutioneel allerhande grendel-, belangenafwegings- en afstoppingsprocedures voorzien waarbij om het even welke clan iedere democratische (sic: zie hoger) besluitvorming kan afblokken.

Op Europees vlak is de situatie nog erger: democratische legitimatie is volledig zoek.

De Commissie wordt niet aangesteld en niet gesanctionneerd door het Europees parlement.En zelfs in deze situatie is het democratisch principe ‘één persoon=één stem’ ver zoek: één Matltees heeft hetzelfde gewicht als 12 Duitsers. Een “Europees” politieke visie, met economische-, sociale-, juridische en culturele consequenties wordt autoritair opgelegd zonder voldoende democratische draagkracht of onderbouw. Deze vaststelling betekent niet dat ik sommige elementen van deze visie niet als waardevol erken, zoals de m.i. uiterst waardevolle en moedige rechtspraak over de toepassing van het EVRM (inzake de vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst inclusief de vrijheid om van godsdienst veranderen en de vrijheid om godsdienst te  bekritiseren….)

Laat ons terugkeren naar de basisprincipes van de democratie, waarin de meerderheid beslist met respect voor de minderheid.

take down
the paywall
steun ons nu!