De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ambetantenaren

Ambetantenaren

maandag 10 september 2018 08:49
Spread the love

Het recruteringsschandaal bij de federale politie is slechts een voorbode van hetgeen weldra te gebeuren staat bij andere categorieën van ambtenaren en overheden. Door de steeds verdergaande afbraak van het ambtenarenstatuut en het terugschroeven van allerlei “voordelen” die ambtenaren zouden hebben, maakt men het beroep stilaan onaantrekkelijk voor jonge hoogopgeleide en bekwame afgestudeerden. 

In mijn eigen werkomgeving heb ik het voorrecht te werken met een aantal bijzonder verstandige en gemotiveerde jonge mensen, al dan niet vastbenoemde ambtenaren, die dagelijks het beste van zichzelf geven. De lat lag bij hun aanwerving zeer hoog, terecht. 

Het hoeft geen betoog dat dit in de toekomst zal veranderen: if you pay peanuts, you get monkeys, wat voor topmanagers geldt, is ook van toepassing op de “gewone” arbeidsmarkt. 

Misschien is deze evolutie net wat sommigen wensen: sommigen dromen immers van een kneedbaar, gehoorzaam en flexibel overheidsapparaat, dat slaafs uitvoering geeft aan de politieke waan van de dag.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!