De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aardappelinstituut op weg naar Greenwash Award.

Aardappelinstituut op weg naar Greenwash Award.

donderdag 11 april 2013 14:08
Spread the love

Het VIB (Vlaams Instituut Biotechnologie), één van de initiatiefnemers van het beruchte aardappelveld te Wetteren,  is goed op weg om de tweede Greenwash Award te winnen. De Greenwash Award is een prijs van de vzw Climaxi die gaat naar ‘organisaties of bedrijven die valse oplossingen voorstellen voor de klimaatcrisis’. VIB wordt op de voet gevolgd door het Europees systeem dat de CO2-Emissiequota verhandelt.

Vzw Climaxi lanceerde vorig jaar de eerste Greenwash Award. Hij werd toen gewonnen door de VLAM. Die lanceerde een campagne rond streekgebonden vleesverbruik. Vzw Wervel (Werkgroep Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw) had VLAM genomineerd omdat de campagne zweeg over de massale import van veevoeder uit Zuid-Amerika, die nodig is om onze veestapel recht te houden. VLAM weigerde evenwel de prijs te komen ophalen. Dit jaar droeg vzw Climaxi zelf drie kandidaten naar voor: De Limburgse Reconversie Maatschappij wil  Steenkoolgas ontginnen en verkoopt dit als duurzame energie. Om steenkoolgas te ontginnen moet je een chemische cocktail door de aardlagen jagen en een netwerk van boorinstallaties aanleggen. Zouden we die fossiele brandstoffen trouwens niet beter onder de grond laten zitten?  Coca Cola steunt het WWF in zijn campagne voor het redden van de ijsbeer  op de Noordpool.  Coca Cola  haalde anderzijds het nieuws door conflicten met de plaatselijke bevolking, syndicalisten en anderen. In India werd de firma er zelfs van verdacht pesticiden in zijn drankjes te laten zitten.  Electrabel maakt zogezegd groene energie en richt een observatorium op om energie-armoede te bestuderen. In realiteit houdt de firma versleten kerncentrales open én jaagt ze als monopolist de prijzen de hoogte in.  Climaxi vroeg ook andere bewegingen om kandidaten voor te stellen. Daaruit werden drie bijkomende kandidaturen geselecteerd: Het Vlaams Instituut Biotechnologie werd voorgedragen door het Field Liberation Movement. FLM zegt dat de verschillende proeven van het VIB op landbouwvlak niet bijdragen tot een duurzame samenleving: “Er komt ongewenst gemanipuleerd voedsel op ons bord terecht terwijl de effecten ervan op gezondheids- en ecologisch vlak onvoldoende bestudeerd zijn. Bovendien wordt de voedselketen steeds verder geprivatiseerd door patenten.” Fairfin nomineerde Deutsche Bank voor steun aan mijnbouw en exploitatie van de Noordpool door Fairfin Vlaanderen. CEO (Corporate European Observatory) en Carbonwatch, twee Europese organisaties, dienden de kandidatuur in van ETS (Het Europees Systeem dat emissies verhandelt) omdat deze emissiehandel zéér negatieve gevolgen heeft voor het klimaatprobleem. Doordat de prijzen voor bijkomende uitstootrechten gecrashed zijn, moeten bedrijven geen inspanningen meer doen om hun uitstoot te laten zakken. Iedereen kan op de website van vzw Climaxi (www.climaxi.org) stemmen om de uiteindelijke genomineerde te bepalen. Momenteel ligt het VIB duidelijk aan de kop. Het Europees Emissiehandelsysteem volgt op lichte afstand. De andere genomineerden lopen flink achterop. Bezoekers van de site kunnen stemmen tot en met 20 april. Dan vindt in Gent de tweede Greenwash Conferentie plaats. De genomineerden worden er nog eens extra in de spots gezet en bestudeerd door binnen- en buitenlandse sprekers: Andrew Higginbottom (GB), Michaël Löwy (FR), Jan Vande Putte (B), Peter Polder (NL),  David Dessers (B), Filip De Bodt (B),  Steven Desanghere (B),  Paul Schrijvers (B), Matthias Lievens (B), Barbara Van Dijck (B), Frank Vanaerschot (B), Belen Belanya (NL) Info: www.climaxi.orgInschrijven, liefst met workshopkeuze: fillip (at) climaxi (punt) be Filip De Bodt

take down
the paywall
steun ons nu!