De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DRUK!

woensdag 9 september 2020 21:12
Spread the love

 

Ondergaan

 ‘Ik wordt gedreven’

Wat weerhoudt mij om op de autoweg

sneller te rijden dan toegelaten?

De reële kans op een boete.

=de penale druk.

Waarom antwoord ik positief op

de in groep gestelde vraag om langer

te werken terwijl ik dit níet wilde?

De afwijzingsvrees door de collega’s.

=de groepsdruk.

Hoe komt het dat ik tegen beter weten in

een euro geef aan de benevelde bedelaar?

Het gevoel anders ongevoelig te zijn drijft me.

=de morele druk.

Als individu wordt ik gedreven door de

wisselwerking van druk, temperament

en karakter.

 

‘Wij worden gedreven ‘

 Interne factoren.

Vb.

De privatisering van de zorgsector.

Een knieval van de zorgkwaliteit voor het winstbejag

is haast onvermijdelijk.

Het personeel timed en wordt getimed

totdat de veer het begeeft.

De zorgverlener wisselt ongewild van rol

en wordt zorgbehoeftige.

=Een zorgsector die wordt gedreven door winst.

 

 Externe factoren.

Vb.

De wereldwijde covid 19 uitbraak.

Een voor het oog onzichtbaar,sociaal

destructief organisme maakt een wereldreis.

Hele sectoren zetten noodgedwongen de band stil,

draaien de tapkraan toe,doven het vuur en sluiten de kassa.

=De hele maatschappij wordt gedreven door angst.

Onze maatschappij wordt gedreven door

interne en externe factoren.

 

Uitoefenen

 

‘Push the button’

Het empatisch zaadje groeit uit eigenbelang.

Deze heeft goedgevoel als universeel kenmerk.

Het individuele antwoord op wat dat is bepaald

de mate van negatieve of positieve impact

op de samenleving.

 

Mens vs mens

De primaire druktechniek die vanaf de geboorte

verder wordt verfijnd in de veilige omgeving van het gezin.

Door de beperking van externe invloedssferen is deze de

meest efficiënte en eenvoudigste.

 

Mens vs organisatie

De primaire heeft hier een beperkte reikwijdte daar de beïnvloeding

van één of een paar leden weinig effect zal hebben op het beleid.

Het creëren van een gemeenschappelijk doel en dit verkopen als een win win voor mens en bedrijf is een ingewikkeld en riskant proces.

 

Organisatie vs organisatie

De technieken zijn een afwisselend uitoefenen van brute

en subtiele druk.

Succes hangt af van het uithoudingsvermogen en de eendracht.

 

Gift gekregen

Een gift gezien als een al dan niet tijdelijk ruil-voordeel.

Hier is relatief weinig druk voor uitgeoefend.

Voorbeeld:maaltijdcheques ipv brutoloonsverhoging.

 

Wezenlijk verkregen

Wezenlijk gezien als een quasi permanent existentieel voordeel.

Hier is langdurige en afwisselend subtiele/brute druk voor uitgeoefend.

Voorbeeld:de oprichting van de sociale zekerheid.

 

‘Van efficiënte krijger tot apathische strijder’

Een kind leert snel wat de efficiëntste manier is om te krijgen wat het wil.

De volwassen mens in de verdeel en heersmaatschappij verliest het overzicht van de strijd en wordt apathisch uit zelfbehoud.

 

Druk als zonde/intimidatie.

Respect als waarde geborduurd,ingekaderd en opgehangen

aan een kopspijker in menig woonkamer van de jaren stillekens.

De zondagse preek legde de normen hiervan op aan een toen nog groot

publiek.

Tegenspraak tav God/Overheid/Baas=one way ticket to…

hell-jail-unemployment..’

De vermanende/beschuldigende vinger van de kerk/overheid heeft zich ondertussen

na de vele schandalen wijselijk teruggeplooid tussen duim en middelvinger.

De dreiging van een C4 verdeeld de massa en verlamd het verzet.

Een efficiënt antwoord op deze intimidatie hebben de vakbonden nog steeds niet gevonden.

Slotwoord

Wijzelf en onze maatschappij worden gedreven door vormen van druk.

We ondergaan en oefenen druk uit.

Als we veranderingen willen in ons leven dan moeten we daar iets voor doen.

In het verleden werd ons ingeprent dat we vooral gehoorzaam moeten zijn en niet teveel tegenspreken.

Zo wordt de massa verdeeld en het verzet lamgeslagen.

Ik pleit voor het streven naar een collectief bewustzijn van de positieve kracht van het kritische denken.

‘Ives Vanhouche

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!