De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

85ste IJzerbedevaart in foto’s
Tijdingen oostende, 85ste IJzerbedevaart -

85ste IJzerbedevaart in foto’s

donderdag 30 augustus 2012 08:41
Spread the love

Zondag 26 augustus 2012 was er de 85ste IJzerbedevaart in Diksmuide.

De laatste van de Bedevaarten in de zomer: vanaf volgend jaar is het IJzerbedevaart aldaar op 11 november. Dat is een soort teruggaan op de essentie van wat de Bedevaarten eigenlijk waren: in alle geval een herdenken van slachtoffers van oorlog, en van daaruit meteen een vredesmanifestatie. Uiteraard behoudt men in Diksmuide ook de andere ‘eisen’ van de frontsoldaten van ‘de Grote Oorlog’ 1914-1918: vrijheid en verdraagzaamheid.

Deze Bedevaart was met een nieuwe opstelling in alle geval ook geslaagd. Het podium stond aan de voet van de crypte van de gedinamiteerde toren, met in een halve cirkel ervóór, de deelnemers. Rondom (en op en vóór het podium) hingen banieren met zinnige vragen:

•En dan nu: confederalisme
•In (ons) Vlaanderen telt iedereen mee
•Oorlog brengt nooit vrede
•Geen solidariteit zonder respect
•Armoede is een onrecht
•Omdat mensen belangrijk zijn, ook in Vlaams-Brabant
•Banken? Potje breekt, potje betaalt
•Geen krom recht in Vlaams-Brabant
•Democratie à la Belge: de minderheid beslist
•La Flandre sera sociale ou elle ne sera pas
 

Heel speciaal was het moment waarbij de Burgemeester van Calonne (Antoing), Bernard Bauwens, een toespraak hield. Calonne is het geboortedorp van Amé Fiévez. Fiévez is de man die samen met de gebroeders Van Raemdonck begraven was. En familieleden van de gebroeders, waren er uitdrukkelijk bij aanwezig. Een mooi gebaar van verzoening, zo lang na die Oorlog.

take down
the paywall
steun ons nu!