De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

2014 het jaar van de monsterverkiezingen, 2013 het jaar waarin de thema’s bepaald worden

2014 het jaar van de monsterverkiezingen, 2013 het jaar waarin de thema’s bepaald worden

vrijdag 28 december 2012 13:21
Spread the love

Is het eindelijk tijd voor het thema overbevolking in de debatten?

Terwijl de Belgische economie kreunt onder de crisis, de klimaatsverandering haar eerste doden opeist en de wereld stilaan afstevent op een record van 9 miljard inwoners in 2050, blijft het debat in België steken op een zin die onze majesteit wel of niet gezegd heeft, wat hij hier wel of niet mee bedoelde en of dit wel of niet gepast is.

Goedwerkende en transparante overheidsapparaten zijn essentieel om veranderingen teweeg te brengen en mogen dan ook bediscussieerd worden. Maar daarna moet het verder gaan. En net die sprong durven we niet te wagen.

De nieuwste cijfers tonen aan dat we ondertussen met elf miljoen Belgen zijn. Zelfvoorzienend kunnen we als land, zelfs met technologisch optimisme (of naïviteit), helemaal niet meer zijn. Maar ook andere gevolgen brengen meer en meer hinder. Wegen raken overbevolkt, hetgeen ons fortuinen kost. De luchtkwaliteit is erbarmelijk, qua lichtvervuiling zijn we koplopers en biodiversiteit hopen we vooral op safari in Kenia terug te vinden. Maar in Kenia en andere lage-inkomenslanden stijgt de bevolking nog veel sneller en verwachten we een verdubbeling tot verdriedubbeling van de bevolking in 2050.

En wat doet de overheid?

We stimuleren bevolkingsgroei, want dit moet de consumptie aanzwengelen en zo de economie redden. Zo blijven we een extra toeslag kinderbijslag geven per extra kind. Bijna alle Europese landen lieten daarnaast het budget voor familieplanningsvoorzieningen in ontwikkelingslanden dalen, ondanks de immense nood.

En toch is er geen tijd voor pessimisme.

Het feit dat dergelijke maatregelen genomen werden (of mogen blijven bestaan) bewijst dat er een gebrek is aan debat. Blijven we en investeren in bevolkingsgroei (vb. via de verhoogde toeslag kinderbijslag per extra kind), en investeren in extra wegen, tunnels of bruggen, en investeren in de economische verliezen van files, en in de dokterskosten van het fijn stof?

Iedereen persoon en ieder land heeft een droom nodig, hetgeen Martin Luther King en Barack Obama duidelijk aantoonden. Die droom kan er in België niet uit bestaan om met nog meer mensen de beperkte oppervlakte te bezetten. Wel om met een bevolkingsstabilisatie of – daling de economische en ecologische problemen eindelijk aan te pakken. Over hoe dit gedaan kan worden op ethisch aanvaardbare manieren is debat noodzakelijk, maar verhoogd budget voor familieplanning in het Zuiden en een gelijk bedrag kinderbijslag per kind lijken mogelijke stappen.

En laat de koning dan maar praten over populisme.

www.facebook.com/population2.0

take down
the paywall
steun ons nu!