De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Files op Brusselse ring dwarsboomden bouw voetbalstadon
Opinie -

Files op Brusselse ring dwarsboomden bouw voetbalstadon

zaterdag 12 juni 2021 15:10
Spread the love

 

De eerste plannen van Ghelamco om op Parking C nabij de Brusselse ring een nationaal voetbalstadion te bouwen met plaats voor 62.000 toeschouwers, waar de openingsmatch van EURO2020 zou gespeeld worden, doken op in 2013. Anno 2021 zijn de plannen volledig afgevoerd en moeten de Belgen in de poulefase van het EK vandaag in Sint-Petersburg de Russen bekampen en volgende week naar Kopenhagen trekken om er de thuisspelende Denen partij te geven. De Rode Duivels zullen al hun matchen van dit EK in het buitenland moeten afwerken in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Engelsen die zes van hun zeven matchen (als ze de finale halen) in eigen land mogen spelen. Coach Martinez heeft hierover al herhaaldelijk zijn ongenoegen laten blijken en als de Belgen in Sint-Petersburg en Kopenhagen slechte resultaten halen, zal het ongetwijfeld een thema zijn.

De frequente autobestuurders onder de supporters van de Rode Duivels mogen in eigen boezem kijken dat het voetbalstadion op Parking C er niet gekomen is. De fileproblematiek op de Brusselse ring was immers een van de voornaamste, zo niet dé reden, dat het stadion er niet gekomen is.

Natuurlijk zat het al van meet af aan niet goed. Het stadion werd door het Brussels Gewest gepland op een eigen grond gelegen in Vlaanderen (Grimbergen) wat bijvoorbeeld de Vlaamse Volksbeweging ertoe bracht tijdens acties tegen dit project te gewagen van “een Franstalige invasie in Vlaanderen” en het hele project voor de vergunningen bovendien afhankelijk maakte van Vlaamse instanties.

Er was onenigheid over de omvang van het project waardoor dit volgens de Vlaamse regering de contouren, voorgeschreven in het GRUP ‘Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel’, overschreed, hetgeen door Ghelamco overigens steeds betwist werd. Plots bleek er ook een al lang niet meer gebruikte buurtweg door het gebied te lopen wat aanleiding gaf tot eindeloze procedures om die te proberen af te schaffen. Omwonenden vreesden geluids- en andere overlast.

Waar alle criticasters het echter unisono over eens waren was dat het voetbalstadion en de plannen die Ghelamco in het complex koesterde voor kantoren, horeca, hotel, de multifunctionele innovatiecampus … een negatief effect zouden hebben op de al zeer filegevoelige Brusselse ring. Het actiecomité Stadion Parking C dat zich verzette tegen de bouw, bestempelde dit als het grootste bezwaar en ook tijdens de info-avonden in Grimbergen en Wemmel die ik indertijd als Belga-journalist bijwoonde was dit duidelijk de grootste steen des aanstoots voor de talrijk opgekomen massa. “De stilstand in de Noordrand is met de files vandaag de dag al zeer groot. We willen absoluut niet dat die nog groter wordt”, aldus Philip Fierens van het vermelde comité.

Ook in de motivering waarmee vergunningsaanvragen werden verworpen was het verwachte mobiliteitsprobleem steeds prominent aanwezig. Het was bijvoorbeeld het eerste argument van de Vlaams-Brabantse deputatie in juni 2017 om de milieuvergunningsaanvraag te weigeren. Ook Grimbergen en later ook Vlaamse regering verwezen er uitdrukkelijk naar.

Moraal van het verhaal? Minder autorijden!

 

Luc Vanheerentals is auteur van ‘Fifty Ways to Leave Your Car. Duurzame alternatieven voor de auto’ (2017)

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!