De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: WWF België
Grootouders voor het Klimaat vzw

15 augustus: een feestdag voor Moeder Aarde? 

15 augustus, in de Antwerpse regio viert men moederdag. Een dag om je moeder in de  bloemetjes te zetten, te danken voor alles wat je van haar kreeg. Misschien is het tijd om  ook moeder natuur zo te bedanken en te eren. Velen van ons beseffen meer en meer de waarde van ‘moeder natuur’, het nut van elke boom in deze opwarmende wereld, het nut van wat de natuur ons elke dag brengt. En mensen willen daardoor ook de rechten van de natuur verdedigen. 

vrijdag 12 augustus 2022 13:49
Spread the love

 

15 augustus. Een dag vol respect voor wie leven geeft. Maar voor sommigen is het net omgekeerd. Want op 15 augustus loopt op vele plaatsen het broedseizoen ten einde. Zolang het broedseizoen loopt moet de natuur met rust gelaten worden, mogen er geen grote werken in bos of natuur gebeuren. Het einde van het broedseizoen betekent voor alle bouwprojecten die een officiële vergunning kregen, dat  aanwezige natuur mag verwijderd worden.

Projectontwikkelaars mogen dan de boomzagen bovenhalen. Overal in Vlaanderen sidderen en beven burgers, natuurbeschermers en actiegroepen die tegen een vergunning in beroep gingen wanneer het in de vergunning bepaalde broedseizoen afgelopen is.

Zonder beroep af te wachten, worden op 16 augustus de boomzagen bovengehaald

En ja, het mag. Officieel. Als een bouwproject – een gebouw, verkaveling, weg of tunnel –  een officiële vergunning kreeg, mogen de werken na het broedseizoen van start gaan. Ongeacht of burgers, natuurbeschermers of actiegroepen hiervoor in beroep gingen bij de  Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Ongeacht of deze burgers, natuurbeschermers of actiegroepen voor dat beroep veel geld verzamelden, pannenkoekenavonden organiseerden of aan crowdfunding deden. Een beroep werkt immers niet opschortend, zo zegt de wet.

En vele projectontwikkelaars hebben niet de ethiek om een definitieve uitspraak in beroep af te wachten. En dus zal er op 16 augustus niet gewacht worden op het toekomstig vonnis in beroep en zullen eeuwenoude bomen gekapt, natuur gemaaid, fauna en flora onomkeerbaar vernietigd en waterbuffers vernield worden. En dus zullen op 16 augustus vele burgers, natuurbeschermers en actiegroepen die de kleine letters van de wet niet kennen maar zich toch engageerden voor een beroep, verstomd staan als in hun geliefde gebied de jarenlang ontwikkelde natuur vernietigd wordt. Ze zullen denken:

“Moeten we dan echt in de bomen kruipen om dit tegen te houden?”

Beste projectontwikkelaars en overheden, wacht een uitspraak in beroep af vooraleer de natuur te vernietigen.

Het hart onder de riem van Grootouders voor het Klimaat gaat op 15 augustus 2022 naar alle burgers, natuurbeschermers en actiegroepen die het uiterste van zichzelf  gaven en geven om bedreigde natuur te beschermen.

Want ondanks alle beloften om natuur te beschermen, om te ontharden, om niet langer te zullen toelaten dat overstromingsgebied wordt verhard, ondanks klimaatrobuuste beloften, blijven vele overheden (gemeente, provincie, regering) nog altijd klimaat -, natuur- en  biodiversiteitsonvriendelijke beslissingen nemen.

Terwijl er op dit moment op heel veel plaatsen bomen door droogte en hitte vechten om te overleven en ten prooi vallen aan bosbranden, gaat men op een andere plaats achteloos bomen omhakken. Ongetwijfeld zullen binnen enkele jaren de beslissingen van vandaag door de volgende generaties worden veroordeeld als schuldig verzuim.

Grootouders voor het klimaat vragen dan ook aan alle partijen in vergunningsgeschillen rond natuur om ook de beslissing in beroep af te wachten en om natuur niet voorbarig te verwijderen.

“Natuur die vernietigd is, komt niet meer terug. En groei van nieuwe natuur  duurt lang. Heel lang.”

Een symbolische actie: Inhuldiging protestgedicht ‘Heartwood’ van MacFarlane tegen verkaveling Zevenhuizen in Lint op 15 augustus.

Een treffend voorbeeld waaraan we onze boodschap ophangen om natuur niet te verwijderen vooraleer er een uitspraak in beroep is, gaat over Zevenhuizen in Lint (bij Antwerpen). In dit overstromingsgevoelige gebied wordt een verkaveling met honderden woningen gepland. De actiegroep wacht nu een uitspraak in beroep af, maar vanaf 16 augustus kan alle aanwezige natuur verwijderd worden.

We vroegen aan de Engelse dichter Robert MacFarlane de toestemming om zijn protestgedicht Heartwood te mogen vertalen en we vonden dichter Katelijne De Vuyst bereid om dit voor ons te doen. Na het inhuldigingsmoment op 15 augustus zal dit gedicht een stem geven aan de met verkaveling bedreigde natte natuur van Zevenhuizen in Lint.

(inhuldiging: 20 uur verzameling op parking in Zevenhuizenstraat in Lint, tegenover  huisnummer 72)

HARTHOUT Robert MacFarlane

Vertaling: Katelijne De Vuyst 

ZOU JE DIEP IN MIJN HARTHOUT 

KAPPEN, HAKKER ?  

ZOU JE ME 

MET EEN OPEN HART ACHTERLATEN? 

 

LEG EEN OOR TEGEN MIJN STAM, HAKKER,

HOOR HET GONZEN VAN MIJN SAP, 

LET OP HET KLOPPEN VAN MIJN HARTHOUT,

MIJN LOOF DWARRELT.

 

ZOU JE BALKEN VAN ME MAKEN, HAKKER ?

NIETS VAN ME OVERLATEN DAN EEN STAPEL BLOKKEN,

EEN HOOP SPAANDERS ?

 

IK BEN EEN WERELD, HAKKER, 

IK BEN EEN SCHEPPER VAN LEVEN

EEN DRINKER VAN REGEN, EEN BREKER VAN ROTSEN,

EEN WERPER VAN SCHADUW, EEN ETER VAN ZON,

 

IK BEN EEN HOEDER VAN DE TIJD,

EEN LUCHTSCHENKER,

EEN DIEP-DENKER, HAKKER;

IK BEN EEN STAD VAN VLINDERS,

EEN LAND VAN LEVENDE WEZENS.

 

MAAR HET DUURT JAREN

VOOR MIJN WERELD VOLGROEID IS, HAKKER,

EN SLECHTS EEN PAAR TELLEN

OM HEM NEER TE HALEN;

JE ZAAG KAN ME VELLEN,

JE BIJL KAN ME VLOEREN.

 

HOOR JE WAT IK ZEG, BEN JE WEL WAKKER ?

 

IK VRAAG JE –

HEB OOK JIJ HARTHOUT, HAKKER?

EN ZIJ

DIE JE STUURDEN?

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!