De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een cyberoorlog kan ook dodelijke slachtoffers maken

Een cyberoorlog kan ook dodelijke slachtoffers maken

maandag 24 juni 2019 20:22
Spread the love

De VS bliezen donderdag een militaire aanval op Iran op het laatste moment af, maar voerden in plaats daarvan cyberaanvallen uit, gericht op meerdere Iraanse computersystemen.De grenzen van de moderne oorlogvoering worden steeds meer verlegd. Zwaardgekletter horen we al lang niet meer op de slagvelden en zelfs de modernste drones, zoals het vliegtuig zonder piloot aan boord dat de oorzaak is voor dit conflict zijn zo goed als geluidloos! Maar de oorlog tegen China, net als die tegen Iran van dit moment, wordt op het net gevoerd, het is een cyberoorlog! En die oorlog zal moeilijk tegen te houden zijn, na de acties van de VS in de afgelopen week.Online-aanvallen zijn een nieuw oorlogstheater dat door de VS wordt aangenomen, en de toegang via de achterdeur tot Chinese communicatieapparatuur zou zijn krachtige wapen zijn. Wat vandaag in Iran gebeurt, is een goed voorbeeld.

In 1999 voorspelden twee hogere officieren in het Iraanse leger “onbeperkte oorlogsvoering”, en merkten op dat er een aantal manieren zouden komen om een vijand aan te vallen, zoals cyberaanvallen, handelsoorlogen, nieuw terrorisme en ecologische oorlogsvoering. Het lijkt erop dat een in de VS gelanceerde “onbeperkte oorlogsvoering” mogelijk al werkelijkheid geworden is.

De VS hebben een lang “strafblad” op het gebied van van cyberaanvallen. Edward Snowden, de klokkenluider van het Amerikaanse National Security Agency, bevestigde dat Stuxnet, een malware dat verantwoordelijk is voor het veroorzaken van ernstige schade aan het nucleaire programma van Iran in 2010, gezamenlijk is ontwikkeld door de VS en Israël.

In 2011 werd gemeld dat de VS overwogen hebben cyberwapens te gebruiken om Libië aan te vallen.

Op 15 juni meldde een nieuwsblad uit de VS dat het Pentagon zijn cyberaanvallen op het Russische elektriciteitsnet heeft opgevoerd. Sinds ten minste 2012 hebben de VS “verkenningssondes in de controlesystemen van het Russische elektriciteitsnet geplaatst”, aldus Amerikaanse functionarissen. Hoewel president Donald Trump deze bewering ten stelligste heeft ontkend, is het zeer waarschijnlijk dat ‘onbeperkte oorlogsvoering’, met name cyberoorlogen veroorzaakt door de VS, steeds dichter bij komt.

Desondanks hebben de VS zich nooit voor de slechte reputatie geschaamd. Het land heeft in de internationale gemeenschap herhaaldelijk verklaard dat zijn cybersecurity “wordt bedreigd” en heeft zich gericht op Chinese bedrijven zoals Huawei, omdat er “verborgen achterdeurtjes” zouden zitten in Huawei-apparatuur, maar daarvoor is nooit enig concreet bewijs geleverd.

De reden voor deze beschuldigingen aan het adres van de Chinese smartphone producent is duidelijk economisch. China’s National Computer Network Emergency Response Technical Team (CNCERT) heeft een jaarverslag uitgegeven op 10 juni, wat suggereert dat de meeste cyberaanvallen gericht op Chinese netwerken in 2018 werden uitgevoerd door de VS.

CNCERT heeft daarop geconcludeerd dat in 2013 3334 miljoen computers op het Chinese vasteland werden bestuurd door meer dan 14.000 Trojan of botnet commando- en controleservers in de VS, en 3325 IP-adressen in de VS plantten Troyan Horses in 3607 websites op het Chinese vasteland.

De cyberaanvallen van de Verenigde Staten tegen meerdere landen hebben haar ambities onthuld om het wereldwijde netwerk, WWW te beheersen. En de huidige cyberoorlog tegen Iran heeft duidelijk gemaakt wat de bedoelingen van de VS op de kortere termijn zijn, beheersing van het elektronische verkeer in het Midden Oosten.

Van de aanval op een olietanker tot het neerschieten van de Amerikaanse Global Hawk drone door Iran, er is een golf van incidenten geweest in de Perzische Golf in de laatste twee weken.

Dit is ongetwijfeld het gevolg van de opbouw van spanningen in de regio.Nadat Trump de luchtaanvallen had afgeblazen, ging de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton zo ver om te zeggen dat Iran “de voorzichtige houding en de discretie van de VS niet voor zwakte moet houden”.

Maar wie denkt er dat de enige supermacht in de wereld zwak is? Washingtons onverklaarbare angst om als zacht te worden gezien, is een bijzondere gevoeligheid van wereldheersers. Het verontrustende is dat Washington niet beseft dat zijn hebzuchtige streven naar hegemonie een inherent gevaar verbergt dat de wereld kan vernietigen, inclusief de Verenigde Staten zelf.

Het feit dat de VS het nucleaire akkoord van Iran hebben verlaten en dat geen van de vier andere permanente leden van de VN-Veiligheidsraad dat heeft gedaan, weerspiegelt het sentiment van de internationale gemeenschap.

Iran heeft zich niet volledig teruggetrokken uit het nucleaire akkoord, en de internationale gemeenschap bemiddelt actief. Het antwoord zal moeten komen van de mensen achter de deal. Er is weinig kans op een grote ommekeer in de Perzische Golf als de VS haar houding niet veranderen. De VS en Iran, als de twee meest betrokken partijen, zullen de gevolgen van een oorlog, cyber of op het slagveld, het meest voelen.

 

Bronnen: IRNA, CNCERT, Photograph Creative Commons

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!