De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nordische Religie

zaterdag 1 juni 2019 02:01
Spread the love

 

Toen het Christendom de noordelijk Europese landen overrompelde, verroverde en de bewoners duidelijk maakte dat Jesus, een Joodse heilige, de enige oplossing was voor alle problemen bestond er daar al een religieuze kracht. De Germanen, Vikingen, Goten en andere volkeren hadden hun wereld al verklaard door middel van goden.

De monotheïstische religies deden dat door een oppergod aan te nemen, die de hele wereld geschapen had. De Joodse tradities waren daarin niet de eerste, ook de Egyptenaren hadden een god Ra, de zonnegod, die de oppergod en schepper was. Maar hier was ook nog sprake van andere goden. Ook in de landen aan de Eufraat en de Tigris bestonden monotheïstische religies.

De natuur als godheid zien, zoals veel Afrikaanse volkeren dat ook nog doen, wordt door het christendom afgewezen. Toch is het waarderen, naar waarde eren, van een boom die je het hout geeft om je huis te bouwen op zich niet een slechte gedachte. De Inuit bieden hun excuses aan, aan een dier dat ze voor voedsel willen gaan doden. Ook dat kan als religie opgevat worden.

Het waarderen en respecteren van een kracht zoals de Donder, het weer, wordt binnen Ásatrú tot uitdrukking gebracht door er een God aan te verbinden, Thor. Ook om zich de scheppende kracht van de natuur voor te stellen is het beeld van een God gebruikt, Odin, de oppergod en schepper. Een natuurkracht waar we ook allemaal mee te maken hebben, de vruchtbaarheid, daar steekt Frey achter, samen met zijn zus Freya, die de menselijke liefde en de menselijke vruchtbaarheid uitdrukt.

Dit artikel gaat te lang worden wanneer ik een volledig beeld zou willen neerzetten van het Noordse Pantheon. Laat het duidelijk zijn, er is een verbinding tussen de godheden en het leven, de natuur en de mensheid.

De mensen stammen direct af van de Goden. De drie broers, Odin, Villi en Ve hebben samen mensen geschapen uit twee bomen, en hen de namen Ask en Embla gegeven. Een andere Godheid, Rig heeft de Aarde bezocht en sociale klassen gecreëerd.

Na de dood:

In tegenstelling tot veel andere religies die een enkele plaats, een hemel of een hel als eindbestemming na de dood zien, geven Noordse mythen aan dat er vele mogelijke locaties zijn. De helft van de heldhaftige, in de strijd gesneuvelde krijgers gaan naar Freya’s veld, Folkvangr. Er wordt gezegd dat zij de eerste keuze heeft!

Helheim is het neutrale gebied waar de meeste mensen na hun dood heengaan. Helheim wordt geregeerd door de godin, Hel (of Hela). Eedbrekers en andere oneervol mensen worden gegeten door Niddhog, een draak. Van degenen die sterven op zee wordt gezegd dat ze naar een andere hal gaan.

De meeste Ásatrúar geloven niet letterlijk in de mythen. Sommigen geloven in reïncarnatie langs familie lijnen. Weer anderen geloven dat de doden hun graven bewonen.

De krijgers van Odin gaan natuurlijk naar het ValHal, of Walhalla om daar tot in alle eeuwigheid te strijden zonder ooit weer dood te gaan. Sommige Ásatrúar geloven dat dit ook geldt voor moderne krijgers, zoals soldaten en strijders voor een goede zaak.

Er heeft zich een strijd over het gelijk afgespeeld, ook in de noordelijke landen van Europa. Die strijd is bloedig geweest en de verdeling van de macht werd niet altijd bereikt op een eerlijke manier. Politiek en invloed zijn soms belangrijker geweest dan afkomst of religie. De katholieke priesters uit Ierland konden rekenen op de steun van koningen die de stammen als oncontroleerbaar zagen. Via een verdeel en heers strategie konden ze de kerk gebruiken, misbruiken om de Noordse stammen op te splitsen in christenen en niet-christenen, of heidenen. De ‘heidenen’ werden daarop afgeschilderd als slecht, zondig en al etend en drinkend op weg naar de hel. De christenen werd een eeuwig leven in de hemel beloofd, na de dood en onherroepelijk natuurlijk.

De mensen die niet geloven dat er maar een god bestaat hebben het pleit verloren. Maar niet in een intellectuele discussie tussen theologen. Er werd eenvoudig gehandeld zoals nu nog organisaties zoals het IS handelen, wil je niet converteren dan gaat je kop er af. Ook het Ásatrú geloof kent martelaren en helden.

Doordat de Katholieke kerk zo snel aan invloed won zijn de oudere religies in de noordelijk Europese landen onderdrukt. Er wordt ons nu nog steeds verteld dat de heidense religies geen waarden kenden.
En toch heeft ook het Ásatrú geloof haar heilige standpunten en regels, die goed te vergelijken zijn met de tien geboden uit de Hebreeuwse traditie.

Astuars in Noord Amerika hebben deze waarden samengevat als de negen nobele waarden : Moed, Waarheid,Eer, Trouw, Discipline, Gastvrijheid, IJver, Zelfredzaamheid en Volharding.

Er wordt een grote nadruk gelegd op familie waarden en de familie wordt altijd geëerbiedigd. Iedere vorm van discriminatie, bijvoorbeeld op basis van afkomst, gender, taal, nationaliteit, ras en seksuele oriëntatie of op basis van welke andere beslissende criteria dan ook wordt ten sterkste afgewezen.

Dit zijn waarden die nog steeds zouden kunnen gelden als het christendom Europa niet voor zich had willen veroveren en die voor veel mensen nog steeds gelden. De Noordse volkeren hadden hun normen en waarden, net als de oorspronkelijke bewoners van Afrika, de Amerika’s en Australië. Deze Noordse normen en waarden zijn weer in betekenis aan het toenemen. Steeds meer mensen zien in dat de christelijke normen alleen maar gelden voor het volk, maar niet voor de ‘gekozen’ leiders. Ook niet voor de kerkelijke leiders, de priesters, bisschoppen of de paus

Een Joodse man is aan een kruis genageld, gestorven en weer opgestaan. Zijn ideaal was het de hele mensheid tot eenheid te brengen, en dat is hem duidelijk en helaas, niet gelukt. De wereld is nog nooit zo verdeeld geweest en de diverse geloven werden nog nooit zo direct tegen elkaar uitgespeeld. Ook het geloof van de volgelingen van Jesus wordt op die manier misbruikt.

Het is niet de bedoeling van dit artikel om de lezer er van te overtuigen zijn of haar religie te verlaten, want dat zou tegen mijn persoonlijke principes, en tegen het Noordse geloof indruisen. Maar misschien is dit wel een moment om eens stil te staan bij een stukje geschiedenis van de mensheid.

Sta eens stil bij je eigen leven en kijk eens naar die Noordse mythen en sagen. Kijk ook eens naar die Negen Waarden, Moed, Waarheid, Eer, Trouw, Discipline, Gastvrijheid, IJver, Zelfredzaamheid en Volharding. Kun je daar iets mee in je leven? Mocht dat zo zijn, gebruik deze informatie dan, en leer meer over de Noordse religies, of Ásatrú.
Bron, en voor informatie: http://www.irminsul.org/as/asrwhat.html

414px-Mårten_Eskil_Winge_-_Tor's_Fight_with_the_Giants_-_Google_Art_Project

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!