De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11 11 11 Wapenstilstand?

11 11 11 Wapenstilstand?

maandag 11 november 2013 12:54
Spread the love

Of hoe werd het toen beleefd? http://www.geertfiers.com/index.php/2013/11/10/11-11-11-wapenstilstand/

take down
the paywall
steun ons nu!