Kaart: X/@DD_Geopolitics
and

Mali, Burkina Faso en Niger stappen uit ECOWAS

Mali, Burkina Faso en Niger stappen tegelijkertijd uit de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ECOWAS. Deze beslissing is historisch en uniek, en is een nieuwe streep door de rekening van Frankrijk. Er waait duidelijk een frisse wind van onafhankelijkheid en soevereiniteit door West-Afrika. Worden zij een voorbeeld voor de rest van het continent?

donderdag 1 februari 2024 09:32
Spread the love

 

De oorspronkelijke doelstelling van ECOWAS, zo stellen de drie landen in een gezamenlijk bericht, was: “Integratie tussen de staten van de subregio volgens de idealen van broederschap, solidariteit, wederzijdse hulp, vrede en ontwikkeling”.

Maar na 49 jaar “stellen ze met grote spijt, bitterheid en teleurstelling vast dat hun organisatie is afgeweken van de idealen van de oprichters en het panafrikanisme. Bovendien is ECOWAS, onder de invloed van buitenlandse mogendheden, die haar grondbeginselen verraden, een bedreiging geworden voor haar lidstaten en haar bevolkingen wier geluk zij geacht wordt te verzekeren.”

Franse leger moet weg

ECOWAS was inderdaad vooral de spreekbuis voor Westerse druk in het algemeen, en Franse druk in het bijzonder, om de patriottische staatsgrepen in deze drie landen te sanctioneren. Deze drie landen hebben hun handen vol met het bestrijden van terroristische groeperingen, maar toch kregen ze zware economische sancties die hun economieën hebben verzwakt. Vooral Frankrijk drong daarop aan.

Door de invloed van Frankrijk is ECOWAS een bedreiging geworden voor de lidstaten

Frankrijk verzette zich ook tegen de soevereine beslissingen van deze drie landen om het Franse leger van hun grondgebied te laten vertrekken. De sancties werden later overgenomen en uitgevoerd door ECOWAS.

In het communiqué staat verder: “De organisatie heeft onze staten niet bijgestaan in onze existentiële strijd tegen terrorisme en onveiligheid. Erger nog, toen deze staten besloten om hun lot in eigen handen te nemen, nam ze een irrationele en onaanvaardbare houding aan door illegale, onwettige, onmenselijke en onverantwoordelijke sancties op te leggen die in strijd waren met haar eigen teksten. Dit alles verzwakte de bevolking nog verder, die al leed onder het jarenlange geweld van gemanipuleerde en op afstand gestuurde terroristische bendes.”

Sancties van Frankrijk bemoeilijken strijd tegen terrorisme

In hun communiqué bevestigen deze drie landen dat de terroristische groeperingen nog altijd in de regio actief zijn. Volgens hun leiders zijn er naast de interne factoren die het ontstaan en de langdurige vestiging van terrorisme verklaren, de internationale strategieën van de grootmachten, met name Frankrijk.

Frankrijk voerde een minimalistische antiterreurcampagne om langer te kunnen blijven

Frankrijk was tot voor kort in deze drie landen aanwezig, zogenaamd om het terrorisme te bestrijden, maar het voerde een minimalistische antiterreurcampagne om zijn langdurige aanwezigheid in de regio te rechtvaardigen en zijn economische greep te behouden op een regio die het als zijn eigen grondgebied beschouwt.

Meer zelfs, de drie landen hebben Frankrijk er onlangs van beschuldigd dat het niet aarzelt om terroristische groeperingen te gebruiken om de instabiliteit in stand te houden, de nationale eenheid te ondermijnen en de afhankelijkheid van deze landen van Frankrijk te garanderen.

Door de Franse eisen door te geven aan ECOWAS, werd dit een proxymacht voor het Franse imperialisme.

Zonder de drie landen heeft ECOWAS geen zin meer

Het vertrek van de drie landen is een grote klap voor ECOWAS, die zoveel lef en politieke moed niet had verwacht. Een Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten is zinloos zonder de aanwezigheid van deze drie landen. De ECOWAS-autoriteiten reageren dan ook opvallend gematigd.

Tot voor kort legden ze nog sancties op en dreigden ze zelfs met een militaire interventie, vandaag willen ze vooral “zoeken naar een politieke oplossing”, zo staat in een persbericht van ECOWAS op de dag dat de drie landen hun persbericht publiek maakten: “Burkina Faso, Niger en Mali blijven belangrijke leden van de Gemeenschap en de Autoriteit blijft vastbesloten om via onderhandelingen een oplossing te vinden voor de politieke impasse”.

Unie van Sahel-landen wil CFA vervangen door eigen munt

De gezamenlijke beslissing om ECOWAS te verlaten komt nadat vele anderen de wens hebben benadrukt om de afhankelijkheidsbanden met de voormalige kolonisator te verbreken.

Na de terugtrekking van de Franse troepen uit hun landen en de oprichting in september 2023 van de Unie van Sahel-landen, die zich tot doel heeft gesteld een federatie te creëren, hebben de drie staten onlangs beslist dat ze de CFA-frank willen verlaten en een gemeenschappelijke munt willen creëren.

Er waait duidelijk een frisse wind van onafhankelijkheid en soevereiniteit door West-Afrika

Op 25 november van vorig jaar zijn de ministers van Financiën van deze drie landen in Bamako bijeengekomen voor een overleg dat tot doel heeft: “standpunten uit te wisselen en een synergie tussen de lidstaten creëren om het proces van economische en financiële integratie binnen de alliantie te versnellen”.

Op de agenda van deze bijeenkomst staan transportinfrastructuur, handel, voedselveiligheid, juridische harmonisatie, energieautonomie, enzovoort. Kortom, de ambitie is niets minder dan de oprichting van een Economische en Monetaire Unie.

Na vijf dagen werk van de ministers van Financiën besloten ze onder andere tot “de oprichting van een stabilisatiefonds en een investeringsbank om de economische en monetaire integratie te bevorderen die moet leiden tot de invoering van een gemeenschappelijke munt”.

Er waait duidelijk een frisse wind van onafhankelijkheid en soevereiniteit door West-Afrika. Worden zij een voorbeeld voor de rest van het continent?

 

Voor meer informatie:

Gezamenlijk communiqué van Burkina Faso, de Republiek Mali en de Republiek Niger

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!