De VN-blauwhelmen in Mali (11.500 soldaten en 1.500 politieagenen). Foto MINUSMA

Versnelde terugtrekking VN-troepen uit Mali creëert bewust chaos

Nadat Mali eerst de terugtrekking van Franse troepen had geëist, beveelt het nu ook de terugtrekking van VN-troepen, de MINUSMA. Het moet geleidelijk en in coördinatie met het Malinese leger plaatsvinden, zodat terroristische groepen dit vertrek niet aangrijpen om hun offensief te hervatten. Zo was overeengekomen. Maar plots beslist de VN tot een versnelde terugtrekking.

woensdag 25 oktober 2023 10:24
Spread the love

 

Versnelde terugtrekking

Het aanvankelijk gesloten akkoord voorzag in een gefaseerd vertrek met als deadline 31 december 2023. Op dinsdag 17 oktober kondigde een hoge MINUSMA-functionaris, El Hadj Ibrahima Dieng, echter een “versnelde terugtrekkingsprocedure” aan.

Zo’n unilaterale daad is in de feiten een mooi cadeau aan de terroristische groeperingen, omdat het Malinese leger geen tijd krijgt om zich volgens het oorspronkelijke plan in te zetten.

De Malinese regeringsleider, kolonel Abdoulaye Maïga, reageerde onmiddellijk en beschreef deze eenzijdige beslissing op de nationale televisie als een “verraad”.

“De doelstellingen van deze georkestreerde vlucht, onder valse voorwendsels en in strijd met het tijdschema voor de overdracht van de doorgangsrechten aan de Malinese autoriteiten, vormen het zoveelste verraad waar de Malinese strijdkrachten en veiligheidstroepen het slachtoffer van zijn. Zij hebben tot doel terroristische groeperingen beter uit te rusten, door opzettelijk grote hoeveelheden wapens en munitie achter te laten om hun perfide plannen uit te voeren”.

Zo’n unilaterale daad is in de feiten een mooi cadeau aan de terroristische groeperingen

De MINUSMA heeft 11.600 soldaten en 1.500 politieagenten in 13 kampen. Een evacuatie op zo’n schaal moet gecoördineerd plaatsvinden om chaos te voorkomen. Zo’n chaos zou de terroristische groepen goed uitkomen. Als dit vertrek plotseling versneld wordt, bestaat het risico dat hele gebieden in het noorden, oosten en midden van Mali in handen van deze groepen vallen.

Cynisch spel van Frankrijk

Het is precies zo’n chaos die de Franse minister van Strijdkrachten Sébastien Lecornu op 11 oktober voor Franse senatoren aankondigde:

“De massale heropleving van het risico op terrorisme in de Sahel zou in de komende weken en maanden kunnen leiden tot de opsplitsing van Mali. De realiteit is dat de Malinezen, of liever de Malinese junta, de voorkeur hebben gegeven aan Wagner waardoor de Malinezen de eerste slachtoffers worden. Maar de Malinese junta heeft ervoor gekozen om haar macht en voordelen te behouden door Wagner in te zetten in plaats van het Franse leger.”

In een reactie op deze opmerkingen verklaarde de Malinese regering: “De opmerkingen van de Franse minister zijn lasterlijk en een aanval op de soevereiniteit, eenheid en territoriale integriteit van Mali”. Het uitblijven van een reactie van de Franse autoriteiten op deze uitspraken van de minister van Defensie komt neer op passieve medeplichtigheid.

Gezien deze passieve medeplichtigheid van de Franse junta veroordeelt de overgangsregering de opmerkingen van de heer Lecornu en herinnert zij de Franse autoriteiten eraan dat Mali sinds 22 september 1960 niet langer hun kolonie is en dat het lot van Mali niet in Parijs wordt bepaald.

“De opmerkingen van de Franse minister zijn lasterlijk en een aanval op de soevereiniteit, eenheid en territoriale integriteit van Mali”

De opmerkingen van de heer Lecornu zijn des te ernstiger omdat ze inzicht geven in een duivels en wanhopig plan om Mali te destabiliseren en zijn territoriale integriteit te ondermijnen. Op dit moment spaart de Franse regering geen moeite om MINUSMA op de vlucht te jagen, in plaats van een ordelijke, gecoördineerde en veilige terugtrekking uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van Resolutie 2690 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.”

Chaos als strategie, voor de zoveelste keer

De strategie van chaos is een oud recept voor het destabiliseren van een land dat weerstand biedt en zich wil ontworstelen aan de voogdij van de westerse mogendheden. Van Irak tot Congo, van Libië tot Syrië, het is op veel plaatsen dat deze strategie werd gebruikt om landen te destabiliseren die ervan verdacht werden de belangen van Parijs, Washington of Londen niet te willen volgen.

 

Voor meer informatie

François Vignal, Le ministre des armées, Sébastien Lecornu, alerte sur “la résurgence massive du risque terroriste au Sahel”
Au Mali, les propos du ministre des armées françaises ne passent pas: « Le sort du Mali ne se détermine pas à Paris »

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!