In memoriam -

Emmeline Pankhurst, Britse Suffragette (1858-1928)

120 jaar geleden, in oktober 1903, richtte Emmeline Pankhust de beroemde en beruchte feministische organisatie op ‘Women’s Social and Political Union. Waarom was ze beroemd en berucht? 

dinsdag 10 oktober 2023 15:41
Spread the love

Emmeline Pankhurst werd geboren als Emmeline Goulden, een voorvechtster van het vrouwenkiesrecht in Groot-Brittanië. Bij haar huwelijk met advocaat Richard Marsden Pankhurst, nam ze zijn naam aan. Hij steunde haar in haar strijd voor vrouwenrechten. Samen zouden ze drie dochters hebben, die eveneens vurige feministen waren.

Women’s Social and Political Union’

Zij zette zich van meet af aan in voor de armen, vooral de vrouwen onder hen, en was ervan overtuigd dat sociale ellende enkel kon verbeterd worden via het vrouwenkiesrecht. Ze zette haar acties kracht bij door vrouwen in 1903 samen te brengen in de ‘Women’s Social and Political Union’ en vooral strijdbare, militante strategieën te gebruiken, inclusief aanvallen op privé-eigendommen. Dat maakte haar meteen berucht, maar ook beroemd bij de meest strijdbare feministen. Zij geloofden niet in de lange, trage mars door de instellingen, zoals de meeste Suffragetten, maar wel in burgerlijke ongehoorzaamheid.

Op die manier  belandde Emmeline vaak in de gevangenis, maar werd daar vrij goed behandeld. Soms startte ze een hongerstaking zodat ze manu militare voedsel toegediend kreeg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zag ze de overwinning van haar land  als haar prioriteit en vertaalde haar feminisme zich in het tewerkstellen van vrouwen in de fabrieken bij afwezigheid van de mannen.

In 1914 werkte zij, samen met de Nederlandse feministe Aletta Jacobs, mee aan de oprichting van de internationale vredesbeweging. Opmerkelijk – en vaak vergeten – is dat vrouwen van alle oorlogspartijen samen een internationaal vredescongres hielden in De Haag, in 1915. Deze beweging zou uitgroeien tot de ‘Women’s International League for Peace and Freedom’, die vandaag (2023) nog altijd bestaat.

Deze internationale samenwerking leidde ook tot enkele uitwisselingen tussen Suffragettes van Groot-Brittannië en van de Verenigde Staten, met militante optredens in beide landen. Emmelines beroemdste speech ‘Freedom or Death’ gaf ze in USA, in Hartford, Connecticut en beïnvloedde duidelijk de meer gematigde Amerikaanse beweging voor vrouwenstemrecht.

Zoals ook in België en Nederland het geval was, kregen vrouwen boven de 21 in de loop van de periode 1917-1921 het passief stemrecht, zodat ze  konden verkozen worden in het parlement zonder zelf stemrecht te hebben. Lang voor België (1948), verwierven vrouwen in de UK het stemrecht in 1928, enkele weken voor het overlijden van Emmeline Pankhurst. De laatste jaren werd ze meer en meer een gematigde feministe, conservatief en zelfs anti-communist en pro Brits imperialisme.

‘My own story’

Hoewel Emmeline Pankhurst vooral bekend is om haar militante acties en speeches, schreef ze ook een boek ‘My own story’(uitgave 1979), met onder meer de volgende citaten:

Governments have always tried to crush reform movements, to destroy ideas, to kill the thing that cannot die. Without regard to history, which shows that no Government has ever succeeded in doing this, they go on trying in the old, senseless way.”

“I had to get a close-hand view of the misery and unhappiness of a man-made world, before I reached the point where I could successfully revolt against it.”

“We have to free half of the human race, the women, so that they can help to free the other half.”

“Once they are aroused, once they are determined, nothing on earth and nothing in heaven will make women give way; it is impossible.”

“I would rather be a rebel than a slave.”

In België is de film ‘Suffragette’ van 2015 het best bekend omdat niemand minder dan Meryl Streep er de rol in speelt van Emmeline Pankhurst. Maar er zijn nog meerdere filmfragmenten die men op YouTube kan vinden:

https://www.youtube.com/watch?v=ufYc09_oD7I

https://www.youtube.com/watch?v=NL5s9dk9U4w

https://www.youtube.com/watch?v=4bsdhh1_m_I

https://www.youtube.com/watch?v=pNKjKlRJ5C4

https://www.youtube.com/watch?v=lkw4y5rBkkg

https://www.imdb.com/title/tt0002822/

https://www.youtube.com/watch?v=vXnZTPx3C-E  (animated)

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!